Szyfrowanie i ograniczenia usługi Zoom Mail


Niniejszy artykuł ma pomóc w ocenie, czy ta usługa Zoom Mail jest dobrze dopasowana do Twojej organizacji. Wersja beta usługi Zoom Mail jest przeznaczona dla klientów mających maksymalnie 50 użytkowników.

Usługa Zoom Mail to dostawca poczty elektronicznej na platformie Zoom z szyfrowaniem end-to-end wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio między aktywnymi użytkownikami w systemie usługi Zoom Mail. Zaprojektowano ją w taki sposób, aby priorytetowo traktować prywatność nadawców i odbiorców poczty. To znaczy, że informacje zawarte w wiadomościach zaszyfrowanych end-to-end są prywatne i firma Zoom nie ma do nich dostępu.

W związku z tym niektóre narzędzia zabezpieczające innych firm, do których używania na innych platformach e-mail firmy są przyzwyczajone, nie są zgodne z usługą Zoom Mail.

Uwaga: firma Zoom nie może w tej chwili wyłączyć szyfrowania end-to-end dla usługi Zoom Mail.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne dotyczące włączenia usługi Zoom Mail

Ograniczenia użytkownika

Ograniczenia administratora

Jak jest używane szyfrowanie w usłudze Zoom Mail

Stopka każdej wiadomości e-mail obsługiwanej przez usługę Zoom Mail wskazuje typ szyfrowania użyty podczas wysyłania lub odbierania wiadomości: EW pełni zaszyfrowane lub Szyfrowane przez serwer.

Uwaga: integracje z usługami poczty elektronicznej innych firm za pośrednictwem klienta Zoom Mail stanowią oddzielną ofertę, a wiadomości wysyłane między użytkownikami tych integracji nie są szyfrowane metodą end-to-end.

W pełni zaszyfrowane

Usługa Zoom Mail jest domyślnie szyfrowana end-to-end w przypadku wiadomości e-mail wysyłanych i odbieranych bezpośrednio między aktywnymi użytkownikami usługi Zoom Mail. Gdy wiadomość e-mail jest szyfrowana end-to-end, tylko użytkownicy oraz, w zależności od ustawień, właściciele kont lub wyznaczeni administratorzy konta kontrolują klucz szyfrowania, a tym samym dostęp do zawartości wiadomości e-mail, w tym tekstu głównego, tematu, załączników i etykiet niestandardowych stosowanych do wiadomości przez użytkowników w ich skrzynkach odbiorczych. Informacje takie jak nadawca i odbiorcy, mimeID, numer i rozmiar załącznika oraz sygnatury czasowe pozostają w postaci prostego tekstu, dzięki czemu serwery pocztowe Zoom mogą prawidłowo przesyłać wiadomości.

Aby korzystać z szyfrowania end-to-end w usłudze Zoom Mail, użytkownicy i ich odbiorcy muszą używać adresów e-mail przypisanych poprzez usługę Zoom Mail i być aktywnymi użytkownikami z urządzeniami powiązanymi z poszczególnymi adresami e-mail. W tej chwili wiadomości wysłane do listy wiadomości e-mail nie są szyfrowane w trybie end-to-end, nawet jeśli wszyscy odbiorcy są użytkownikami usługi Zoom Mail.

Odbiorcy wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem usługi Zoom Mail mogą zobaczyć i zapisać zawartość wiadomości e-mail oraz udostępnić ją innym osobom, w tym poprzez udostępnianie wiadomości e-mail w Zoom Team Chat. Jeśli odbiorca udostępnia zaszyfrowaną treść innym osobom, na przykład udostępniając zaszyfrowaną wiadomość e-mail na czacie zespołowym lub przekazując zaszyfrowaną wiadomość e-mail do odbiorcy zewnętrznego nieposiadającego konta w usłudze Zoom Mail, udostępniona lub przekazana treść nie zostanie zaszyfrowana end-to-end przez Zoom.

Szyfrowane przez serwer

Wiadomości e-mail wymieniane między użytkownikami usługi Zoom Mail a osobami korzystającymi z innych usług poczty elektronicznej są szyfrowane podczas przechowywania przez Zoom. Usługa Zoom Mail szyfruje przychodzące wiadomości e-mail z usług poczty elektronicznej innych firm tak szybko, jak to możliwe po ich otrzymaniu, i nie zachowuje niezaszyfrowanych kopii wiadomości e-mail wychodzących do takich usług po ich pomyślnym wysłaniu.

Domeny niestandardowe w usłudze Zoom Mail

Wszyscy klienci będą domyślnie korzystać z zapewnianej przez firmę Zoom domeny „zmail.com”, ale w przyszłości możliwe będzie korzystanie z innych domen.