Testowanie obrazu


Przegląd

Aby upewnić się, że wideo kamera działa prawidłowo, możesz ją przetestować z Zoom przed dołączeniem do spotkania.

Poniższe etapy przeprowadzą Cię przez ręczne testowanie obrazu. Możesz również rozpocząć testowe spotkanie Zoom.

Warunki wstępne

Testowanie obrazu przed spotkaniem

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Wideo.
 4. Zobaczysz podgląd z aktualnie wybranej kamery; jeżeli dostępna jest inna kamera, możesz ją wybrać.
   

Testowanie obrazu podczas spotkania

 1. Kliknij strzałkę obok pozycji Rozpocznij wideo/Zatrzymaj wideo
 2. Wybierz pozycję Ustawienia wideo.

  Zoom wyświetli obraz z Twojej kamery i ustawienia.
 3. Jeżeli nie widzisz obrazu ze swojej kamery, kliknij rozwijane menu i wybierz inną kamerę.

W razie potrzeby możesz obracać kamerę.

Testowanie obrazu przed spotkaniem

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Wideo.
 4. Zobaczysz podgląd z aktualnie wybranej kamery; jeżeli dostępna jest inna kamera, możesz ją wybrać.

Testowanie obrazu podczas spotkania

 1. Kliknij strzałkę obok pozycji Rozpocznij/Zatrzymaj wideo
 2. Wybierz pozycję Ustawienia wideo.
 3. Otworzy się okno ustawień wideo, w którym możesz zmienić kamerę.

 

Aby przetestować obraz w aplikacji mobilnej Zoom, możesz rozpocząć natychmiastowe spotkanie.

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij przycisku Rozpocznij spotkanie.
 3. Wybierz opcję Wideo wł.
 4. Dotknij pozycję Rozpocznij spotkanie.
 5. Jeżeli dołączasz do spotkania Zoom po raz pierwszy z tego urządzenia, zostaniesz poproszony/-a o pozwolenie Zoom na dostęp do kamery i mikrofonu. 

Aby przetestować obraz w aplikacji mobilnej Zoom, możesz rozpocząć natychmiastowe spotkanie.

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij przycisku Rozpocznij spotkanie.
 3. Wybierz opcję Wideo wł.
 4. Dotknij pozycję Rozpocznij spotkanie.
 5. Jeżeli dołączasz do spotkania Zoom po raz pierwszy z tego urządzenia, zostaniesz poproszony/-a o pozwolenie Zoom na dostęp do kamery i mikrofonu.