Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem lokalnym


Po zakończeniu spotkania Zoom Twoje lokalnie nagrane spotkanie zostanie skonwertowane. W tym artykule przedstawiono typowe problemy z konwersją nagrań lokalnych i sugestie dotyczące rozwiązywania problemów.

Oprócz wykonania poniższych kroków upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji klienta stacjonarnego Zoom.

W tym artykule omówiono:

Brak miejsca na dysku

Nieprawidłowa ścieżka

Inne typowe problemy

Jak ręcznie przekonwertować nagranie lokalne?

W przypadku wersji 4.6.10 lub nowszych nie można przekonwertować plików nagrań lokalnych, klikając dwukrotnie pliki Zoom. Aby przekonwertować pliki ręcznie, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
  2. Kliknij zakładkę Spotkania .
  3. Kliknij zakładkę Nagrane.
  4. Wybierz temat spotkania z nagraniem lokalnym.
  5. Kliknij Konwertuj.

Jeśli nadal nie możesz przekonwertować nagrania, prześlij zgłoszenie.