Instalacja wtyczki Zoom for Outlook


Wtyczka Zoom for Outlook umożliwia zarządzanie planowaniem spotkań w aplikacjach webowych i stacjonarnych Outlooka. Wtyczkę mogą wdrożyć i skonfigurować administratorzy Outlooka, a po instalacji przez użytkowników pozwala dodawanie spotkań Zoom do nowych lub istniejących wydarzeń w kalendarzu Outlook.

Aby uzyskać dalszą integrację z usługą Office 365, skonfiguruj integrację kontaktów i kalendarza.

Uwaga: aby zainstalować wtyczkę w aplikacji stacjonarnej Outlook, musisz mieć konto Microsoft Exchange dodane do programu Outlook. Jeśli masz tylko konto IMAP, użyj wtyczki w aplikacji internetowej Outlook. Jeśli podczas instalacji otrzymasz błąd, który mówi, że nie masz uprawnień lub nie masz odpowiednich uprawnień, musisz skontaktować się z administratorem IT w celu uzyskania pomocy.

W tym artykule omówiono:

Uprawnienia przyznane

Po zainstalowaniu wtyczki Zoom dla Outlook, uzyskuje ona dostęp do modyfikowania zawartości wydarzeń kalendarza w Outlooku. Pozwala to na dodawanie informacji o zaproszeniach na spotkania Zoom do wydarzeń w Outlooku. Format i treść zaproszenia na spotkanie jest określana przez szablon harmonogramu spotkań skonfigurowany przez Twojego administratora.

Jak zainstalować wtyczkę dla wszystkich użytkowników (administrator usługi Office 365)

 1. Zaloguj się do portalu administratora usługi Office 365.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij opcję Ustawienia, a następnie Aplikacje zintegrowane.
 3. Kliknij przycisk Pobierz aplikacje.
 4. Wyszukaj wtyczkę Zoom for Outlook i kliknij Pobierz teraz.
 5. Wprowadź informacje i wyraź zgodę na warunki użytkowania. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Zapoznaj się ze szczegółami wtyczki i kliknij Dalej.
 7. Wybierz, w jaki sposób wtyczka ma zostać wdrożona w Twojej organizacji.
  • Opcjonalna, włączona: wtyczka Zoom dla Outlook zostanie dodana dla wszystkich Twoich użytkowników, ale będą oni mogli ją usunąć.
  • Opcjonalna, wyłączona: wszyscy użytkownicy będą mieli możliwość dodania wtyczki Zoom dla Outlook, ale nie będzie on domyślnie dodawana do ich Outlooka.
  • Obowiązkowa, zawsze włączona: wtyczka Zoom dla Outlook zostanie dodana dla wszystkich Twoich użytkowników i nie będą oni mogli jej wyłączyć.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wybierz, kto ma dostęp do tej wtyczki. Możesz wyszukać grupy, aby je dodać.
 10. Kliknij Zapisz.
  Plik manifestu zostanie przetworzony.
 11. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga: użytkownicy mogą być zmuszeni do ponownego uruchomienia swoich aplikacji, aby zobaczyć nową wtyczkę. W zależności od liczby użytkowników na Twoim koncie, propagacja zmian do wszystkich użytkowników może potrwać kilka minut.

Jak ręcznie wdrożyć wtyczkę dla wszystkich użytkowników (administrator usługi Office 365)

W pewnych sytuacjach może być konieczne wdrożenie wtyczki programu Outlook w trybie offline lub przy użyciu niestandardowego pliku manifestu.

 1. Pobierz plik manifestu do wtyczki programu Outlook.
 2. Zaloguj się do portalu administratora usługi Office 365.
 3. Kliknij Ustawienia , aby rozwinąć tę sekcję, a następnie kliknij opcję Usługi i wtyczki.
 4. Kliknij opcję Wdrażaj wtyczkę.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij opcję Prześlij aplikacje niestandardowe
  .
 7. Kliknij opcję Mam plik manifestu (.xml) na tym urządzeniu.
 8. Kliknij opcję Wybierz plik, a następnie wybierz plik manifestu.
 9. Kliknij przycisk Prześlij.
 10. Wybierz przypisania użytkownika i metodę wdrażania, a następnie kliknij Wdróż
 11. Po zakończeniu wdrażania kliknij przycisk Zamknij

Jak zainstalować wtyczkę do programu Outlook (klient internetowy)

Wtyczkę Zoom dla Outlook można zainstalować na własny użytek, jeśli instalowanie wtyczek jest dozwolone przez administratora usługi Office 365.

