Transmisja strumieniowa na żywo spotkań lub webinarów w YouTube


Możesz przesyłać strumieniowo Zoom Meetings oraz Zoom Webinars w YouTube. Umożliwia to uczestnikom dołączać do spotkania poprzez Zoom, aby oglądać i komentować je za pośrednictwem serwisu YouTube. Podczas wydarzenia na żywo będzie występowało około 20-sekundowe opóźnienie między rzeczywistym wydarzeniem Zoom Meetings lub Zoom Webinars a transmisją na żywo.

Uwaga: osoby oglądające na YouTube mogą komentować tylko przez YouTube i nie mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję z innymi uczestnikami webinaru, to samo dotyczy uczestników webinaru. 

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne przesyłania strumieniowego na żywo spotkań lub webinarów na YouTube

Transmisja Zoom Meetings

Transmisja Zoom Webinars

Włączanie i wyłączanie opcji transmisji strumieniowej na żywo spotkań w YouTube

Konto

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTube dla wszystkich użytkowników danego konta:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTubeaby włączyć tę opcję.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTube dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami,a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTubeaby włączyć tę opcję.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 8. Kliknij opcję Zapisz.
 9. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTube na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję spotkania w YouTubeaby włączyć tę opcję.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 7. Kliknij Zapisz.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu wprowadzenia zmian musisz się skontaktować ze swoim administratorem Zoom.

Włączanie opcji przesyłania strumieniowego na żywo webinarów na YouTube

Konto

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję webinarów w YouTube dla wszystkich użytkowników konta:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję webinarów, aby włączyć tę opcję.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję webinarów w YouTube dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami,a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję webinarów, aby włączyć tę opcję.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 8. Kliknij opcję Zapisz.
 9. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć opcję Zezwalaj na transmisję webinarów w YouTube na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję webinarów, aby włączyć tę opcję.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Zaznacz pole wyboru przy opcji YouTube.
 7. Kliknij Zapisz.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu wprowadzenia zmian musisz się skontaktować ze swoim administratorem Zoom.

Rozpoczynanie przesyłania strumieniowego na żywo na YouTube

Transmisja na żywo podczas spotkania lub webinaru z komputera stacjonarnego

 1. Rozpocznij webinar lub spotkanie jako prowadzący.
 2. W sterownikach spotkania lub webinaru na dole ekranu kliknij Więcej.
 3. Kliknij opcję Na żywo na YouTube
 4. Zaloguj się do YouTube i wybierz kanał YouTube, do którego chcesz przesyłać strumieniowo (jeśli masz wiele kanałów).
  Po pomyślnym uwierzytelnieniu pojawi się następująca strona:
 5. Określ następujące ustawienia na stronie Nadawanie na YouTube na żywo:
  • Tytuł spotkania/webinaru Zoom w YouTube
   Automatycznie uzupełniany tematem spotkania lub webinaru Zoom. Przejdź do pola tekstowego, aby go zmienić.
  • Prywatność
   Możesz wybrać opcję Publiczny, Nienotowany lub Prywatny.
 6. Kliknij przycisk Na żywo!.
  Zostanie wyświetlony pasek postępu informujący, że Twoja sesja jest przygotowywana do transmisji.
 7. Poczekaj na powiadomienie od klienta Zoom, że Twoje spotkanie lub webinar jest na żywo w serwisie YouTube, a następnie rozpocznij spotkanie lub webinar.

Transmisja strumieniowa zakończy się po zakończeniu spotkania lub webinaru albo kliknięciu przycisku Więcej, a następnie Zatrzymaj transmisję na żywo w sterownikach spotkania/webinaru.

