Zarządzanie uczestnikami i panelistami webinaru


Na webinarze mogą znajdować się paneliści i uczestnicy, którymi jako prowadzący możesz zarządzać. Kliknięcie pozycji Uczestnicy w elementach sterujących prowadzącego umożliwia zarządzanie panelistami i uczestnikami webinaru. Obejmuje to awansowanie panelistów na współprowadzących lub uczestników na panelistów albo degradowanie panelistów na uczestników, wyłączanie wyciszenia, zatrzymywanie wideo i inne możliwości.

Po zakończeniu webinaru możesz również przeglądać raporty zawierające rejestracje, uczestników, przeprowadzanie ankiet i inne szczegóły.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania uczestnikami i panelistami podczas webinaru

Jak uzyskać dostęp do panelu uczestników

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. W elementach sterujących webinaru kliknij Uczestnicy.
  Panel uczestników pojawi się po prawej stronie ekranu. Lista obejmująca prowadzącego, współprowadzących i panelistów znajduje się na zakładce Paneliści, lista uczestników na zakładce Uczestnicy.

Uwaga: Uczestnicy są wyświetlani w następującej kolejności.

 1. Uczestnicy uprawnieni do zabierania głosu.
 2. Uczestnicy z podniesioną ręką. Uczestnicy, którzy podnieśli rękę po raz pierwszy, są wyświetlani u góry.
 3. Uczestnicy bez podniesionej ręki.

Jak zarządzać panelistami

Ustaw kursor myszy nad imieniem i nazwiskiem panelisty i kliknij Więcej. Pojawią się następujące opcje umożliwiające zarządzanie uczestnikami:

Zmiana panelisty na uczestnika

Jeśli zdegradujesz panelistę, spowoduje to usunięcie z sieci jego linku do dołączania dla panelistów. Jeśli jest to webinar cykliczny, oznacza to również, że panelista zostanie usunięty ze wszystkich wydarzeń cyklicznych. Jeśli awansujesz uczestnika z powrotem do panelisty w ramach tego samego webinaru, w którym został zdegradowany, zostanie ponownie dodany w sieci.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. Kliknij Uczestnicy.
 4. Kliknij zakładkę Paneliści.
 5. Ustaw kursor myszy nad nazwą panelisty, którego chcesz zmienić na uczestnika i kliknij Więcej.
 6. Kliknij Zmień rolę na uczestnika.

Jak zarządzać uczestnikami

W zakładce Uczestnicy znajduje się lista obecnych uczestników z zaznaczonymi przez nich niewerbalnymi informacjami zwrotnymi obok ich nazw. Jeżeli liczba uczestników wynosi co najmniej 7, u góry listy dostępny jest pasek wyszukiwania, który umożliwia szybkie wyszukanie określonego uczestnika.

Aby zarządzać uczestnikami, ustaw kursor myszy nad nazwą uczestnika i kliknij Więcej. Pojawią się następujące opcje:

Awansowanie uczestnika na panelistę

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij webinar jako prowadzący.
 3. Kliknij Uczestnicy.
 4. Kliknij zakładkę Uczestnicy.
 5. Ustaw kursor myszy nad nazwą uczestnika, którego chcesz awansować, i kliknij Więcej.
 6. Kliknij Awansuj na panelistę.

Dodatkowe możliwości sterowania

U dołu panelu Uczestnicy, w zakładce Paneliści, znajdują się pewne dodatkowe elementy sterujące.

Elementy sterujące widoku uczestnika

Prowadzący i współprowadzący mają również możliwość sterowania układem wideo prezentowanego przez uczestników podczas webinaru. Wszyscy paneliści mogą ustawić własny układ widoku oddzielnie od układu widzianego przez uczestników. 

Elementy sterujące widoku uczestnika można ustawić w dwóch miejscach: zawsze dostępne w panelu Uczestnicy w opcji Więcej lub w prawym górnym rogu sekcji wideo, po kliknięciu Widok. Dostępne są następujące opcje: 

Jeżeli prowadzący lub panelista udostępnia swój ekran, opcje się zmieniają i wyglądają następująco: