Zarządzanie grupami użytkowników i ustawieniami


Zarządzanie grupami umożliwia Ci włączanie lub wyłączanie ustawień dla grupy użytkowników na swoim koncie. Możesz także wyznaczyć administratorów grupy, którzy będą zarządzać członkami i ustawieniami tej grupy. Taki administrator grupy może również sprawdzić, czy grupa, którą zarządza, jest ustawiona jako grupa główna dla użytkowników w jej obrębie. Administrator grupy nie musi być administratorem konta ani posiadać uprawnień do roli, aby edytować grupy użytkowników.

Uwaga: od 1 czerwca 2022 r. nasz zespół inżynierów rozpocznie migrację i włączanie Nowych rozwiązań dla administratora na wszystkich kontach. Podczas procesu migracji nie są planowane żadne przestoje, ale data, w której na danym koncie pojawią się Nowe rozwiązania dla administratora, może się różnić. Właściciel konta otrzyma wiadomość e-mail o zakończeniu procesu. W ramach Nowych rozwiązań dla administratora Grupy IM zostały połączone z Grupami użytkowników i są wyświetlane razem jako Grupy. Jeśli na Twoim koncie nie włączono jeszcze Nowych rozwiązań dla administratora, zapoznaj się z artykułem dotyczącym starszych rozwiązań.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące zarządzania grupami użytkowników i ustawieniami

Jak dodać nową grupę

Grupy umożliwiają włączanie lub wyłączanie ustawień dla grupy użytkowników na Twoim koncie. Możesz także używać grup do organizowania użytkowników w zakładce Kontakty w kliencie desktopowym Zoom i aplikacji mobilnej.

Uwaga: stare grupy IM zostaną automatycznie dodane jako nowe grupy z dopiskiem (Wcześniej grupa IM) na stronie Grupy. Stare grupy IM zostaną również automatycznie dodane do nowej strony Kontakty.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij Dodaj grupę.
 4. Wprowadź nazwę i opis nowej grupy.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
  Grupa pojawi się na liście grup.

Jak dodać administratorów grupy

Możesz wyznaczyć administratorów grupy, którzy będą zarządzać członkami i ustawieniami tej grupy. Taki administrator grupy może również sprawdzić, czy grupa, którą zarządza, jest ustawiona jako grupa główna dla użytkowników w jej obrębie. Administrator grupy nie musi być administratorem konta ani posiadać uprawnień do roli, aby edytować grupy użytkowników.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy, dla której chcesz ustawić administratorów.
 4. Obok pozycji Administratorzy grupy kliknij znak plusa (+).
 5. Wprowadź jedną lub więcej nazw lub adresów e-mail użytkowników, którzy mają pełnić funkcję administratorów grupy.
 6. Kliknij pozycję Add (Dodaj).

Jak dodać członków do grupy

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Zaznacz użytkowników, których chcesz dodać do grupy.
 4. Kliknij Grupa.
 5. Potwierdź listę użytkowników.
 6. Wybierz nazwę grupy z menu rozwijanego Grupa użytkowników.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Jak ustawić grupę główną użytkownika

Jeśli użytkownik należy do wielu grup, możesz wyznaczyć dla niego grupę główną.

Uwaga:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy, która ma być ustawiona jako główna.
 4. Kliknij link obok napisu Członkowie ogółem.
 5. Kliknij ikonę elipsy (...) obok użytkownika, dla którego chcesz ustawić grupę główną.
 6. Kliknij Ustaw jako grupę główną.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić, że chcesz ustawić tę grupę jako główną dla tego użytkownika.

Jak zmienić ustawienia grupy

Ustawienia można również włączać lub wyłączać oraz blokować na poziomie grupy. Jeśli nie są zablokowane dla danego konta lub grupy, mogą być dostosowywane przez poszczególnych użytkowników. Dowiedz się więcej o ustawieniach wielopoziomowych.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij odpowiednią nazwę grupy z listy.
  Główne ustawienia znajdują się w następujących zakładkach: Spotkania, Nagrywanie i Konferencje audio.
 4. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć dane ustawienie. Możesz zmienić te ustawienia
 5. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę kłódki , aby zablokować ustawienie. Jeśli zablokujesz ustawienie, członkowie grupy nie będą mogli go indywidualnie modyfikować.
  Uwaga: ustawienia można również zablokować na poziomie konta. Zostanie to odnotowane obok ustawienia. Jeśli dane ustawienie jest zablokowane na poziomie konta, należy je zmienić w Ustawieniach konta.