Transmisja strumieniowa na żywo spotkania lub webinaru do wydarzenia w YouTube

 1. Włącz opcję Niestandardowe przesyłanie strumieniowe na żywo dla Twojego spotkania lub webinaru.
 2. Zaplanuj spotkanie lub webinar.
 3. Przewiń na dół strony i kliknij przycisk Konfiguruj ustawienia przesyłania strumieniowego na żywo w sekcji Przesyłanie strumieniowe na żywo. 
 4. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się na swoje konto w serwisie YouTube.
 5. Kliknij ikonę Utwórz wideo i wybierz opcję Na żywo.
 6. W odpowiedzi na pytanie, czy transmisja na żywo ma być prowadzona teraz czy w późniejszym terminie, wybierz opcję Start w sekcji Późniejsza data
 7. W odpowiedzi na pytanie o rodzaj transmisji wybierz opcję Start w sekcji Oprogramowanie do prowadzenia transmisji
 8. Kliknij opcję ZAPLANUJ TRANSMISJĘ w prawym górnym rogu strony. 
 9. Jeśli wcześniej zaplanowano już takie wydarzenie, możesz je wybrać i ponownie wykorzystać ustawienia z tamtej sesji. W innym przypadku wybierz opcję Utwórz nowe
 10. Wprowadź wymagane informacje, takie jak tytuł, ustawienia prywatności, opis, kategoria, data/godzina, informacja, czy wydarzenie jest dla dzieci, czy nie, oraz ograniczenia wiekowe.
 11. Kliknij przycisk Utwórz transmisję
 12. Skopiuj i wklej adres URL serwera oraz klucz strumienia z sekcji ustawień transmisji do adresu URL strumieniaklucza strumienia w aplikacji Zoom. 
 13. Kliknij strzałkę udostępniania, aby uzyskać dostęp do łącza wideo. Skopiuj i wklej go do adresu URL strony transmisji strumieniowej na żywo w Zoom.
 14. Kliknij przycisk Zapisz na stronie Zoom.
 15. Po przygotowaniu się do wydarzenia rozpocznij spotkanie lub webinar Zoom jako prowadzący(-a).
 16. Kliknij przycisk Więcej w sterownikach spotkania.
 17. Kliknij przycisk Na żywo w usłudze niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo.
 18. Po uruchomieniu przez Zoom przesyłania strumieniowego na żywo, wróć do wydarzenia przesyłania strumieniowego na żywo w serwisie YouTube i kliknij przycisk Start na żywo.

Transmisja na żywo podczas spotkania lub webinaru z urządzenia mobilnego

 1. Rozpocznij webinar lub spotkanie jako prowadzący.
 2. Stuknij przycisk Więcej w panelu sterowników spotkania/webinaru.
 3. Stuknij przycisk YouTube.
  Otworzy się przeglądarka i wyświetli się prośba o zalogowanie się w serwisie YouTube. 
 4. Wybierz kanał w serwisie YouTube, w którym chcesz przesyłać strumieniowo (jeśli masz wiele kanałów).
 5. Po pomyślnym uwierzytelnieniu można podać następujące ustawienia na stronie Nadawanie na YouTube na żywo:
  • Tytuł Zoom Meetings w YouTube
   Automatycznie uzupełniany tematem Zoom Webinars. Przejdź do pola tekstowego, aby go zmienić.
  • Prywatność
   Możesz wybrać opcję Publiczny, Nienotowany lub Prywatny.
 6. Kliknij przycisk Na żywo!..
  Zostanie wyświetlony pasek postępu, informujący, że Twoja sesja jest przygotowywana do transmisji. Przesyłanie strumieniowe na żywo zostanie rozpoczęte i będzie widoczne.
 7. Wróć do aplikacji Zoom, aby kontynuować spotkanie lub webinar. 
 8. Przesyłanie strumieniowe zostanie zatrzymane, gdy zakończysz webinar lub spotkanie albo gdy klikniesz powiadomienie NA ŻYWO w lewym górnym rogu ekranu spotkania/webinaru i stukniesz opcję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe na żywo, a następnie potwierdzisz swój wybór, stukając ponownie opcję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe na żywo.