Usunięcie limitu czasu w szkołach od zerówki do szkoły średniej


Czym jest usunięcie 40-minutowego limitu dla grupowych spotkań Zoom Meetings?

W obliczu wybuchu globalnej pandemii na początku marca 2020 r. firma Zoom zdecydowała o tymczasowym usunięciu 40-minutowego limitu czasowego dla spotkań grupowych (3 lub więcej uczestników), aby wspierać instytucje oświatowe (szkoły podstawowe i średnie) świadczące usługi edukacyjne w wybranej grupie krajów na całym świecie.

Dlaczego firma Zoom zdecydowała się znieść limit czasowy dla kont domenowych, których właścicielami są szkoły?

Ze względu na bezprecedensowa naturę pandemii firma Zoom zdecydowała się tymczasowo wesprzeć uczniów szkół podstawowych i średnich za pomocą możliwości nauczania zdalnego oraz zapewnić pomoc dla instytucji przechodzących do świata online. Firma Zoom ma bogate doświadczenie w zakresie wspierania instytucji oświatowych w optymalizacji platformy Zoom pod kątem wirtualnych klas i edukacji zdalnej. Nasz cel pozostaje niezmienny – uczynić platformę Zoom prostą w obsłudze i dostępną dla wszystkich. Z zaangażowaniem podchodzimy do upraszczania środowiska użytkowników edukacyjnych w obliczu globalnej pandemii koronawirusa (COVID-19).

Firma Zoom pracowała nad dostarczeniem nauczycielom, administratorom i uczniom z całego świata zasobów niezbędnych do szybkiego organizowania wirtualnych klas, brania udziału w zajęciach online i kontynuowania nauki w świecie wirtualnym. Naszym zamiarem było zagwarantowanie, aby wszyscy – od regularnych użytkowników Zoom po osoby, które nigdy nie korzystały z naszego produktu – mogli z łatwością pobrać klienta, uruchomić i zaplanować spotkania, skonfigurować uczniów na platformie Zoom i rozpocząć korzystanie z platformy Zoom do szkolenia w świecie wirtualnym.

Kiedy firma Zoom zaczęła oferować zniesienie limitu czasowego i jak długo było ono dostępne?

Firma Zoom zniosła limit czasowy na początku marca 2020 r. i teraz kończy ten program (w dniu 30 czerwca 2022 r.).

Kto kwalifikował się do udziału w programie?

Zniesienie limitu czasowego zostało zapewnione dla instytucji oświatowych w zakresie od szkół podstawowych do szkół średnich. Dotyczyło korzystania z produktów przez uczniów, nauczycieli, personel i absolwentów w ramach interakcji pedagogicznych w środowiskach klasowych lub administracyjnych.

Które kraje są objęte tym programem Zoom?

Z początku program był dostępny w wielu kluczowych krajach. Ostatecznie firma Zoom zdecydowała się znieść limit czasowy oficjalnie w następujących krajach:

Dlaczego firma Zoom kończy program?

Po trzykrotnym wydłużeniu programu podczas pandemii, kiedy to wielu uczniów uczyło się w domach, teraz większość z nich na całym świecie wróciło już do szkół i klas. W oparciu o zmiany w modalności firma Zoom zdecydowała się zakończyć program.

Jaki jest ostateczny termin zakończenia programu zniesienia limitu czasowego?

Ostateczny termin zakończenia programu to 30 czerwca 2022 r.

Jakie są moje opcje w zakresie korzystania z Zoom Meetings po przywróceniu limitu czasowego?

  1. Możesz nadal korzystać z bezpłatnego konta podstawowego Zoom Meetings (z 40-minutowym limitem czasowym dla spotkań grupowych).
  2. Możesz skontaktować się ze swoją instytucją i porozmawiać o opcjach licencjonowania programu Zoom Meetings w oświacie.
  3. Możesz skontaktować się z TechSoup, naszym globalnym partnerem wspierających organizacje non-profit w zakresie wycofywanych opcji licencjonowania.
  4. Możesz zaplanować rozmowę z przedstawicielem Zoom ds. edukacji i porozmawiać o potrzebach edukacyjnych i administracyjnych w środowiskach online, hybrydowych, hyflex i innych.