Wtyczka Windows Outlook – dziennik rozwiązywania problemów


Po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania problemów zespół wsparcia może poprosić użytkownika o zainstalowanie specjalnego pakietu do rozwiązywania problemów z wtyczką Outlook, aby zarejestrować więcej informacji o problemie i wesprzeć inżynierów Zoom w badaniu problemu. Po odtworzeniu problemu pliki te należy wysłać do agenta pomocy technicznej Zoom za pośrednictwem istniejącego biletu wsparcia technicznego. Wersja pakietu do rozwiązywania problemów nie zapewnia zespołowi wsparcia Zoom lub inżynierom dostępu do Twojego komputera, a tylko zbiera bardziej szczegółowe informacje o konkretnym problemie.

  1. Pobierz najnowszą wersję pakietu do rozwiązywania problemów wtyczki Outlook zapewnioną przez dział wsparcia technicznego.
  2. Kliknij dwukrotnie plik i wykonaj instrukcje, aby przeprowadzić instalację.
  3. Otwórz program Outlook (lub zamknij i otwórz go ponownie) i postaraj się odtworzyć problem.
  4. Po odtworzeniu błędu otwórz Eksplorator Windows i przejdź do lokalizacji C:\Użytkownicy\[Użytkownik]\AppData\Roaming
    Uwaga: Aby zobaczyć ten folder, upewnij się, że możesz zobaczyć foldery ukryte.
  5. Znajdź folder Zoom Outlook Plugin.
  6. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
  7. Zmień nazwę utworzonego archiwum na [Nr biletu].zip (np. 55555.zip).
  8. Wyślij skompresowany folder (zip) lub prześlij go do usługi Dropbox/Dysk Google, a następnie prześlij nam link w bilecie pomocy technicznej.