Konfiguracja Zoom dla Chrome PWA


Przegląd

Jeśli jesteś administratorem zarządzającym aplikacjami Chrome, możesz skonfigurować Zoom dla Chrome PWA przy użyciu konsoli administratora Google. Dzięki temu możesz wdrożyć aplikację PWA dla użytkowników z dokładnie dobranymi zasadami instalacji i konfiguracjami, dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystać z aplikacji Zoom dla Chrome PWA po skonfigurowaniu i wdrożeniu, zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących.

Uwaga: Zoom dla Chrome PWA jest aplikacją oddzielną od aplikacji dla systemu ChromeOS i będzie ją zastępować, ponieważ wsparcie dla aplikacji systemu ChromeOS będzie wycofywane we wszystkich systemach operacyjnych do czerwca 2022 r. Zaleca się, aby administratorzy rozpoczęli migrację użytkowników z aplikacji dla systemu ChromeOS do nowej aplikacji Zoom dla Chrome PWA, aby zapewnić płynne przejście.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Obsługiwane zasady

Zasady instalacji

Użyj tych zasad podczas instalacji Zoom dla Chrome PWA:

ParametrTyp wartościOpis
Wymuszona instalacjaWartość logicznaInstaluje aplikację automatycznie i uniemożliwia użytkownikom

usunięcie aplikacji.

Wymuszona instalacja + przypięcieWartość logicznaInstaluje aplikację automatycznie i uniemożliwia użytkownikom usunięcie aplikacji. W przypadku urządzenia z systemem Chrome OS powoduje przypięcie aplikacji do paska zadań.
Zezwolenie na instalacjęWartość logicznaUmożliwia użytkownikom zainstalowanie aplikacji.

Zasady Zoom dla Chrome

Poniższe parametry są obsługiwane w przypadku Zoom dla Chrome PWA. Jeśli parametr nie zostanie określony, zostanie użyta wartość domyślna.

ParametrTyp wartościDomyślnieOpis
BlockUntrustedSSLCertWartość logicznaFałszOkreśl, czy aplikacja zostanie zatrzymana w przypadku nieprawidłowego certyfikatu. Jeśli opcja będzie mieć wartość Fałsz, użytkownik otrzyma monit o podjęcie decyzji w zakresie zaufania certyfikatowi.
DisableGoogleLoginWartość logicznaFałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu konta Google jest wyłączone.
DisableFacebookLoginWartość logicznaFałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu konta Facebook jest wyłączone.
DisableLoginWithSSOWartość logicznaFałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu logowania jednokrotnego jest wyłączone.
DisableLoginWithEmailWartość logicznaFałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu adresu e-mail jest wyłączone.
SetSSOURLCiąg(pusty)Zdefiniuj wstępnie spersonalizowany adres URL używany na potrzeby logowania jednokrotnego.

Przykład: wpisz „success”, aby ustawić adres URL logowania jednokrotnego na https://success.zoom.us.

ForceLoginWithSSOWartość logicznaFałszOkreśl, czy logowanie jednokrotne będzie domyślną metodą logowania. Jeśli opcja zostanie ustawiona na wartość Prawda, użytkownicy mogą nadal przełączyć się na inne metody logowania. Ta pozycja nie ma zastosowania, jeśli parametr DisableLoginWithSSO jest ustawiony na wartość Prawda.
SetAccountIDsRestrictedToJoinCiąg(pusty) Ustaw identyfikatory konta*, do których klient będzie ograniczony w zakresie dołączania do spotkań hostowanych na konkretnych kontach.
GoogleLoginRenameDisabledWartość logicznaFałszUniemożliwiaj użytkownikom zmianę nazwy przed dołączeniem do spotkania, jeśli zalogowali się przy użyciu konta Google.
SSOLoginRenameDisabledWartość logicznaFałszUniemożliwiaj użytkownikom zmianę nazwy przed dołączeniem do spotkania, jeśli zalogowali się przy użyciu logowania jednokrotnego.

*Uwaga: administrator lub właściciel konta powinien skontaktować się z pomocą techniczną, aby pozyskać identyfikator konta.

Konfiguracja Zoom dla Chrome PWA

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Ze strony głównej przejdź do sekcji Urządzenia, a następnie wybierz opcję Chrome.
 3. Kliknij opcję Aplikacje i rozszerzenia.
 4. Kliknij opcję Użytkownicy i przeglądarki jako rodzaj aplikacji, którą chcesz skonfigurować.
 5. Aby zastosować ustawienia dla wszystkich, zostaw wybraną najwyższą jednostkę organizacyjną. W przeciwnym wypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną, która została utworzona dla Twojej organizacji.
 6. Kliknij w prawym dolnym rogu i wybierz opcję Dodaj według adresu URL.  
 7. Wprowadź ten adres URL (https://pwa.zoom.us/wc) i wybierz, jak chcesz otwierać aplikację PWA.
 8. Kliknij opcję Zapisz
 9. Ustaw zasady aplikacji ręcznie lub prześlij niestandardowy plik JSON.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Aby sprawdzić, czy konfiguracja została zastosowana pomyślnie:

 1. Wpisz chrome://policy w przeglądarce docelowej Chrome.
 2. Znajdź sekcję zasad ManagedConfigurationPerOrigin i kliknij opcję Pokaż więcej, aby rozwinąć wartość zasad.
 3. Skopiuj wartość managed_configuration_url na pasek adresu w przeglądarce, załaduj stronę i potwierdź dopasowanie pliku JSON. 

Przykładowy plik JSON

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację, która wyłącza logowanie Google i wstępnie definiuje spersonalizowany adres URL używany do logowania jednokrotnego:

{
"DisableGoogleLogin": true,

"SetSSOURL": "success"
}

Uwaga: podczas ustawiania adresu URL logowania jednokrotnego wymagana jest tylko domena. Nie trzeba podawać pełnego adresu URL logowania jednokrotnego, np. https://success.zoom.us.