Wyciszanie mikrofonu po dołączeniu do spotkania


Jako uczestnik spotkania możesz wybrać domyślne wyciszanie mikrofonu po dołączeniu do spotkania, włączając opcję Wycisz mój mikrofon po dołączaniu do spotkania. Po włączeniu tego ustawienia Twój mikrofon jest automatycznie wyłączany/wyciszany po dołączeniu do każdego spotkania, a w celu wyłączenia wyciszenia należy ręcznie włączyć głos. To ustawienie jest przydatne dla uczestników, którzy przebywają w głośnym otoczeniu lub uczestników, którzy z opóźnieniem dołączają do spotkania. To ustawienie może zapobiec zakłóceniom i hałasowi podczas spotkania.

Wymagania wstępne dotyczące automatycznego wyciszania mikrofonu podczas dołączania do spotkań

Jak włączyć wyciszanie mikrofonu po dołączeniu do spotkania?

Domyślnie wyłącz głos

Aby włączyć funkcję Wyciszaj mikrofon po dołączeniu do spotkania:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij pozycję Głosaudio-button.png.
 4. Zaznacz pole wyboru Wyciszaj mikrofon po dołączeniu do spotkania.

Domyślnie wyłączaj wideo lub głos po dołączeniu do spotkania

Można również wyłączyć głos lub wideo przed dołączeniem do spotkania, przełączając następujące opcje po kliknięciu przycisku Dołącz.

Aby wyciszać głos/wideo przed dołączeniem do spotkania:

 1. Zaloguj się do klienta Zoom Desktop Client i dołącz do spotkania.
 2. Zaznacz pole wyboru Nie łącz się z głosem.
 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Wyłącz moje wideo, jeśli chcesz wyłączyć wideo.
 4. Kliknij przycisk Dołącz.

Domyślnie wyłącz głos

Aby włączyć opcję Zawsze wyciszaj mój mikrofon (Android) lub Wycisz mój mikrofon (iOS):

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij pozycji Ustawienia settings-button.png u dołu ekranu.
 3. Dotknij pozycji Spotkania.
 4. Dotknij przełącznika obok opcji Zawsze wyciszaj mój mikrofon (Android) lub Wycisz mój mikrofon (iOS).

Domyślnie wyłączaj wideo lub głos po dołączeniu do spotkania

Można również wyłączyć głos lub wideo przed dołączeniem do spotkania, przełączając następujące opcje po kliknięciu przycisku Dołącz.

Aby wyciszać głos/wideo przed dołączeniem do spotkania:

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom Mobile App i dołącz do spotkania.
 2. W obszarze Opcje dołączania dotknij przełącznika Nie łącz z głosem.
 3. (Opcjonalnie) Dotknij przełącznika Wyłącz moje wideo, aby wyłączyć swoje wideo.
 4. Dotknij przycisku Dołącz.