Przekształcanie spotkań/webinarów w wydarzenia OnZoom


Istniejące spotkanie Zoom, którego rozpoczęcie zaplanowano w ciągu najbliższych 28 dni można przekształcić w wydarzenie OnZoom. Przekształcenie istniejącego zaplanowanego spotkania Zoom w wydarzenie OnZoom pozwala w pełni wykorzystać możliwości i funkcje OnZoom:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne przekształcenia istniejącego spotkanie/webinaru Zoom w wydarzenie OnZoom

Jak pamiętać o najlepszych praktykach przed przekształceniem spotkania/webinaru Zoom

Nie można przekształcić spotkania Zoom, które używa Twojego identyfikatora PMI, w wydarzenie OnZoom – w wydarzenie OnZoom można przekształcić tylko spotkanie Zoom utworzone przy użyciu identyfikatora spotkania, który został automatycznie wygenerowany przez Zoom.

Można przekształcić serię spotkań cyklicznych, ale tylko pod warunkiem, że oryginalny harmonogram powtarzania się spotkań nie został nigdy zmieniony.

Po opublikowaniu ustawienia wydarzenia OnZoom zastąpią oryginalne ustawienia (nazwę, opis, datę i godzinę oraz ustawienia bezpieczeństwa wydarzenia) dla wybranego identyfikatora spotkania. Wydarzenia nie można edytować poza OnZoom.

W przypadku wydarzeń OnZoom tworzonych poprzez konwersję identyfikatora spotkania wszyscy uczestnicy dołączający do wydarzenia, którzy zarejestrowali się poza OnZoom, zostaną poproszeni o zalogowanie się do OnZoom i będą musieli zaakceptować Warunki użytkowania oraz Oświadczenie o prywatności OnZoom, aby móc dołączyć do wydarzenia.

Uwaga:

Jak przekształcić istniejące spotkanie/webinar Zoom w wydarzenie OnZoom

Uwaga: należy zarezerwować bilety dla osób rejestrujących się spoza OnZoom. Jeśli nie jest ustawiona liczba miejsc, do wydarzenia będą mogli dołączyć tylko użytkownicy, którzy zarejestrowali się z poziomu OnZoom.

Aby przekształcić istniejące spotkanie Zoom Meeting w wydarzenie OnZoom:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij pozycję Utwórz w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W sekcji Podstawowe informacje kliknij Przekształć istniejące Zoom Meeting lub webinar w wydarzenie OnZoom.
 4. W oknie wyskakującym przeczytaj zrzeczenie się odpowiedzialności, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się i kontynuuj.
 5. Wprowadź identyfikator spotkania Zoom, które chcesz przekształcić w wydarzenie OnZoom, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwagi:
  • Wszystkie ustawienia dla określonego identyfikatora spotkania (nazwa, opis, data i godzina oraz ustawienia bezpieczeństwa zdarzenia) zostaną zastosowane do tego zdarzenia.
  • Nazwy wydarzeń OnZoom są ograniczone do 75 znaków.
 6. Wypełnij pozostałe sekcje karty wydarzenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.
 7. Wypełnij sekcję Profil wydarzenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.
 8. W sekcji Bilety wprowadź liczbę biletów dla uczestników spotkania, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwaga: te bilety są przeznaczone dla gości, którzy dołączają do tego wydarzenia spoza OnZoom. Wszyscy goście będą proszeni o zalogowanie się do OnZoom w celu dołączenia do wydarzenia. Jeśli liczba osób rejestrujących się z zewnątrz przekroczy pierwotnie ustaloną liczbę biletów, nie wszystkie osoby rejestrujące się z zewnątrz będą mogły dołączyć, jeśli wszyscy, którzy się zarejestrowali, wezmą udział w spotkaniu.
 9. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.

Jak dołączyć do przekształconych wydarzeń OnZoom

Kiedy przekształcasz spotkanie/webinar Zoom w wydarzenie OnZoom, wszyscy zarejestrowani, którzy zostali zaimportowani w momencie przekształcania, lub zarejestrowani korzystający z oryginalnego linku do dołączenia do spotkania/webinaru powinni spodziewać się następujących sytuacji podczas dołączania do przekształconego wydarzenia OnZoom:

Importowanie osób rejestrujących się na nowo przekształcone wydarzenie OnZoom

Jeśli przed przekształceniem spotkania/webinaru Zoom w wydarzenie OnZoom zaznaczone było pole wyboru Wymagana w obszarze Rejestracja, wszyscy wcześniej zarejestrowani użytkownicy zostaną automatycznie dodani do listy biletów uczestników spotkania lub biletów uczestników webinaru wydarzenia OnZoom.

Prowadzący musi wyznaczyć liczbę biletów przydzielonych dla uczestników spoza OnZoom. Dodatkowo, po udanym przekształceniu spotkania/webinaru Zoom w wydarzenie OnZoom, należy poinformować uczestników o zmianie i dodatkowych korzyściach dla nich wynikających z korzystania z OnZoom, takich jak portfel z biletami, który zapewnia łatwy dostęp do wszystkich biletów OnZoom.

Dołączanie do przekształconego wydarzenia OnZoom za pomocą oryginalnego linku umożliwiającego dołączenie do spotkania/webinaru Zoom

Jeśli podczas tworzenia spotkania/webinaru Zoom nie zaznaczono pola wyboru Wymagana w obszarze Rejestracja, każdy użytkownik, który otrzymał oryginalny link umożliwiający dołączenie do spotkania/webinaru Zoom, zostanie poproszony o zalogowanie się do OnZoom i przejście przez procedurę pierwszego dołączenia do OnZoom poprzez sprawdzenie Warunków użytkowania OnZoom i Oświadczenia o prywatności, zanim będzie mógł dołączyć do wydarzenia OnZoom.

Uwaga: wszystkim użytkownikom należy przypomnieć o konieczności zaktualizowania Zoom Desktop Client do najnowszej wersji, aby zapewnić jak najszybsze dołączanie. Ponadto, jeśli zarejestrowali się oni, zanim spotkanie/webinar Zoom przekształcono w wydarzenie OnZoom, powinni zalogować się, używając adresu e-mail, za pomocą którego się pierwotnie zarejestrowali.

Jak cofnąć powiązanie istniejącego spotkania Zoom z wydarzeniem OnZoom

Możesz cofnąć powiązanie istniejącego spotkania Zoom z wydarzeniem OnZoom tylko wtedy, gdy wydarzenie nie zostało jeszcze opublikowane.

Aby cofnąć powiązanie istniejącego spotkania Zoom z wydarzeniem OnZoom:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Wydarzenia.
 4. Kliknij zakładkę Wersje robocze.
 5. Po prawej stronie wydarzenia, które chcesz edytować kliknij przycisk Edytuj.
 6. Po prawej stronie pola Powiązany identyfikator spotkania Zoom: [numer] kliknij przycisk Odłącz.
 7. Kliknij przycisk Odłącz, aby potwierdzić.
  Uwaga: po cofnięciu powiązania spotkania Zoom z wydarzeniem OnZoom typ biletu Bilet uczestnika spotkania zostanie usunięty.