 1. Przejdź do Zoom dla Outlook w sklepie Microsoft App Store.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Postępuj zgodnie z monitami Microsoft App Store, aby dokończyć instalację.

Po zainstalowaniu wtyczki dowiedz się, jak zaplanować i edytować spotkania za jego pomocą.

Jak zainstalować wtyczkę do programu Outlook 2013 lub 2016 (klient stacjonarny)

Aby zainstalować Zoom dla Outlook w aplikacji stacjonarnej Outlook, musisz 365 mieć konto Microsoft Exchange lub Office 365 dodane do programu Outlook.

Weryfikacja typu konta

 1. Kliknij Outlook na pasku menu macOS i wybierz Preferencje.
 2. Kliknij Konta, aby wyświetlić konta, na których jest się zalogowanym.
 3. Sprawdź, czy co najmniej jedno konto to Exchange lub Office 365.

Jeśli masz tylko konto IMAP, użyj Zoom dla Outlook w aplikacji webowej Outlook.

Instalacja wtyczki programu Outlook

 1. Otwórz program Outlook i zaloguj się na swoje konto.
 2. Przełącz do widoku Poczta, kliknij przycisk wielokropka , a następnie wybierz opcję Pobierz wtyczki. Outlook otworzy przeglądarkę, w której będzie można zarządzać swoimi wtyczkami.
 3. Wyszukaj Zoom dla Outlook lub przejdź do zakładki Zarządzane przez administratora, aby zobaczyć wtyczki udostępnione przez administratorów Twojego konta.
 4. Kliknij Zoom dla Outlook, a następnie kliknij Dodaj.

Po zainstalowaniu wtyczki dowiedz się, jak zaplanować i edytować spotkania za jego pomocą.

Uwaga: aby zainstalować Zoom dla Outlook w aplikacji stacjonarnej Outlook, musisz mieć konto Microsoft Exchange dodane do programu Outlook. Kliknij zakładkę Plik, aby wyświetlić dodane konta.

Jeśli masz tylko konto IMAP, użyj Zoom dla Outlook w aplikacji webowej Outlook.

 1. Otwórz program Outlook i zaloguj się na swoje konto.
 2. Kliknij zakładkę Plik w lewym górnym rogu.
 3. W menu nawigacyjnym kliknij Informacje, następnie przewiń w dół i kliknij Zarządzaj wtyczkami.
  Otworzy przeglądarkę, w której będzie można zarządzać swoimi wtyczkami. Jeśli pojawi się monit zaloguj się konta.
 4. W oknie Wtyczki dla Outlook wyszukaj Zoom dla Outlook i kliknij Dodaj.

Po zainstalowaniu wtyczki dowiedz się, jak zaplanować i edytować spotkania za jego pomocą.

Jak zainstalować wtyczkę do programu Outlook (aplikacja mobilna)

 1. Otwórz aplikację Outlook na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS.
 2. Dotknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
 3. Dotknij ikonę ustawień w dolnej części panelu.
 4. Przesuń palcem w dół i stuknij opcję Wtyczki.
 5. Przesuń palcem w dół, aby znaleźć Zoom, a następnie dotknij przycisk +, aby go dodać.

Po zainstalowaniu wtyczki dowiedz się, jak zaplanować i edytować spotkania za jego pomocą.

Wstępnie skonfigurowane domeny logowania SSO

Dzięki wtyczce Zoom Office 365 administratorzy mogą wdrożyć wtyczkę ze wstępnie konfigurowanym adresem URL do jednokrotnego logowania (SSO). Dzięki wstępnie konfigurowanemu adresowi URL, jeśli użytkownik korzysta z opcji Dodaj spotkanie Zoom lub Ustawienia we wtyczce, automatycznie użyje SSO do uwierzytelnienia.