Dostępne ustawienia na poziomie grupy

Poniższe ustawienia są dostępne tylko na poziomie grupy.

Uwaga:

Zakładka Profil

Zakładka Spotkania

Zakładka Nagrywanie

Zakładka Zoom Phone

Wyświetla ustawienia na poziomie grupy Zoom Phone.

Jak zmienić ustawienia konta i poziomu grupy Zoom Chat

Uwaga:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym przejdź do ustawień czatu na poziomie konta lub grupy:
  • Konto: kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
  • Grupa: kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy. Kliknij Edytuj obok grupy.
 3. Kliknij zakładkę Zoom Chat.
 4. Przejdź do ustawienia, które chcesz zmienić.
 5. W przypadku ustawień na poziomie konta kliknij ikonę kłódki, aby zablokować ustawienie, jeśli chcesz uniemożliwić jego zmianę w ustawieniach grupowych.

Uwaga:

Zakładka Udostępnianie

Zezwalaj użytkownikom w grupie lub na koncie na korzystanie z poniższych funkcji czatu:

Zakładka Widoczność✱

Uwaga: wszystkie ustawienia widoczności czatu można zmienić tylko na poziomie konta.

Zakładka Bezpieczeństwo

Zakładka Pamięć

Jak zarządzać grupami kontaktów

Za pomocą strony Kontakty można kontrolować użytkowników i grupy wyświetlanych w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej (w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Takich użytkowników lub grupy będzie można również wyszukiwać podczas korzystania z aplikacji Zoom Phone (zakładka Telefon) lub podłączonego telefonu stacjonarnego.

Uwaga: stare grupy IM zostaną automatycznie dodane do Nowych rozwiązań dla administratora jako nowa grupa, a także dodane do firmowego katalogu kontaktów.

Określanie sposobu wyświetlania użytkowników/grup w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej

Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić użytkowników i grupy konta w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej (wyświetlane w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty).

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Kontakty.
 3. Włącz przełącznik u góry strony, aby wyświetlać użytkowników i grupy konta w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej (wyświetlane w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty).
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz następujące żądane pola wyboru:
  • Sporządź listę wszystkich użytkowników konta w sekcji „Wszystkie kontakty”: wszyscy użytkownicy będą wyświetlani w obszarze Kontakty firmowe (wyświetlanej w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty).Po włączeniu tej opcji wszelkie utworzone grupy kontaktów nie będą wyświetlane w kliencie desktopowym ani w aplikacji mobilnej.
   Uwaga: jeśli włączysz to ustawienie, ustawienia Zoom Chat na poziomie grupy nie będą obowiązywać.
  • Wyświetlaj wszystkie pokoje Zoom Rooms w obszarze „Wszystkie kontakty”: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby pokoje Zoom Rooms były zorganizowane w sposób zdefiniowany na stronie Kontakty > zakładka Zoom Rooms. Zamiast tego wszystkie pokoje Zoom Rooms będą wyświetlane w sekcji Zoom Rooms (wyświetlanej w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty).
 5. Kliknij Kontynuuj, aby potwierdzić.

