Raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach


Przegląd

Jeszcze w tym miesiącu Zoom ponownie uruchomi funkcję powiadamiania o aktywnych aplikacjach, która pozwala użytkownikom sprawdzić, kiedy powadzący lub inny uczestnik spotkania korzysta z aplikacji, która może uzyskiwać dostęp do treści spotkania lub webinaru w czasie rzeczywistym.

Raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach to narzędzie pozwalające właścicielom kont i administratorom sprawdzać w czasie rzeczywistym aplikacje, które uzyskały dostęp do treści spotkań użytkowników konta w ciągu ostatnich 30 dni i zarządzać nimi, dzięki czemu mogą oni podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy chcą nadal zezwalać na korzystanie z tych aplikacji podczas spotkań i webinarów. Klikając aplikację wymienioną w raporcie, właściciele kont i administratorzy mogą z łatwością wyłączyć aplikację (i ponownie ją włączyć później) lub, w przypadku niestandardowych integracji utworzonych przez konto do użytku wewnętrznego, zaktualizować wygląd aplikacji (ikonę, nazwę i opis). Dzięki temu właściciele kont i administratorzy wiedzą, które aplikacje będą uruchamiać funkcję powiadamiania o aktywnych aplikacjach w spotkaniach użytkowników, zarządzają aplikacjami, które mają dostęp w czasie rzeczywistym do ich spotkań i informują użytkowników o wszelkich zmianach.

Dodatkowe informacje na temat funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach można znaleźć w artykule pomocy technicznej i często zadawanych pytaniach.

W tym artykule omówiono:

Korzystanie z raportu funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach

Dostęp do raportu funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach mają tylko właściciel konta i jego administratorzy.

Aby uzyskać dostęp do raportu:

  1. Przejdź do witryny marketplace.zoom.us i zaloguj się jako administrator.
  2. Kliknij Zarządzaj.
  3. Kliknij pozycję Aplikacje na koncie.
  4. W zakładce Zainstalowane aplikacje kliknij w prawym dolnym rogu pozycję Aplikacje uzyskujące dostęp do treści w raporcie ze spotkania/webinaru. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które w ciągu ostatnich 30 dni uzyskiwały w czasie rzeczywistym dostęp do treści spotkań użytkowników konta.
  5. Kliknij nazwę dowolnej aplikacji z listy, aby uzyskać więcej informacji o aplikacji i zarządzać nią, w tym włączać i wyłączać aplikację do użytku na Twoim koncie.

Aby wyłączyć aplikację:

  1. Kliknij nazwę aplikacji w raporcie funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach lub znajdź ją na liście zainstalowanych aplikacji.
  2. Kliknij zakładkę Zarządzaj aplikacjami.
  3. Kliknij przycisk Wyłącz.

Często zadawane pytania

Co to jest funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach? Czy będzie ona ponownie uruchamiana, a jeśli tak, to kiedy?

Gdy aplikacja ma dostęp w czasie rzeczywistym do treści spotkania lub webinaru, w oknie spotkania zostaje wyświetlona ikona funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach.

Użytkownicy mogą najechać kursorem na ikonę, aby wyświetlić listę aplikacji, które mają dostęp do treści bieżącego spotkania lub webinaru w czasie rzeczywistym, wraz z informacją, które konto (lub użytkownik) zatwierdziło daną aplikację. Użytkownicy mogą sprawdzić, do jakich treści mają dostęp poszczególne aplikacje. Użytkownicy mogą również klikać nazwy aplikacji na liście, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji i jej twórcy.

Ikona funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach zostanie wyświetlona w tym samym oknie, co spotkanie lub webinar, w lewym górnym rogu obok ikony szyfrowania, z etykietą narzędzia przy kilku pierwszych razach, gdy użytkownicy zobaczą ikonę.

Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach zostanie ponownie wdrożona jeszcze w tym miesiącu. Dodatkowe informacje na temat funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach można znaleźć w artykule pomocy technicznej i często zadawanych pytaniach.

Co to jest raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach?

Raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach to narzędzie, które pozwala właścicielowi konta i administratorom sprawdzać aplikacje, które uzyskały dostęp do treści spotkań użytkowników konta w czasie rzeczywistym w ostatnich 30 dniach i zarządzać nimi. Klikając aplikację wymienioną w raporcie, właściciele kont i administratorzy mogą z łatwością wyłączyć aplikację (i ponownie ją włączyć później) lub, w przypadku niestandardowych integracji zatwierdzonych przez zespół IT, zaktualizować wygląd aplikacji (ikonę, nazwę i opis). Dzięki temu właściciele kont i administratorzy wiedzą, które aplikacje będą uruchamiać funkcję powiadamiania o aktywnych aplikacjach w spotkaniach użytkowników.

Kto może uzyskać dostęp do raportu funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach i korzystać z niego?

Dostęp do raportu funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach mają tylko właściciel konta i administratorzy.

Kim jest właściciel konta? Kim jest administrator konta?

Właścicielem konta jest firma lub osoba fizyczna, która zarejestrowała konto Zoom i wyznacza jedną lub więcej osób, zwanych „administratorami”, do zarządzania i nadawania uprawnień na swoim koncie. Tę rolę administratora można przypisać innemu użytkownikowi po utworzeniu konta, a użytkownik może aktywnie prowadzić spotkania lub webinary na swoim koncie lub zarządzać ustawieniami konta bez prowadzenia spotkań. Właściciela konta można znaleźć na stronie profilu konta.

Administrator konta to użytkownik wyznaczony przez właściciela konta, który ma uprawnienia administracyjne, w tym do dodawania, usuwania i edycji użytkowników, a także do zarządzania funkcjami zaawansowanymi.

Czy raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach zawiera listę wszystkich aplikacji, które w ciągu ostatnich 30 dni uzyskały dostęp do dowolnego rodzaju treści lub danych spotkania?

Nie, raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach zawiera jedynie listę aplikacji, które uzyskiwały dostęp do treści spotkań użytkowników konta (głosu, wideo, czatu) podczas spotkania w ciągu ostatnich 30 dni. Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach działa podobnie, ponieważ pokazuje uczestnikom tylko te aplikacje, które mają dostęp do treści spotkania (głosu, wideo, czatu) w czasie rzeczywistym podczas spotkania. Raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach ma na celu dostarczenie właścicielowi lub administratorowi konta na podstawie danych historycznych informacji o aplikacjach używanych na jego koncie, które mogą pojawić się w funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach, gdy tylko zostanie ona udostępniona.

Czy raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach pozwala właścicielom kont i administratorom na zmianę tekstu wyskakujących okienek i etykiet narzędzi w funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach?

Funkcja ta nie jest obecnie dostępna.

Czy można wyłączać lub włączać aplikacje za pomocą raportu funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach?

Tak, właściciel konta i administratorzy mogą kliknąć nazwę dowolnej aplikacji w raporcie funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach, aby zarządzać tą aplikacją, w tym wyłączać ją i włączać.

Czy właściciele lub administratorzy kont mogą sprawdzić wszystkie aplikacje, które w przeszłości korzystały z treści spotkania w czasie rzeczywistym (nie tylko z ostatnich 30 dni)?

W tej wersji jest ona ograniczona do 30 dni.