Wstępne przydzielanie SSO


Przegląd

Zoom domyślnie korzysta z przydzielania Just-In-Time (JIT) z jednokrotnym logowaniem. Oznacza to, że gdy użytkownik próbuje się zalogować, konto Zoom zostanie dla niego utworzone w oparciu o mapowanie SAML.Jeśli jednak nie chcesz, aby konta Zoom były automatycznie tworzone, gdy użytkownik próbuje się zalogować, możesz użyć wstępnego przydzielania i tworzyć użytkowników za pomocą REST API lub CSV.

Uwaga: Nowo utworzeni użytkownicy, którzy nie pasują do powiązanej domeny na Twoim koncie, otrzymają wiadomość e-mail w celu weryfikacji ich adresu e-mail.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Włączanie wstępnego przydzielania dla Twojego konta

 1. Zaloguj się do swojego konta Zoom i przejdź do strony Single Sign-On (Jednokrotne logowanie).
 2. Kliknij pozycję Edit (Edytuj).
 3. Obok pozycji Provision User (Przydziel użytkownika) wybierz opcję Prior to Sign-In (Przed zalogowaniem).
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Dodawanie użytkowników poprzez REST API

Kiedy wstępne przydzielanie jest włączone dla Twojego konta, włączone zostanie również wywołanie API ssoCreate. Użytkownicy utworzeni za pomocą tego wywołania API będą mogli zalogować się tylko poprzez SSO. Nie zostanie utworzone żadne hasło.

Jeśli użytkownik jest użytkownikiem z licencją, wywołanie API wygeneruje osobisty spersonalizowany adres URL, używając nazwy użytkownika (bez domeny) e-maila przydzielenia. Jeśli nazwa użytkownika lub PMI jest nieprawidłowe lub zajęte, wygeneruje losowy numer / losowy osobisty spersonalizowany adres URL.

Dowiedz się, jak dodawać użytkowników przez REST API.

Dodawanie użytkowników poprzez CSV

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Users (Użytkownicy).
 4. Po prawej stronie kliknij przycisk Import (Importuj).
 5. Kliknij pozycję Download CSV Sample (Pobierz próbkę CSV), aby pobrać próbkę, którą możesz wypełnić.
  Uwaga: Możesz też bezpośrednio pobrać próbkę CSV.
 6. Otwórz plik za pomocą arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel.
 7. Wprowadź informacje o użytkownikach zgodnie z formatem CSV. Każda informacja stanowi osobną kolumnę.
  Uwaga: Wymagane są pierwsze trzy kolumny. Informacje w pozostałych kolumnach mogą zostać zmienione po zaimportowaniu użytkowników.
  • E-mail (wymagany)
  • Imię (wymagane)
  • Nazwisko (wymagane)
  • Dział
  • Menedżer
  • Grupa użytkowników
  • Grupa IM
  • Nazwa stanowiska
  • Lokalizacja
 8. Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik CSV (wartości oddzielane przecinkami).
 9. Określ typ licencji: Podstawowa, Z licencją lub Lokalna. Wybierz dowolne funkcje, które chcesz zastosować. Dotyczy to wszystkich użytkowników ujętych w pliku CSV.
 10. Zaznacz opcję SSO User (Użytkownik SSO).
 11. Kliknij przycisk Upload CSV file (Prześlij plik CSV), aby znaleźć swój plik .csv.
 12. Kliknij plik .csv, a następnie wybierz pozycję Open (Otwórz).
 13. Użytkownicy zostaną automatycznie zatwierdzeni i pojawią się na Twojej liście użytkowników.