Instalowanie aplikacji Zoom na komputerach z systemem macOS


Poniższe instrukcje dotyczą instalacji aplikacji Zoom na komputerach z systemem macOS. Aby zainstalować aplikację Zoom lub Zoom Rooms na komputerze Mac, może być konieczna zmiana ustawień zabezpieczeń i prywatności w celu umożliwienia korzystania z aplikacji pobranych od zidentyfikowanych deweloperów.

W tym artykule omówiono:

Instrukcje

Uprawnienia do instalacji

 1. Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu. Wybierz Preferencje systemowe.
 2. Kliknij Ochrona i Prywatność.
 3. Kliknij ikonę kłódki na dole po lewej stronie, aby móc wprowadzać zmiany.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora komputera.
 5. Zmień opcję Dopuszczaj aplikacje pobrane z: na App Store i od zidentyfikowanych deweloperów.

 6. Uwaga: w przypadku komputerów Mac High Sierra (10.13.x) należy również kliknąć przycisk Pozwól.
 7. Kliknij ponownie ikonę kłódki, aby zapobiec dalszym zmianom.

Instalowanie aplikacji Zoom

 1. Odwiedź nasze Centrum pobrań
  .
 2. W obszarze Zoom Client for Meetings kliknij przycisk Pobierz
  .
 3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Zazwyczaj jest on zapisywany w folderze Pobrane rzeczy.
 4. Po otwarciu instalatora kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Wybierz miejsce docelowe instalacji:
  • Zainstaluj dla wszystkich użytkowników tego komputera
   Uwaga: instalacja dla wszystkich użytkowników urządzenia wymaga uprawnień administratora.
  • Zainstaluj tylko dla mnie|
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zmienić miejsce docelowe instalacji, wybierz Zmień miejsce instalacji.
 8. Kliknij Instaluj.
 9. (Opcjonalnie) Jeśli wybrano opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników tego komputera, wprowadź dane uwierzytelniające administratora urządzenia.
 10. Kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie.
 11. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Uprawnienia aplikacji Zoom

Ze względu na zwiększone bezpieczeństwo i uprawnienia w systemach Mac OS 10.14 Mojave i 10.15 Catalina pojawi się monit o autoryzację Zoom desktop client do korzystania z mikrofonu, kamery, a w systemie Mac OS 10.15 Catalina także do nagrywania ekranu. Uprawnienia są ustawiane w Preferencjach systemowych urządzenia.