Włączanie i wyłączanie napisów kodowanych


Zoom ma wiele opcji tworzenia wirtualnych napisów kodowanych w spotkaniach i webinarach Zoom, które zapewniają napisy podczas wideokonferencji. Można włączyć te opcje, aby uczestnicy mogli z łatwością śledzić rozmowy lub spełnić wymagania dostępności.

Podczas spotkań prowadzący lub inny uczestnik spotkania wyznaczony przez prowadzącego może zapewniać ręcznie napisy kodowane, może je zapewniać zintegrowana usługa napisów kodowanych innej firmy lub funkcja automatycznych napisów aplikacji Zoom (zwana również transkrypcją na żywo) może zapewnić automatyczne napisy odpowiednio do ustawień napisów kodowanych. Te same opcje są dostępne w przypadku webinarów, chociaż ręczne napisy mogą być zapewniane tylko przez prowadzącego lub panelistę. Każda z tych opcji napisów jest również widoczna w Zoom Rooms.   

Wymagania wstępne dotyczące włączania ręcznych lub automatycznych napisów

Uwaga: jeśli prowadzący lub administrator wyłączy ręczne napisy i włączy automatyczne napisy, użytkownicy korzystający z klientów w wersji starszej niż 5.9.0 nie będą mogli wyświetlać automatycznych napisów (transkrypcji na żywo). Wszyscy użytkownicy korzystający z wersji 5.9.0 lub nowszej nadal mogą wyświetlić i korzystać z automatycznych napisów, o ile prowadzący ma wersję 5.9.0 lub nowszą i włączy transkrypcję na żywo w spotkaniu.

Jak włączyć lub wyłączyć napisy na spotkaniach/webinarach i transkrypcję na żywo?

Konto

Aby włączyć napisy kodowane dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełączniki Napisy ręczne lub Napisy automatyczne (transkrypcja na żywo), aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady unlocked-button.png, a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 7. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć dodatkowe funkcje:
  • Napisy ręczne
   • Pozwól przechwytywaniu tokena API integrować się z usługami wyłączonych napisów strony trzeciej
   • Pozwól wyświetlać pełną transkrypcję na panelu bocznym podczas spotkania: jeśli opcja zostanie wyłączona, uczestnicy nie będą mogli wyświetlać pełnej transkrypcji na panelu bocznym. Będą mogli jedynie wyświetlać napisy w oknie wideo spotkania lub webinaru. Uczestnicy nie będą mogli również zapisać napisów.
    Uwaga: ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.7.0 lub nowszej.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć napisy kodowane dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełączniki Napisy ręczne lub Napisy automatyczne (transkrypcja na żywo), aby je włączyć lub wyłączyć.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady unlocked-button.png, a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 8. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć dodatkowe funkcje:
  • Napisy ręczne
   • Pozwól przechwytywaniu tokena API integrować się z usługami wyłączonych napisów strony trzeciej
   • Pozwól wyświetlać pełną transkrypcję na panelu bocznym podczas spotkania: jeśli opcja zostanie wyłączona, uczestnicy nie będą mogli wyświetlać pełnej transkrypcji na panelu bocznym. Będą mogli jedynie wyświetlać napisy w oknie wideo spotkania lub webinaru. Uczestnicy nie będą mogli również zapisać napisów.
    Uwaga: ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.7.0 lub nowszej.

Użytkownik

Aby włączyć napisy kodowane do własnego użytku:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełączniki Napisy ręczne lub Napisy automatyczne (transkrypcja na żywo), aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.
 6. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć dodatkowe funkcje:
  • Napisy ręczne
   • Pozwól przechwytywaniu tokena API integrować się z usługami wyłączonych napisów strony trzeciej
   • Pozwól wyświetlać pełną transkrypcję na panelu bocznym podczas spotkania: jeśli opcja zostanie wyłączona, uczestnicy nie będą mogli wyświetlać pełnej transkrypcji na panelu bocznym. Będą mogli jedynie wyświetlać napisy w oknie wideo spotkania lub webinaru. Uczestnicy nie będą mogli również zapisać napisów.
    Uwaga: ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.7.0 lub nowszej.