Zarządzanie użytkownikami


Przegląd

Zarządzanie użytkownikami umożliwia właścicielom kont i administratorom dodawanie, usuwanie i przypisywanie ról oraz dodatkowych funkcji. Przed rozpoczęciem zapamiętaj następujące terminy:

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak usunąć użytkownika poprzez usunięcie, dezaktywowanie lub odłączenie go od Twojego konta.

Warunki wstępne

Dostęp do zarządzania użytkownikami

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie opcję Użytkownicy.
  Zobaczysz następujące zakładki:

  • Użytkownicy: aktualni użytkownicy na koncie. Możesz wykonać następujące czynności:
   • Edytować typ konta dla każdego użytkownika (podstawowe, z licencją i lokalne) lub działu.
   • Dodawać użytkowników pojedynczo lub importować plik CSV, aby jednocześnie dodać wielu użytkowników.
   • Eksportować użytkowników do pliku CSV.
   • Ustawiać użytkowników jako administratorów lub przypisać niestandardową rolę, w przypadku gdy jesteś właścicielem
  • Oczekujące: osoby, które zostały zaproszone do dołączenia do konta Zoom, ale jeszcze go nie aktywowały.
  • Zaawansowane: wyświetl statystyki użytkownika i zmień kilku użytkowników jednocześnie.

Uwaga: tylko właściciel konta może mianować członka administratorem lub zmienić administratora na członka.

Dodawanie nowego użytkownika

Uwaga: możesz dodać lub zaktualizować kilku użytkowników jednocześnie, importując plik CSV.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Aby dodać nowego użytkownika do swojego konta, kliknij opcję Dodaj użytkowników.

 4. Wprowadź dane użytkownika.
  • Adres e-mail: wpisz adres e-mail użytkownika. Jeśli chcesz wprowadzić kilku użytkowników z tymi samymi ustawieniami, możesz wpisać wiele adresów e-mail, oddzielając je przecinkami.
  • Typ użytkownika: wybierz, czy będzie to typ podstawowy (darmowy), z licencją czy lokalny. Aby przypisać użytkownika z licencją, należy mieć dostępne licencje. Aby przypisać użytkownika lokalnego, dodatek spotkania musi być włączony.
   Rozszerzenia, takie jak Duże spotkanie i Webinar, są wymienione poniżej w opcjach Typ użytkownika. Sprawdź, które funkcje chcesz przypisać użytkownikowi. Dla tych funkcji należy mieć dostępne licencje. 
  • Dział, Menedżer, Nazwa stanowiska oraz Lokalizacja (opcjonalnie): wprowadź informacje, które pojawią się na profilu użytkownika. Profil użytkownika może być wyświetlany przez innych użytkowników. Użytkownik może dostosować swój profil i zmienić później dane działu, nazwę stanowiska i informacje o lokalizacji.
  • Grupa użytkowników: jeżeli korzystasz z zarządzania grupą, wybierz grupę, do której dodasz tego użytkownika.
  • Grupa IM: jeżeli korzystasz z zarządzania IM, wybierz grupę IM, do której dodasz tego użytkownika.
  • Hasło domyślne: ustaw hasło domyślne dla tego użytkownika.
 5. Kliknij przycisk Dodaj

Uwaga

Wyświetlanie oczekujących użytkowników

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Oczekujące, aby zobaczyć użytkowników, którzy nie potwierdzili swoich kont:
  • Jeżeli użytkownik nie potwierdził zaproszenia i nie może go znaleźć w swojej skrzynce, możesz ponownie przesłać mu e-mail potwierdzający, klikając opcję Prześlij ponownie.
  • Jeżeli nie chcesz, aby użytkownik dołączył do Twojego konta, kliknij opcję Usuń, zanim użytkownik zaakceptuje zaproszenie.

Uwaga:

Edytowanie rozszerzenia, roli i licencji użytkownika

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Przewijaj lub wyszukaj użytkownika. 
 4. Kliknij opcję Edytuj po prawej stronie danych użytkownika. 
 5. Możesz edytować następujące dane: 

Alternatywnie, administrator lub właściciel może wybrać wielu użytkowników na stronie Użytkownicy, aby szybko zmienić ich role, licencje oraz grupę

Zmiana zaawansowanych ustawień zarządzania użytkownikami

Ustawienia zaawansowane umożliwiają zmianę typu wielu użytkowników jednocześnie, usuwanie użytkowników i ustawienie domyślnego typu użytkownika.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Zaawansowane, aby zobaczyć następujące informacje i ustawienia:

Uwaga: więcej informacji na temat ustawień opcji Zmień grupę użytkowników oraz Zmień grupę IM można znaleźć w artykułach dotyczących zarządzania grupą oraz zarządzania IM.

Wyświetlanie i usuwanie kontaktów zewnętrznych

Jeżeli użytkownicy konta dodadzą kontakty zewnętrzne, możesz je wyświetlić i usunąć z konta.

Uwaga: kontakty zewnętrzne posiadają pewne uprawnienia dostępu do kanałów konta.  

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. W zakładce Użytkownicy kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu tabeli, a następnie wybierz Kontakty zewnętrznei kliknij przycisk Potwierdź. 
 4. Znajdź użytkownika z kontaktami zewnętrznymi, a następnie kliknij liczbę w kolumnie Kontakty zewnętrzne.
  Wyświetli się lista użytkowników zewnętrznych dodanych przez wybranego użytkownika.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij liczbę w kolumnie Kanały, aby wyświetlić kanały lub czaty grup, których są członkami.
 6. Kliknij ikonę elipsy  w ostatniej kolumnie, a następnie kliknij opcję Usuń z konta, aby odłączyć te kontakty.

Możesz też wyszukać użytkownika zewnętrznego poprzez jego adres e-mail, aby sprawdzić, do czyich kontaktów należy ten użytkownik. 

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. W zakładce Użytkownicy kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu tabeli, a następnie wybierz Kontakty zewnętrzne i kliknij przycisk Potwierdź
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane wyszukiwanie
 5. Wprowadź adres e-mail użytkownika zewnętrznego i kliknij przycisk Wyszukaj. W wynikach wyświetlą się użytkownicy wewnętrzni, którzy mają tego użytkownika zewnętrznego w swoich kontaktach. 
 6. Kliknij liczbę w kolumnie Kanały, aby wyświetlić kanały lub czaty grup, których są członkami.

Usunięcie kontaktu zewnętrznego spowoduje następujące rezultaty: