Testowanie głosu przed dołączeniem do Zoom Meetings


Do spotkania głosowego można dołączać na dwa sposoby: dołączyć przez komputer lub dołączyć przez telefon. Aby przetestować dźwięk przed lub po dołączeniu do spotkania, postępuj zgodnie z tymi częściami.

Możesz również dołączyć do spotkania testowego, jeżeli chcesz przetestować dźwięk i zapoznać się ze sterownikami spotkania.

Wymagania wstępne dotyczące testowania mikrofonu i głośników urządzenia

Testowanie i regulowanie głosu w urządzeniach komputerowych

Testowanie głosu przed dołączeniem do spotkania

Jeżeli nie zostało włączone ustawienie automatycznego dołączania poprzez głos komputera, możesz sprawdzić swój głośnik i mikrofon przed dołączeniem do spotkania:

 1. Po dołączeniu do spotkania kliknij pozycję Testuj głośnik i mikrofon.
 2. W oknie spotkania pojawi się wyskakujące okno umożliwiające sprawdzenie głośników. Jeśli nie słyszysz dzwonka, użyj menu rozwijanego lub kliknij Nie, aby przełączać głośniki do momentu usłyszenia dzwonka. Kliknij Tak, aby przejść do testu mikrofonu.
 3. Jeżeli nie słyszysz odtwarzanego głosu, użyj rozwijanego menu lub kliknij Nie, aby przełączać mikrofony do momentu usłyszenia odtwarzania. Kliknij Tak, gdy usłyszysz powtórkę.
 4. Aby wyjść z testu głośników i mikrofonu, kliknij Dołącz poprzez głos komputera.
 5. Aby dołączyć do spotkania testowego z wybranym mikrofonem i głośnikami, kliknij Dołącz poprzez głos komputera.

Testowanie dźwięku za pomocą ustawień dźwięku

Aby przetestować dźwięk, przejdź do ustawień dźwięku przed lub podczas spotkania:

Przed spotkaniem

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Głos.
 4. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi częściami.

Podczas spotkania

Możesz wejść do ustawień dźwięku i przetestować dźwięk, będąc już na spotkaniu.

 1. W sterownikach spotkania kliknij strzałkę obok pozycji Wycisz/Wyłącz wyciszenie.
 2. Kliknij pozycję Opcje dźwięku; otworzą się ustawienia dźwięku.

Sprawdzanie głośników komputera

 1. Aby odtworzyć dźwięk testowy, kliknij Testuj głośnik
 2. Jeżeli nie słyszysz dźwięku, wybierz z menu inny głośnik lub wyreguluj Głośność
  .

Dowiedz się więcej o ustawieniach dźwięku.

Regulacja mikrofonu komputera

 1. W sekcji Mikrofon zobaczysz poruszający się zielony pasek Poziom wejściowy podczas odbierania głosu przez Zoom. 
 2. Aby przetestować mikrofon, kliknij Testuj mikrofon
 3. Rozpocznie się nagrywanie głosu. Po zakończeniu kliknij Nagrywanie, a głos zostanie odtworzony. Możesz wybrać inny mikrofon z menu lub wyregulować poziom wejściowy.
 4. Jeżeli chcesz, aby głośność wejściowa była regulowana automatycznie przez Zoom, kliknij Dostosowuj ustawienia mikrofonu automatycznie.

Dowiedz się więcej o ustawieniach dźwięku.

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem

Testowanie dźwięku za pomocą ustawień dźwięku

Aby przetestować dźwięk, przejdź do ustawień dźwięku przed lub podczas spotkania:

Przed spotkaniem

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi częściami.

Podczas dołączania do spotkania

Jeżeli nie zostało włączone ustawienie automatycznego dołączania poprzez głos komputera, możesz sprawdzić swój głośnik i mikrofon przed dołączeniem do spotkania:
 1. Po dołączeniu do spotkania kliknij pozycję Testuj głośnik i mikrofon. Spowoduje to otwarcie ustawień dźwięku.
 2. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi częściami.

Podczas spotkania

Możesz wejść do ustawień dźwięku i przetestować dźwięk, będąc już na spotkaniu.
 1. W sterownikach spotkania kliknij strzałkę obok pozycji Wycisz/Wyłącz wyciszenie.
 2. Kliknij pozycję Opcje dźwięku; otworzą się ustawienia dźwięku
 3. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi częściami.

Sprawdzanie głośników komputera

 1. Aby odtworzyć dźwięk, kliknij Testuj głośnik
 2. Jeżeli nie słyszysz dźwięku, wybierz z menu inny głośnik lub wyreguluj opcję Głośność wyjściowa.
Dowiedz się więcej o ustawieniach dźwięku.

Regulacja mikrofonu komputera

 1. W sekcji Mikrofon zobaczysz poruszający się niebieski pasek Poziom wejściowy podczas odbierania głosu przez Zoom. 
 2. Jeżeli Zoom nie odbiera głosu z mikrofonu, możesz wybrać inny mikrofon z menu lub wyregulować poziom wejściowy.
 3. Jeżeli chcesz, aby głośność wejściowa była regulowana automatycznie przez Zoom, kliknij Dostosowuj ustawienia mikrofonu automatycznie.
Dowiedz się więcej o ustawieniach dźwięku.

Testowanie i regulowanie głosu w urządzeniach mobilnych

Dołączanie z głosem urządzenia do spotkania

 1. Jeżeli jest to pierwsze spotkanie Zoom, w którym uczestniczysz, zostaniesz poproszony/-a o zezwolenie na dostęp do Twojego mikrofonu.
 2. Podczas dołączania do spotkania nastąpi prośba o dołączenie do połączenia głosowego za pomocą jednej z poniższych opcji głosu:
  • Wywołaj przez głos urządzenia: łączenie głosu przez Internet.
  • Połącz: opcje dołączenia do spotkania Zoom przez telefon.
  • Zadzwoń na mój telefon: połączenie telefoniczne z Twoim telefonem w celu dołączenia do spotkania. Wymaga planu głosowego dla prowadzącego spotkanie.
 3. Jeżeli wybierzesz Anuluj, możesz ponownie otworzyć powiadomienie, dotykając pozycji Głos
 4. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz w lewym dolnym rogu ikonę mikrofonu służącą do wyciszania i wyłączania wyciszenia.
 5. Jeżeli chcesz dołączyć do połączenia głosowego w inny sposób, możesz odłączyć głos, dotykając opcji Więcej, a następnie Odłącz głos.

Dołączanie z głosem urządzenia do spotkania

 1. Jeżeli jest to pierwsze spotkanie Zoom, w którym uczestniczysz, zostaniesz poproszony/-a o zezwolenie na dostęp do Twojego mikrofonu.
 2. Podczas dołączania do spotkania nastąpi prośba o dołączenie do połączenia głosowego.
 3. Masz następujące opcje dla głosu:

  • Wywołaj przez głos przez internet: łączenie głosu przez Internet
  • Połącz: opcje dołączenia do spotkania Zoom przez telefon
  • Zadzwoń na mój telefon: połączenie telefoniczne z Twoim telefonem w celu dołączenia do spotkania. Wymaga planu głosowego dla prowadzącego spotkanie
 4. Jeżeli wybierzesz Anuluj, możesz ponownie otworzyć powiadomienie, dotykając pozycji Dołącz do połączenia głosowego.
 5. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz w lewym dolnym rogu ikonę mikrofonu służącą do wyciszania i wyłączania wyciszenia.
 6. Jeżeli chcesz dołączyć do połączenia głosowego w inny sposób, możesz odłączyć głos, dotykając opcji Więcej, a następnie Odłącz głos.