Korzystanie z trybu koncentracji


Tryb koncentracji jest zaprojektowany z myślą o środowisku edukacyjnym. Umożliwia uczniom utrzymanie uwagi lub pracę nad swoimi zadaniami pod nadzorem, bez jednoczesnego rozpraszania innych osób lub zakłócania ich zadań. Ta funkcja daje prowadzącemu i współprowadzącym widok wszystkich obrazów wideo uczestników, podczas gdy uczestnicy spotkania nie widzą siebie nawzajem. Funkcja obejmuje również udostępnianie ekranu. Prowadzący i współprowadzący mogą wyświetlać i przełączać się pomiędzy udostępnionymi ekranami uczestników, a uczestnicy mogą wyświetlać tylko swoją własną zawartość. Jeśli prowadzący zdecyduje, że treści danego uczestnika warto udostępnić innym uczestnikom spotkania, może z łatwością rozpocząć udostępnianie ekranu innym uczestnikom.

Poza prowadzącym, współprowadzącymi i uczestnikami wyróżnionymi przez prowadzącego, uczestnicy w trybie koncentracji mogą nadal zobaczyć własny obraz wideo, jednak widzą tylko nazwy innych uczestników, ich niewerbalne informacje zwrotne lub reakcje, a także słyszą ich, jeśli wyłączono wyciszenie.

Artykuł obejmuje następujące kwestie:

Wymagania wstępne do korzystania z trybu koncentracji podczas spotkania Zoom

Uwaga:

Włączanie trybu koncentracji

Konto

Aby włączyć tryb koncentracji dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij opcję Tryb koncentracji, aby go włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę , a następnie kliknij opcję Zablokuj, by potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: jeśli nowe konto Zoom zostało zarejestrowane po 21 sierpnia 2021 r. lub włączono na koncie nowe środowisko administratora, strona Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb koncentracji dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij opcję Tryb koncentracji, aby go włączyć lub wyłączyć.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć tryb koncentracji dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij opcję Tryb koncentracji, aby go włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe z weryfikacją, kliknij Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na koncie lub na poziomie grupy i musi być zmieniona na tym poziomie.

Używanie trybu koncentracji podczas spotkania

Włączanie trybu koncentracji w roli prowadzącego lub współprowadzącego spotkanie

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Kliknij opcję Więcej  na pasku narzędziowym spotkania.
 3. Kliknij opcję Rozpocznij tryb koncentracji.
 4. Kliknij Start, aby potwierdzić lub wybierz opcję Nie pytaj mnie ponownie, aby pomijać to potwierdzenie od tego momentu.
 5. Kiedy tryb koncentracji zostanie uruchomiony, wraz z uczestnikami otrzymacie powiadomienie na banerze wzdłuż górnej części okna z obrazem wideo. Ponadto ikona trybu koncentracji  jest zawsze widoczna w lewym górnym rogu okna z obrazem wideo, obok ikony szyfrowania, gdy tryb koncentracji jest aktywny.

Po uruchomieniu trybu koncentracji uczestnicy w tym trybie będą widzieć tylko obraz wideo pochodzący od prowadzącego, współprowadzących i uczestników wyróżnionych przez prowadzącego, a także swój własny. Będą widzieć nazwy innych uczestników, ich niewerbalne informacje zwrotne oraz reakcje, a także będą ich słyszeć, jeśli wyłączono wyciszenie.

Udostępnione ekrany uczestników są widoczne tylko dla prowadzącego i współprowadzących, ale prowadzący może umożliwić ich wyświetlanie wszystkim innym uczestnikom:

 1. Kliknij strzałkę w górę  po prawej stronie opcji Udostępnij ekran .
 2. W sekcji Udostępnione ekrany mogą być wyświetlane przez kliknij opcję Wszyscy uczestnicy.
 3. (Opcjonalnie) Aby powrócić do wyświetlania udostępnianej zawartości tylko przez prowadzącego i współprowadzących, wybierz opcję Tylko prowadzący.
  Uwaga: te opcje są dostępne tylko w trybie koncentracji.

Kończenie trybu koncentracji

 1. Kliknij opcję Więcej  na pasku narzędziowym spotkania.
 2. Kliknij opcję Zatrzymaj tryb koncentracji

Włączanie trybu koncentracji w roli prowadzącego lub współprowadzącego spotkanie

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Stuknij opcję Więcej .
 3. Stuknij opcję Tryb koncentracji .
 4. Stuknij Start, aby potwierdzić.
 5. Kiedy tryb koncentracji zostanie uruchomiony, wraz z uczestnikami otrzymacie powiadomienie na banerze wzdłuż górnej części okna z obrazem wideo. Ponadto ikona trybu koncentracji  jest zawsze widoczna w lewym górnym rogu okna z obrazem wideo, obok ikony szyfrowania, gdy tryb koncentracji jest aktywny.

Po uruchomieniu trybu koncentracji uczestnicy w tym trybie będą widzieć tylko obraz wideo pochodzący od prowadzącego, współprowadzących i uczestników wyróżnionych przez prowadzącego, a także swój własny. Będą widzieć nazwy innych uczestników, ich niewerbalne informacje zwrotne oraz reakcje, a także będą ich słyszeć, jeśli wyłączono wyciszenie.

Kończenie trybu koncentracji

 1. Stuknij Więcej  na pasku narzędziowym spotkania.
 2. Stuknij Zatrzymaj tryb koncentracji

Przykłady trybu koncentracji

Poniżej podano przykłady trybu koncentracji podczas spotkania. Najpierw przedstawiono widok prowadzącego lub współprowadzących w trybie koncentracji, a później widok uczestnika.

Widok prowadzącego:

Widok uczestnika, gdy jeden z uczestników jest wyróżniony: