Pierwsze kroki jako administrator Zoom Events


Administratorzy Zoom Events mogą zakupić licencje Zoom Events i zarządzać użytkownikami oraz ich licencjami Zoom Events. Administratorzy mogą przypisać użytkownikom licencje, aby mogli oni tworzyć centra Zoom Events w celu publikowania wydarzeń.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące administratora Zoom Events

Jak przypisać licencje Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący przypisywania licencji Zoom Events.

Jak kupić licencje Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący zakupu licencji Zoom Events.