Rozpoczynanie nagrywania w chmurze


Nagrywanie w chmurze jest automatycznie włączone dla wszystkich subskrybentów płatnych. Jeżeli nagrywasz spotkanie i wybierzesz opcję Nagrywaj do chmury, obraz, głos i teksty z czatu są rejestrowane w chmurze Zoom. Pliki nagrań można pobierać na komputer lub odtwarzać strumieniowo z przeglądarki.

Nagrywanie w chmurze można rozpoczynać w klientach komputerowych, a także w aplikacji Zoom do systemu iOS i Android. Zoom oferuje również możliwość nagrywania lokalnego, podczas którego pliki nagrań są zapisywane na Twoim komputerze. Nagrywanie w chmurze umożliwia zarejestrowanie spotkania w wielu różnych układach nagrania, w tym z aktywnym mówcą, z widokiem galerii oraz z udostępnionym ekranem. Nagrania można dostosować przy użyciu wielu różnych opcji przechowywania nagrań w chmurze.

W przypadku problemów podczas nagrywania w chmurze – patrz często zadawane pytania na temat nagrywania.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące rozpoczynania nagrywania w chmurze

Ograniczenia dotyczące nagrywania w chmurze

Jak rozpocząć nagrywanie w chmurze

Nagrywanie w chmurze mogą rozpoczynać wyłącznie prowadzący i współprowadzący. Jeżeli chcesz, aby nagrywanie rozpoczynał uczestnik, możesz ustanowić go współprowadzącym lub skorzystać z nagrywania lokalnego. Nagrania rozpoczęte przez współprowadzących będą pojawiać się tylko w Zoom web portal na liście nagrań prowadzącego.

Aby nagrywać spotkanie do chmury ręcznie (można również rozpocząć automatyczne nagrywanie w chmurze):

  1. Rozpocznij spotkanie natychmiastowe lub zaplanowane jako prowadzący.
  2. Kliknij przycisk Nagrywaj .
  3. Aby rozpocząć nagrywanie, zaznacz opcję Nagrywaj do chmury.
    Uwaga
    : w przypadku włączonego wyciszenia pojawi się wyskakujące okno Alert o nagrywaniu z komunikatem Włączono wyciszenie.
  4. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk Przerwij/zatrzymaj nagrywanie  lub Zakończ spotkanie.
    Po zakończeniu spotkania nagranie przed oglądaniem wymaga przetworzenia. Po zakończeniu przetwarzania Zoom wyśle e-mail na adres e-mail prowadzącego. W tym e-mailu będą podane dwa linki, z których pierwszy będzie przeznaczony dla prowadzącego wyłącznie w celu zarządzania nagraniem. Drugi link będzie przeznaczony dla uczestników. 

Dowiedz się więcej o tym, jak można zarządzać nagraniami w chmurze: