Pierwsze kroki w konfiguracji telefonów stacjonarnych


Ten artykuł opisuje sposób rozpoczynania konfiguracji telefonów stacjonarnych Zoom Phone. Podaje on opis ogólny procesu konfiguracji i linki do artykułów zawierających więcej informacji.

Podczas konfiguracji telefonów stacjonarnych postępuj według tej procedury:

  1. Jak znaleźć obsługiwane telefony stacjonarne
  2. Jak dodawać telefony stacjonarne do Zoom web portal
  3. Jak rozpocząć proces konfiguracji
  4. Jak dostosować konfigurowane telefony do własnych potrzeb
  5. Jak rozwiązywać problemy dotyczące konfiguracji
  6. Adresy URL do konfiguracji samodzielnej

(1) Jak znaleźć obsługiwane telefony stacjonarne

Zoom Phone obsługuje różne modele marek Polycom, Yealink, Cisco i AudioCodes. Należy pamiętać, że modele te obsługują jedynie niektóre funkcje telefonu

Uwaga: Pamiętaj, aby sprawdzić, czy Twój telefon obsługuje konfigurację samodzielną

(2) Jak dodawać telefony stacjonarne do Zoom web portal

Po otrzymaniu obsługiwanego telefonu stacjonarnego rozpocznij od dodania telefonu do Zoom web portal

Uwaga: Pamiętaj, że telefon należy dodać do Zoom web portal przed pierwszym włączeniem nowego telefonu lub przywróceniem ustawień fabrycznych telefonu używanego wcześniej. Nazwę modelu i adres MAC telefonu można znaleźć na etykiecie pod spodem lub z tyłu telefonu.

(3) Jak rozpocząć proces konfiguracji

W zależności od telefonu dostępne są dwa sposoby konfiguracji:

Konfiguracja samodzielna

W przypadku telefonów obsługujących konfigurację samodzielną możesz skonfigurować telefon automatycznie bez konieczności konfiguracji w interfejsie internetowym telefonu.

Uwaga:

Konfiguracja wspomagana

W przypadku problemów z konfiguracją samodzielną lub Twój telefon jej nie obsługuje musisz:

  1. Przywrócić domyślne ustawienia fabryczne telefonu i zaktualizować oprogramowanie systemowe telefonu. W przypadku telefonów Polycom lub Yealink postępuj zgodnie z instrukcją.
  2. Wejdź do interfejsu internetowego telefonu i ustaw konfigurację. W przypadku telefonów Polycom lub Yealink postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji wspomaganej.

Uwaga: Po zakończeniu konfiguracji telefony Polycom i Yealink automatycznie zaktualizują oprogramowanie systemowe do najnowszej obsługiwanej wersji.

Jak dostosować konfigurowane telefony do własnych potrzeb

Po zakończeniu konfiguracji możesz dostosować telefony do własnych potrzeb, korzystając z następujących sposobów:

Administrator lub użytkownik

Tylko administrator

Jak rozwiązywać problemy dotyczące konfiguracji

Jeżeli nie udaje Ci się skonfigurować telefonu, skorzystaj z następujących sugestii dotyczących rozwiązywania problemów:

Adresy URL do konfiguracji samodzielnej

Większość certyfikowanych urządzeń wykorzystuje pojedynczy adres URL serwera ZTP w zależności od producenta:

ProducentAdres URL serwera ZTP

AudioCodes

https://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/audiocodes
Polyhttps://provpp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/polycom
Yealinkhttps://provyp.zoom.us/api/v2/pbx/provisioning/yealink

 

Uwaga: Pojedyncze adresy URL serwera ZTP nie są obsługiwane przez telefony serii Poly OBi, ATA i D230 DECT