Wytyczne dotyczące Zoom App Marketplace


Zoom Marketplace pomaga Ci znaleźć aplikacje, które mogą zintegrować się z Zoom w celu poprawy doświadczeń związanych z korzystaniem z oprogramowania. Użytkownicy mogą wyszukiwać różne kategorie aplikacji oraz instalować je ze strony internetowej rynku. Wstępna zgoda na instalację aplikacji jest także sterowana ze strony internetowej rynku przez właścicieli konta oraz administratorów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania Zoom App Marketplace, zapoznaj się z wytycznymi administratora rynku

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące pierwszych kroków z Zoom App Marketplace

Jak wyszukiwać aplikacje na rynku

 1. Wejdź na stronę https://marketplace.zoom.us/ i zaloguj się.
 2. Wyszukiwanie aplikacji wg:
  • Wprowadzanie tekstu do paska wyszukiwania
  • Wybór kategorii
  • Filtrowanie aplikacji według kompatybilności, stanu zatwierdzenia oraz tego, kto może dokonać instalacji

Jak instalować aplikacje

 1. Po wyszukaniu wybierz aplikację, dotykając jej ikony.
 2. Kliknij Instaluj.
 3. Jeżeli zamiast tego widzisz opcję Poproś o wstępne zatwierdzenie, oznacza to, że właściciel konta lub administrator musi zatwierdzić aplikację, zanim będzie ją można zainstalować. Kliknij Poproś o wstępne zatwierdzenie, aby wysłać prośbę do właściciela/administratora.

Konfigurowanie zatwierdzeń wstępnych

Aby zachować większą kontrolę nad integracjami używanymi przez członków konta, administrator może zażądać wstępnego zatwierdzania aplikacji przed ich zainstalowaniem. Administrator może wstępnie zatwierdzać aplikacje, które zostały już dopuszczone do użytku, lub członkowie konta mogą prosić o zatwierdzenie, które spowoduje powiadomienie administratorów o prośbie.

Domyślnie każde konto pojedynczego użytkownika, które jeszcze nie uzyskało dostępu do sklepu ma zatwierdzenia wstępne wyłączone, natomiast konta wielu użytkowników, które jeszcze nie uzyskały dostępu do sklepu mają zatwierdzenia wstępne włączone. Konta pojedynczego użytkownika zostaną powiadomione o ustawieniach wstępnego zatwierdzania w momencie dodawania nowego użytkownika.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij Zaawansowane, a następnie App Marketplace.
 3. W prawym górnym rogu witryny Marketplace kliknij Zarządzaj
 4. W sekcji Mój pulpit nawigacyjny administratora kliknij Pozwolenia
 5. Dostosuj opcję Wymagaj, aby publiczne aplikacje w Zoom App Marketplace były wstępnie zatwierdzone dla Twoich użytkowników stosownie do potrzeb.
 6. W przypadku aktywacji kliknij opcję przełączania. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 7. (Opcja) Zaznacz opcję Zezwól na instalowanie publicznie dostępnych aplikacji stworzonych przez Zoom bez wstępnego zatwierdzania przez administratora, aby zwolnić aplikacje stworzone przez Zoom ze wstępnego zatwierdzania przez administratora. 
 8. (Opcja) Zaznacz opcję Zezwól na instalowanie publicznie dostępnych aplikacji stworzonych przez użytkowników z Twojego konta bez wstępnego zatwierdzania przez administratora, aby zwolnić aplikacje stworzone przez członków Twojej organizacji ze wstępnego zatwierdzania przez administratora. 

Wstępne zatwierdzanie aplikacji

Jeżeli właściciele lub administratorzy wymagają wstępnego zatwierdzenia, wciąż mogą wyszukiwać aplikacje na rynku i je pojedynczo zatwierdzać. Kiedy aplikacja jest wstępnie zatwierdzona, może zostać zainstalowana przez innych użytkowników konta.

Uwaga: jeżeli nie zatwierdzono aplikacji w App Marketplace, użytkownicy na Twoim koncie mogą poprosić o instalację. Jeżeli tak się stanie, otrzymasz wiadomość e-mail od noreply@zoom.us z dalszymi szczegółami.

 1. Zaloguj się na stronie https://marketplace.zoom.us/ jako administrator lub właściciel.
 2. Wyszukaj aplikację i kliknij ikonę, aby dokonać wyboru.
 3. W sekcji Kto może instalować włącz przełącznik Zatwierdzenie wstępne.

Domyślnie zaznaczona jest opcja Pozwól instalować tę aplikację wszystkim użytkownikom Twojego konta. Jeśli chcesz zamiast tego wstępnie zatwierdzić aplikację dla określonych użytkowników lub grup:

 1. Wybierz Pozwól instalować tę aplikację konkretnym użytkownikom lub grupom użytkowników
 2. Kliknij Dodaj użytkowników
 3. Wybierz Dodaj indywidualnego użytkownika lub Dodaj grupę użytkowników
  1. Dodaj indywidualnego użytkownika: wprowadź adres e-mail użytkownika na koncie i kliknijDodaj. Powtarzaj ten proces w miarę potrzeby w celu uwzględnienia dodatkowych użytkowników. 
  2. Dodaj grupę użytkowników: wprowadź nazwę grupy użytkowników na koncie i kliknijDodaj. Powtarzaj ten proces w miarę potrzeby w celu uwzględnienia dodatkowych grup użytkowników.

Uwaga: indywidualni użytkownicy i grupy użytkowników mogą uzyskać dostęp do wstępnie zatwierdzonej aplikacji.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania Zoom App Marketplace, zapoznaj się z wytycznymi administratora rynku