Zarządzanie napisami kodowanymi i transkrypcją na żywo


Zoom ma wiele opcji tworzenia wirtualnych napisów kodowanych w spotkaniach i webinarach Zoom, które zapewniają napisy podczas wideokonferencji. Można z nich skorzystać, aby uczestnicy mogli z łatwością śledzić rozmowy lub spełnić wymagania dostępności.

Podczas spotkań prowadzący lub inny uczestnik spotkania wyznaczony przez prowadzącego może zapewniać ręcznie napisy kodowane, może je zapewniać zintegrowana usługa napisów kodowanych innej firmy lub funkcja automatycznych napisów aplikacji Zoom (zwana również transkrypcją na żywo) może zapewnić automatyczne napisy odpowiednio do ustawień napisów kodowanych. Te same opcje są dostępne w przypadku webinarów, chociaż ręczne napisy mogą być zapewniane tylko przez prowadzącego lub panelistę. Każda z tych opcji napisów jest również widoczna w Zoom Rooms

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądania napisów kodowanych lub transkrypcji na żywo jako uczestnik lub słuchacz, sięgnij do instrukcji obsługi.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące napisów kodowanych i transkrypcji na żywo

Napisy kodowane

Napisy automatyczne (transkrypcja na żywo)

Ograniczenia transkrypcji w czasie rzeczywistym

Jeśli nie możesz zapewnić napisów ręcznie lub za pomocą usługi innej firmy, dostępna jest również funkcja automatycznej transkrypcji na żywo, ale ma ona ograniczenia, o których należy pamiętać. Transkrypcja na żywo obecnie obsługuje tylko język angielski, a dokładność funkcji zależy od wielu zmiennych, takich jak:

Ze względu na te ograniczenia, jeśli wymagane jest użycie obsługi konwersji mowy na tekst w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub dostępności podczas spotkań i webinarów, zalecamy użycie ręcznego narzędzia do napisów lub usługi, która może być w stanie zagwarantować określoną dokładność.

Uwaga: do zapewnienia napisów ręcznych można przypisać tylko jednego uczestnika lub usługę innej firmy.

Jak włączyć napisy na spotkaniach/webinarach i transkrypcję na żywo

Jako właściciel konta lub administrator z uprawnieniami możesz włączyć lub wyłączyć usługi napisów kodowanych i transkrypcji na żywo. Gdy ustawienie Napisy ręczne jest włączone, prowadzący może wpisać napisy kodowane albo przypisać uczestnika lub usługę innej firmy do dodawania napisów kodowanych.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł pomocy technicznej dotyczący sposobu włączania i wyłączania napisów kodowanych.

Jak uruchomić funkcję Napisy kodowane lub Transkrypcja na żywo na spotkaniach Zoom

Aby uruchomić funkcję Napisy kodowane lub Transkrypcja na żywo na spotkaniu Zoom lub webinarze:

 1. W oknie spotkania lub webinaru Zoom, które prowadzisz, kliknij pozycję Napisy kodowane lub Transkrypcja na żywo, jeśli funkcja ta jest włączona. 
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Przypisz uczestnika do wpisywania: przypisuje uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
  • Ja będę wpisywać: otwiera okno napisów kodowanych, umożliwiające ręczne wpisywanie napisów kodowanych.
  • Skopiuj token interfejsu API: skopiuj adres URL, który można przekazać do usługi napisów kodowanych innej firmy, aby zintegrować tę usługę ze spotkaniem.
  • Włącz automatyczną transkrypcję: umożliwia systemowi rozpoczęcie transkrypcji na żywo. Uczestnicy zostaną powiadomieni o dostępności tej usługi. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy została włączona w ustawieniach sieciowych.

Jak przypisać uczestnika do pisania napisów kodowanych

Prowadzący

Aby przypisać uczestnika do pisania napisów kodowanych:

 1. Kliknij pozycję Przypisz uczestnika do wpisywania
  Otwarte zostanie okno uczestników.
 2. Znajdź uczestnika, który ma pisać napisy kodowane i najedź kursorem na jego nazwę.
 3. Kliknij pozycję Więcej.
 4. Zaznacz opcję Przypisz do pisania napisów kodowanych.

Uczestnik

Gdy prowadzący przypisze Ci możliwość pisania napisów kodowanych, w obszarze Sterowniki spotkania wyświetlone zostanie powiadomienie. Aby wprowadzać napisy kodowane jako uczestnik:

 1. Kliknij pozycję Napisy kodowane
  Spowoduje to otwarcie okna napisów kodowanych. 
 2. Wpisz napisy kodowane w polu.
 3. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać napisy kodowane.

Jak korzystać z napisów kodowanych w oddzielnych pokojach

Po rozpoczęciu sesji oddzielnych pokojów uczestnicy mogą kliknąć przycisk Napisy kodowane w obszarze Sterowniki spotkania, aby wyświetlić napisy kodowane. Jeśli prowadzisz spotkanie, zalecamy skorzystanie z zewnętrznej usługi napisów kodowanych, jeśli mają one być wyświetlane w oddzielnych pokojach.

Jeśli chcesz, aby uczestnik wpisywał napisy kodowane, nadaj mu uprawnienia do wpisywania napisów kodowanych przed rozpoczęciem sesji oddzielnych pokojów.

Uwaga:

Jak tworzyć wnioski uczestników o włączenie transkrypcji na żywo

Uczestnicy spotkań i webinarów mogą również poprosić o włączenie transkrypcji na żywo podczas sesji. Opcja ta jest dostępna w obszarze Sterowniki spotkania i pozwala uniknąć konieczności zgłaszania prośby ustnie lub na czacie i związanych z tym przerw. 

 1. Rozpocznij spotkanie lub webinar jako prowadzący.
 2. Gdy uczestnik lub słuchacz zażąda włączenia transkrypcji na żywo, zostanie Ci wyświetlony monit z tą prośbą. Żądanie to może zostać wysłane anonimowo, a zatem możesz nie widzieć imienia i nazwiska uczestnika żądającego tej funkcji.
 3. Wybierz jedną z poniższych opcji:

W razie korzystania z klientów stacjonarnych dla systemu Windows lub macOS prowadzący może również wyłączyć możliwość zgłaszania żądań przed wykonaniem jakiegokolwiek żądania. 

 1. Kliknij pozycję Napisy kodowane lub Transkrypcja na żywo jako prowadzący spotkanie lub webinar. 
 2. Wyłącz funkcję Pozwól uczestnikom na żądanie transkrypcji na żywo. Uniemożliwi to uczestnikom i słuchaczom zgłaszanie takich żądań.