Dołączanie do spotkania testowego Zoom


 

Przygotuj się na nadchodzące spotkania Zoom, nawiązując rozmowę testową Zoom. Podczas spotkania testowego masz możliwość sprawdzenia połączenia internetowego, zapoznania się z funkcjami prowadzenia wideokonferencji Zoom oraz dostosowania dźwięku i obrazu przed dołączeniem do spotkania.

Jeśli nie masz czasu przed dołączeniem, możesz również przetestować swoje wideo lub głos podczas spotkania Zoom.

Uwaga: jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Zoom, możesz odwiedzić stronę http://zoom.us/test, aby dołączyć do spotkania testowego, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby przetestować wideo lub głos.

Warunki wstępne przystąpienia do spotkania testowego

Jak utworzyć testowe połączenie wideo

 1. Odwiedź stronę http://zoom.us/test.
 2. Kliknij przycisk Dołącz, aby uruchomić program Zoom.
  Dojdzie do przekierowania do uruchomienia spotkania z poziomu przeglądarki:
  • Jeśli masz zainstalowanego klienta stacjonarnego Zoom na swoim komputerze, kliknij Otwórz Zoom.us, aby uruchomić Zoom.
  • Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany klient Zoom, kliknij przycisk pobierz i uruchom Zoom, aby pobrać, zainstalować, a następnie uruchomić aplikację Zoom.
  • Jeśli nie możesz pobrać ani uruchomić klienta stacjonarnego Zoom na swoim komputerze, kliknij przycisk Dołącz z przeglądarki.
 3. Podczas spotkania testowego Zoom zostanie wyświetlone okno umożliwiające przetestowanie głośników. Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka, użyj menu rozwijanego lub kliknij Nie, aby przełączyć głośniki do momentu usłyszenia dzwonka.Kliknij Tak, aby przejść do testu mikrofonu.

 4. Jeśli nie usłyszysz odpowiedzi audio, użyj menu rozwijanego lub kliknij przycisk Nie, aby przełączać mikrofony do momentu usłyszenia powtórki.Kliknij Tak, gdy usłyszysz powtórkę.
 5. Kliknij Dołącz z głosem komputera.
 6. Kliknij Dołącz z głosem komputera, aby dołączyć do spotkania testowego z wybranym mikrofonem i głośnikami.
  Dołączysz do spotkania testowego Zoom jako uczestnik. Dowiedz się więcej o elementach sterowania w spotkaniu.