Twoje faktury


Twoja faktura będzie odzwierciedlać produkty objęte subskrypcją, w tym ich ilość, cenę i wszelkie należne podatki.

Więcej informacji na temat wyświetlania faktur można znaleźć w artykule wyświetlanie faktur.

Pozycje na fakturze

W lewym górnym rogu faktury można znaleźć datę wygenerowania faktury (datę wystawienia faktury), numer faktury (zawsze rozpoczynający się od INV), warunki płatności, termin płatności faktury, numer konta, walutę, nazwę klienta oraz adres, a na końcu adres kontaktu do rozliczeń i adres nabywcy oraz adresy e-mail znajdujące się w naszej bazie danych.

Uwaga: adresy e-mail kontaktu do rozliczeń i nabywcy wymienione na fakturze mogą różnić się od adresu e-mail właściciela konta lub adresu e-mail używanego do logowania.

W stosownych przypadkach po prawej stronie faktury znajdują się informacje o wpłacie, numer zamówienia i informacje o zwolnieniu z podatku. Formularz W-9 firmy Zoom jest dostępny tutaj.

W sekcji Opis obciążenia znajdziesz wszystkie swoje produkty, ich ilości i ceny. Każdy produkt będzie zawierał Okres świadczenia usługi, czyli czas związany z opłatą.

Sumy na fakturze będą odzwierciedlać sumę bez podatku, sumę z podatkiem oraz saldo faktury. Saldo faktury to kwota, która jest obecnie należna na fakturze.

Uwaga: jeśli faktura zawiera sumę z podatkiem podaną w nawiasach, np. (1,00 USD), wtedy ta kwota stanowi kredyt. Jeśli korzystasz z płatności automatycznej, kredyt ten zostanie automatycznie zastosowany do przyszłych faktur. Jeśli masz warunki netto, musisz złożyć zgłoszenie rozliczeniowe, aby zastosować ten kredyt do faktury.

W sekcji Opis podatku możesz znaleźć zestawienie na którym zobaczysz, które z Twoich produktów zostały obciążone podatkiem, jaki to był podatek i jaka kwota podatku została naliczona.

Po dokonaniu płatności lub zaliczeniu kredytu, na dole faktury znajdziesz sekcję Transakcje. Ta sekcja pokaże wszelkie płatności, kredyty lub zwroty, które zostały dokonane w związku z tą fakturą, w tym datę transakcji i jej kwotę.

Dodatkowe zasoby

Jeśli chcesz zmienić dane osoby, do której jest wysyłana faktura, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące podatków należy szukać w tych zasobach podatkowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z nadwyżkami, kliknij poniższe linki:

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy z fakturą, skontaktuj się z nami na czacie z działem rozliczeń.