Układy nagrywania


Przegląd

Istnieje kilka układów nagrywania dla nagrywania lokalnegow chmurze, które zależą od układu wideo Twojego spotkania.

Układ nagrywania jest zgodny z układem wideo uczestnika lub prowadzącego, który rozpoczyna nagrywanie. Na przykład jeżeli prowadzący udziela uczestnikowi zgody na nagrywanie, a uczestnik rozpoczyna nagrywanie lokalne, będąc w widoku aktywnego mówcy, układ nagrywania również będzie w widoku aktywnego mówcy.

W tym artykule omówiono:

Układy nagrywania lokalnego lub w chmurze (klient stacjonarny)

Te układy nagrywania można realizować poprzez nagrywanie lokalne lub w chmurze:

Aktywny mówca

Jeżeli jesteś w widoku aktywnego mówcy, nagranie będzie wyświetlać wyłącznie wideo aktywnego mówcy.

Uwaga: w nagraniach w chmurze możesz wyświetlać jedynie imiona uczestników.

Widok galerii

Jeżeli jesteś w widoku galerii, nagranie będzie podobne do klienta spotkania i będzie wyświetlać wideo uczestnika w układzie siatki. Nagranie w widoku galerii może wyświetlać maksymalnie 25 uczestników.

Uwaga: w nagraniach w chmurze możesz wyświetlać jedynie imiona uczestników.

Udostępniane okno

Jeżeli udostępniasz okno, które nie zajmuje całego ekranu, po lewej i prawej stronie okna nagrywania zobaczysz czarne paski. Wideo uczestników wciąż będzie pojawiać się w prawym górnym rogu, jeśli włączysz miniaturkę aktywnego mówcy lub widok galerii podczas udostępniania okna.

Wskazówka: ten układ nagrywania może być przydatny przy udostępnianiu okna, gdy nie chcesz, aby okno aktywnego mówcy pozostawało na górze.

Układy nagrywania lokalnego (klient stacjonarny)

Ten układ nagrywania jest tylko obsługiwany przez lokalne nagrywanie:

Udostępnianie ekranu z miniaturką widoku galerii

Jeżeli uczestnik udostępnia swój ekran, wideo uczestników pojawi się w prawym górnym rogu. Jeżeli przeciągniesz lub zminimalizujesz miniaturki, wideo wciąż będzie wyświetlać się w prawym górnym rogu nagrania.

Udostępnianie ekranu z dużą miniaturką aktywnego mówcy

Jeśli udostępnisz ekran z miniaturką aktywnego mówcy i ją powiększysz, lokalne nagrywanie również wyświetli większą miniaturkę aktywnego mówcy w prawym górnym rogu. Jeśli w czasie spotkania przeciągniesz miniaturkę aktywnego mówcy w inne miejsce, nagranie nadal będzie ją wyświetlać w prawym górnym rogu.

Uwaga:

Układy nagrywania w chmurze (klient stacjonarny)

Ten układ nagrywania jest obsługiwany tylko przez nagrywanie w chmurze:

Udostępnianie ekranu z aktywnym mówcą

Jeśli udostępnisz ekran z miniaturką aktywnego mówcy, to będzie ona widoczna na nagraniu w prawym górnym rogu. Jeśli w czasie spotkania przeciągniesz miniaturkę aktywnego mówcy w inne miejsce, nagranie nadal będzie ją wyświetlać w prawym górnym rogu.

Udostępnianie ekranu bez widoku aktywnego mówcy lub widoku galerii

Jeżeli udostępnisz swój ekran bez miniaturki aktywnego mówcy lub wyłączysz opcję Miniaturki nagrywania podczas udostępniania w swoich ustawieniach nagrywania w chmurze, to na nagraniu widoczny będzie wyłącznie udostępniany ekran.

Uwaga: po wyłączeniu opcji Nagrywaj równocześnie widok aktywnego mówcy, widok galerii i udostępniany ekranu podczas wyświetlania nagrania w portalu internetowym Zoom zobaczysz wideo aktywnego mówcy przy nagranym udostępnionym ekranie.

Układy nagrywania w chmurze (aplikacja mobilna)

Jeżeli rozpoczniesz nagrywanie w chmurze w aplikacji mobilnej Zoom, obsługiwany będzie tylko następujący układ nagrywania.

Uwaga: aplikacja mobilna Zoom obsługuje tylko nagrywanie w chmurze.

Aktywny mówca

Jeżeli jesteś w widoku aktywnego mówcy, nagranie będzie wyświetlać wyłącznie wideo aktywnego mówcy.

Uwaga:

Udostępnianie ekranu z aktywnym mówcą

Jeśli udostępnisz ekran z miniaturką aktywnego mówcy, to będzie ona widoczna na nagraniu w prawym górnym rogu. Notatki również są nagrywane.

Udostępnianie ekranu bez aktywnego mówcy

Jeśli udostępnisz swój ekran i wyłączysz opcję Nagrywaj miniaturki podczas udostępniania w swoich ustawieniach nagrywania w chmurze, na nagraniu będzie widoczny wyłącznie udostępniany ekran.