Łączenie grup ze stroną Kontakty

Możesz powiązać grupy użytkowników z grupami kontaktów i kontrolować sposób wyświetlania tych grup kontaktów w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej (wyświetlane w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Każda wybrana grupa zostanie dodana jako nowa, oddzielna grupa kontaktów. Nazwa każdej grupy kontaktów będzie taka sama jak nazwa odpowiadającej jej grupie użytkowników. Alternatywnie można wykonać instrukcje zawarte w następnej sekcji, aby ręcznie utworzyć i nazwać grupy kontaktów (dodając pojedynczych użytkowników lub opierając się na jednej lub kilku grupach użytkowników). Wszyscy użytkownicy dodani do grupy użytkowników lub z niej usunięci zostaną uwzględnieni w grupie kontaktów.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Wybierz grupy.
  Uwaga: nawet jeśli wybierzesz kilka grup, każda z nich zostanie utworzona jako osobna grupa kontaktów.
 4. Wyszukaj i wybierz grupy do zaimportowania, a następnie wybierz ustawienia prywatności:
  • Widoczna dla każdego, może być przeszukiwana przez każdego: wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć grupę w kliencie i aplikacji (wyświetlaną w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Wszyscy użytkownicy mogą wyszukiwać członków grupy.
  • Widoczna tylko dla członków, ale może być przeszukiwana przez każdego: tylko członkowie mogą widzieć grupę w kliencie i aplikacji (wyświetlaną w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Wszyscy użytkownicy mogą wyszukiwać członków grupy.
  • Widoczna tylko dla członków, może być przeszukana tylko przez członków: wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć grupę w kliencie i aplikacji (wyświetlaną w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Członkowie grupy mogą być wyszukiwani tylko przez innych członków grupy.
 5. Kliknij przycisk Importuj.

Tworzenie grupy kontaktów

Aby uporządkować użytkowników w kliencie desktopowym i aplikacji mobilnej, można ręcznie utworzyć grupę kontaktów (wyświetlaną w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Metoda ta umożliwia tworzenie grup kontaktów poprzez wybieranie pojedynczych użytkowników, jednej lub kilku grup użytkowników albo kombinacji obu tych metod. Można też opcjonalnie wykonać instrukcje opisane w poprzedniej sekcji, aby indywidualnie połączyć istniejące grupy użytkowników w celu wykorzystania ich jako grupy kontaktów.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Kontakty.
 3. Kliknij przycisk Dodaj grupę kontaktów.
 4. Wprowadź następujące ustawienia:
  • Nazwa grupy kontaktów: wprowadź wyświetlaną nazwę w celu ułatwienia identyfikacji grupy.
  • Opis: wprowadź opis grupy.
  • Dodaj kontakty: określ użytkowników lub grupy, do których ma zostać dodana nowa grupa kontaktów.
   Uwaga: jeśli wybierzesz grupę, wszyscy użytkownicy w tej grupie zostaną dodani do nowej grupy kontaktów. Każdy użytkownik dodany do grupy użytkowników lub usunięty z niej w przyszłości będzie również aktualizowany w grupie kontaktów. Dodanie grupy użytkowników w tym miejscu nie spowoduje jednak utworzenia osobnej grupy kontaktów.
  • Prywatność grupy: edytuj ustawienia prywatności grupy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie ustawień prywatności grupy

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Kontakty.
 3. Kliknij ikonę elipsy (...), a następnie kliknij Edytuj, aby zmienić ustawienia prywatności dla grupy i jej członków:
  • Widoczna dla każdego, może być przeszukiwana przez każdego: wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć grupę w kliencie i aplikacji (sekcja Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Wszyscy użytkownicy mogą wyszukiwać członków grupy.
  • Widoczna tylko dla członków, ale może być przeszukiwana przez każdego: tylko członkowie mogą widzieć grupę w kliencie i aplikacji (sekcja Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Wszyscy użytkownicy mogą wyszukiwać członków grupy.
  • Widoczna tylko dla członków, może być przeszukana tylko przez członków: wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć grupę w kliencie i aplikacji (sekcja Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty). Członkowie grupy mogą być wyszukiwani tylko przez innych członków grupy.

Uwaga: w przypadku użytkowników należących do wielu grup kontaktów pierwszeństwo ma grupa, która umożliwia widoczność i wyszukiwanie użytkowników. Jeśli użytkownik należy do grupy kontaktów, w której jest widoczny dla wszystkich, jest widoczny dla wszystkich, nawet jeśli należy też do grupy o bardziej restrykcyjnych ustawieniach. Na przykład jeśli użytkownik należy do tych dwóch grup z następującymi ustawieniami prywatności, zastosowanie mają ustawienia prywatności grupy A.

Grupa kontaktów B jest widoczna tylko dla jej członków, ale ponieważ użytkownik należy też do grupy kontaktów A, będzie widoczny w grupie kontaktów A w zakładce Kontakty i będzie można go wyszukać.