Zbieranie danych w dzienniku Windows MSINFO


Pomoc techniczna Zoom może potrzebować dziennika MSINFO z komputera z systemem Windows, aby rozwiązać pewne problemy. Te informacje można pozyskać na dwa sposoby.

Metoda 1

  1. Kliknij ikonę Windows i wyszukaj msinfo32. Następnie uruchom program msinfo32 lub Informacje o systemie (w zależności od wersji systemu Windows). 
  2. Po otwarciu aplikacji wybierz opcję Plik, a następnie Eksportuj... 
  3. Wybierz miejsce docelowe i nazwę pliku, a następnie zapisz plik.
  4. Wyślij dziennik lub prześlij go do usługi Dropbox/Dysk Google, a następnie prześlij nam link w bilecie pomocy technicznej.

Metoda 2

  1. Kliknij ikonę Windows, wyszukaj i uruchom wiersz polecenia

  2. W tym miejscu należy wprowadzić następujące polecenie i nacisnąć klawisz Enter:
    Msinfo32 /report c:\temp\msinfo2212.txt
  3. Po uruchomieniu polecenia znajdź plik w folderze z plikami tymczasowymi i wyślij go do nas w bilecie pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji o opcjach programu MSInfo, zobacz stronę pomocy technicznej firmy Microsoft