Wymagania systemowe dla systemów iOS, iPadOS i Android


Niniejszy artykuł opisuje wymagania dla korzystania z plikacji Zoom Mobile App w systemach iOS, iPadOS i Android.

W tym artykule omówiono:

Sprzęt

Obsługiwany system operacyjny

Obsługiwane przeglądarki do uruchamiania z Internetu

Wymagania dotyczące procesora

Zalecana przepustowość sieci

Przepustowość wykorzystywana przez aplikację Zoom zostanie zoptymalizowana tak, aby zapewnić najlepsze możliwe środowisko użytkownika w oparciu o sieć uczestników. Nastąpi automatyczne ustawienie 3G lub WiFi.

Zalecana przepustowość podczas korzystania z połączenia WiFi: