Rozwiązywanie problemów związanych z awariami wideo Zoom


Jeżeli wideo Zoom nie odpowiada lub kamera uległa awarii podczas spotkania, istnieje kilka szybkich rozwiązań, które mogą pomóc. Powszechnie spotykane problemy podczas wideokonferencji Zoom wynikają z ustawień urządzenia, są powodowane przez równocześnie działające aplikacje lub problemy dotyczące jakości. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez działania, które można podjąć, jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy z obrazem lub kamerą podczas spotkań Zoom. 

Wymagania wstępne dla diagnozowania awarii wideo Zoom

Jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione, przetestuj obraz, aby potwierdzić, że wybrana została właściwa kamera i dostosuj swoje ustawienia obrazu.

Jak rozwiązywać problemy związane z obrazem lub kamerą na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym

Porady dotyczące rozwiązywania problemów w Windows

 1. Upewnij się, że wszystkie programy korzystające z kamery nie używają obecnie kamery lub są zamknięte. Może to obejmować wstępne zainstalowane aplikacje do kamery, inne oprogramowanie do wideokonferencji lub strony internetowe wykorzystujące kamerę.  
 2. Uruchom komputer ponownie.
 3. Odinstaluj klienta stacjonarnego Zoom i zainstaluj najnowszą wersję z naszego Centrum pobrań
 4. Popatrz na stronę pomocy i pobierania swojego urządzenia, aby zaktualizować sterownik kamery:

System Windows 10 posiada funkcję ochrony prywatności, która może blokować korzystanie z kamery przez Zoom. Dlatego pamiętaj o sprawdzeniu tej funkcji i poznaj sposób zezwalania na dostęp do Twojej kamery internetowej przez Zoom.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów w macOS

 1. Upewnij się, że wszystkie programy korzystające z kamery nie używają obecnie kamery lub są zamknięte. Może to obejmować wstępne zainstalowane aplikacje do kamery, takie jak Photo Booth i Facetime, inne oprogramowanie do wideokonferencji lub strony internetowe wykorzystujące kamerę.   
 2. Uruchom komputer ponownie.
 3. Jeżeli Zoom nadal ulega awarii lub nie odpowiada po ponownym uruchomieniu, sprawdź, czy kamera działa w aplikacjach Mac, takich jak Photo Booth lub Facetime.
  • Jeżeli kamera działa w innych aplikacjach, odinstaluj klienta stacjonarnego Zoom i zainstaluj najnowszą wersję z naszego Centrum pobrań
  • Jeżeli kamera nie działa w żadnej aplikacji, skontaktuj się z pomocą Apple

Uwaga: jeżeli używasz systemu Mac OS 10.14 Mojave i nadal masz trudności z dostępem do kamery, sprawdź zezwolenia swojego systemu operacyjnego, aby potwierdzić, że Zoom ma dostęp do kamery

Porady dotyczące rozwiązywania problemów w Linux

 1. Upewnij się, że wszystkie programy korzystające z kamery nie używają obecnie kamery lub są zamknięte. Może to obejmować wstępne zainstalowane aplikacje do kamery, inne oprogramowanie do wideokonferencji lub strony internetowe wykorzystujące kamerę.  
 2. Uruchom komputer ponownie.
 3. Jeżeli kamera działa po ponownym uruchomieniu, odinstaluj klienta stacjonarnego Zoom i zainstaluj najnowszą wersję z naszego Centrum pobrań.

Jak rozwiązywać problemy związane z obrazem lub kamerą na urządzeniu mobilnym

Porady dotyczące rozwiązywania problemów w urządzeniach z systemem Android

 • Spróbuj włączyć wideo, dotykając pozycji Wideo
  Screenshot_2017-12-26-09-55-21.png
 • Przełącz pomiędzy aparatem przednim i tylnym, dotykając opcji Przełącz aparat.
  Screenshot_2017-12-26-09-56-02.png
 • Sprawdź, czy inne aplikacje nie używają kamery.
  • Otwórz niedawno używane aplikacje. Sposób ich otwierania różni się w zależności od urządzenia. W niektórych urządzeniach można nacisnąć i przytrzymać przycisk strony głównej, natomiast w innych dostępny jest przycisk niedawno używanych aplikacji. 
  • Przesuń w prawo, aby zamknąć wszystkie aplikacje używające kamery.
   android-closeapps.gif
 • Sprawdź, czy Zoom ma zezwolenie na dostęp do kamery.
  • Otwórz Ustawienia urządzenia.
  • Dotknij pozycji Aplikacje.
  • Dotknij Zoom.
  • Dotknij Zezwolenia.
  • Jeżeli na liście nie znajduje się dostęp do robienia zdjęć i nagrywania wideo lub kamery, dotknąć opcji i zmienić ustawienie z Odmów na Zezwól
   android-camerapermissions.gif
   Uwaga: ustawienia systemu Android zmieniają się w zależności od producentów i usługodawców, dlatego podane instrukcje mogą nie pasować dokładnie do Twojego urządzenia. 
 • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację Zoom.
  1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
  2. Dotknij pozycji Aplikacje.
  3.  
  4. Dotknij Zoom.
  5. Dotknij pozycji Odinstaluj.
  6. Potwierdź pozycję Odinstaluj.
   android-uninstallsmall.gif
  7. Otwórz Sklep Play.
  8. Wyszukaj aplikację Zoom Cloud Meetings.
  9. Dotknij pozycji Zainstaluj.
   android-installsmall.gif
 • Uruchom ponownie urządzenie Android.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów w urządzeniach z systemem iOS

 • Spróbuj włączyć wideo, dotykając pozycji Rozpocznij wideo
  IMG_5556_2.PNG
 • Dotknij ikony aparatu u góry ekranu, aby przełączyć pomiędzy aparatem przednim a tylnym.
  IMG_5593.PNG
 • Upewnij się, że żadne inne aplikacje nie używają kamery.
  • Aby zobaczyć wszystkie otwarte aplikacje, dotknij dwukrotnie przycisku strony głównej.
  • Przesuń wszystkie aplikacje, które mogą używać kamery.
   ios-closeapps.gif
 • Potwierdź, że Zoom ma dostęp do kamery.
  • Otwórz Ustawienia systemu iOS.
  • Dotknij pozycji Prywatność.
   IMG_1930.JPG
  • Dotknij pozycji Aparat.
   IMG_1931.JPG
  • Włącz dostęp dla Zoom (zielony). 
   ios-cameraaccess.gif
 • Uruchom ponownie swoje urządzenie z systemem iOS.
 • Usuń aplikację Zoom i zainstaluj ją ponownie z App Store
  • Trzymaj naciśniętą ikonę aplikacji Zoom do momentu, aż zacznie się ona poruszać i pojawi się X.
  • Dotknij X
  • Potwierdź, że chcesz usunąć aplikację, dotykając pozycji Usuń.
   ios-delete.gif
  • Otwórz App Store. 
  • Wyszukaj Zoom.
  • Dotknij chmurki obok ZOOM Cloud Meetings, aby ją pobrać.
   ios-install.gif
  • Po zakończeniu pobierania Zoom pojawi się w Twoich aplikacjach.
   IMG_1932.JPG
 • Potwierdź, że kamera działa w innych aplikacjach iOS, takich jak aplikacja Camera. 

Jeżeli nadal masz problemy z kamerą, pobierz najnowszą wersję Zoom z naszego Centrum pobrań lub skontaktuj się z pomocą Zoom