Dodawanie istniejących użytkowników do konta płatnego


Zakup konta Zoom zapewnia Twojej organizacji dostęp do większej liczby funkcji i potencjalnie licencji dla Twoich użytkowników. Jeśli nie zaproszono ich jeszcze do Twojego konta, niektórzy użytkownicy w Twojej organizacji mogą korzystać z funkcji Zoom za pomocą indywidualnych kont użytkowników. Jeśli chcesz, aby ci użytkownicy korzystali z Twojego konta, musisz zaprosić ich do konta nadrzędnego Twojej organizacji. Jeśli użytkownicy indywidualni z płatnymi kontami zaakceptują Twoje zaproszenie, otrzymają zwrot pieniędzy za pozostały czas ich subskrypcji.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne dotyczące dodawania użytkowników do konta płatnego

Jak dodawać użytkowników w Internecie

 1. Zaloguj się do swojego konta Zoom. 
 2. Kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie opcję Użytkownicy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj użytkowników.
 4. Wprowadź szczegóły dotyczące użytkownika lub użytkowników i kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wysłana wiadomość e-mail zapraszająca użytkowników do dołączenia do Twojego konta. Możesz sprawdzić, czy zaproszenie nadal czeka na akceptację, klikając sekcję Oczekujące na stronie Zarządzanie użytkownikami
  . Uwaga: adresy e-mail muszą już istnieć i mieć możliwość odbierania zewnętrznych wiadomości e-mail.
 5. Szczegółowe informacje na temat dodawania użytkowników można znaleźć w tym artykule.

Najlepsze praktyki podczas zapraszania użytkowników

Jak użytkownicy przyjmują zaproszenie

 1. Każdy użytkownik, który zostanie zaproszony do Twojego konta, otrzyma wiadomość e-mail podobną do tej:
 2. Aby zaakceptować zaproszenie, użytkownik musi kliknąć hiperłącze lub wkleić je do przeglądarki.
 3. Jeśli użytkownik jest właścicielem konta płatnego, będzie w stanie wybrać, czy chce otrzymać proporcjonalny zwrot za bieżącą subskrypcję z powrotem na swoją metodę płatności, czy też przenieść proporcjonalne saldo kredytowe na nowe konto, do którego dołącza.
  Uwaga: saldo konta pokazuje, jaka kwota jest obecnie należna na koncie, a nie kwotę proporcjonalnego kredytu/zwrotu. Jeśli masz jakiekolwiek zaległe faktury, nie będziesz w stanie dołączyć do innego konta.

 4. Po wykonaniu powyższych kroków użytkownik może zalogować się tak jak poprzednio, przechodząc do witryny zoom.us. Ten użytkownik korzysta teraz z konta Twojej organizacji.

Uwaga: