Zmiana ustawień powiadomień czatu


Przegląd

Można zmienić czas powiadamiania użytkownika o nowych wiadomościach czatu. Można ustawić godziny trybu „nie przeszkadzać” i wybrać nieotrzymywanie powiadomień, gdy jesteś na spotkaniu. Można również wyciszyć czaty grupowe lub kanały, aby nie otrzymywać powiadomień dotyczących określonych czatów grupowych lub kanałów.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich czatów

  1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz zakładkę Czat .

    Wyświetlone zostaną ustawienia powiadomień o czacie.

Zmiana ustawień powiadomień dla kanału lub czatu grupowego

  1. Zaloguj się do klienta Zoom.
  2. Kliknij zakładkę Czat.
  3. Kliknij strzałkę w dół obok nazwy kanału lub czatu grupowego. Można też wybrać kanał lub czat grupowy, a następnie kliknąć ikonę informacji  obok nazwy.
  4. Kliknij pozycję Powiadomienia. Można zmienić następujące ustawienia kanału lub grupy czatu: