Korzystanie z poczekalni


Funkcja poczekalni umożliwia prowadzącemu kontrolowanie momentu dołączenia uczestnika do spotkania. Jako prowadzący spotkanie możesz przyjmować uczestników pojedynczo lub zatrzymać wszystkich uczestników w poczekalni, a następnie przyjąć ich jednorazowo. Podczas dołączania do spotkania możesz wysłać wszystkich uczestników do poczekalni lub możesz pozwolić uczestnikom ze swojego konta Zoom i uczestników o określonych domenach na obejście poczekalni. Jako prowadzący możesz również automatycznie przenosić uczestników do poczekalni podczas trwającego spotkania, jeżeli utracisz połączenie ze spotkaniem.

Podczas dołączania do spotkania z włączoną poczekalnią uczestnicy zobaczą następujący ekran:

Możesz również dostosować ekran poczekalni za pomocą własnego logo, tytułu i opisu albo dodać wideo do obejrzenia przed dołączeniem.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z poczekalni

Korzystanie z poczekalni

Dwustronny czat z uczestnikami poczekalni

Wyświetlanie wideo w poczekalni

Zmiana nazwy uczestników w poczekalni

Ograniczenia poczekalni

Jak korzystać z poczekalni

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej i wybierz pozycję Włącz poczekalnię, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Przyjmowanie uczestnika podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. W sekcji Poczekalnia kliknij przycisk Przyjmij obok nazwiska uczestnika, aby zezwolić na jego dołączenie do spotkania.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij wszystkich.
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.06.34_PM.png

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika i wybierz Umieść w poczekalni.
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.10.04_PM.png

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Czat.
 2. Rozwiń listę obok pozycji Do:
  .
 3. Kliknij Każdy (w poczekalni).
 4. Wpisz i wyślij swoją wiadomość na czacie do poczekalni. 

Po wysłaniu wiadomości uczestnicy w poczekalni zobaczą ją na ekranie poczekalni:

Zmiana nazwy uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący lub współprowadzący spotkanie kliknij opcję Uczestnicy.
 2. W sekcji Poczekalnia kliknij przycisk (Więcej) obok nazwy uczestnika.
 3. W menu rozwijanym kliknij opcję Zmień nazwę.
 4. Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie, że prowadzący zmienił jego nazwę, wraz z informacją o nowej nazwie wyświetlanej. Uczestnicy mogą kliknąć przycisk OK lub Opuść spotkanie. Kliknięcie przycisku OK nie spowoduje przyjęcia ich na spotkanie.

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej i wybierz pozycję Umieść w poczekalni, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij, aby uczestnik dołączył do spotkania.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika i wybierz Umieść w poczekalni.

Zmiana nazw uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący lub współprowadzący spotkanie kliknij opcję Uczestnicy.
 2. W sekcji Poczekalnia kliknij przycisk (Więcej) obok nazwy uczestnika.
 3. W menu rozwijanym kliknij opcję Zmień nazwę.
 4. Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie, że prowadzący zmienił jego nazwę, wraz z informacją o nowej nazwie wyświetlanej. Uczestnicy mogą kliknąć przycisk OK lub Opuść spotkanie. Kliknięcie przycisku OK nie spowoduje ich przyjęcia na spotkanie.

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej w panelu sterowników spotkania.
 2. Dotknij opcji Bezpieczeństwo.
 3. Upewnij się, że poczekalnia jest włączona.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij opcji Przyjmij obok nazwiska uczestnika, którego chcesz przyjąć.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij nazwiska uczestnika, którego chcesz wysłać do poczekalni.
 3. Dotknij opcji Umieść w poczekalni.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij pozycji Przyjmij wszystkich.

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Czat.
 3. Rozwiń pole obok pozycji Wyślij do:.
 4. Wybierz Każdy (w poczekalni).
 5. Wpisz i wyślij swoją wiadomość.

Zmiana nazwy uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący lub współprowadzący spotkanie dotknij opcji Uczestnicy.
 2. W sekcji Poczekalnia dotknij nazwy uczestnika.
 3. Dotknij opcji Zmień nazwę.
 4. Wpisz nową nazwę, a następnie dotknij opcji Zmień.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie, że prowadzący zmienił jego nazwę, wraz z informacją o nowej nazwie wyświetlanej. Uczestnicy mogą dotknąć opcji OK lub Opuść spotkanie. Dotknięcie opcji OK nie spowoduje ich przyjęcia na spotkanie.

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej w panelu sterowników spotkania.
 2. Dotknij opcji Bezpieczeństwo.
 3. Dotknij opcji Poczekalnia i zmień ją na zielono, aby ją włączyć, lub na biało, aby wyłączyć.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij opcji Przyjmij obok nazwiska uczestnika, którego chcesz przyjąć.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij pozycji Przyjmij wszystkich.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij nazwiska uczestnika, którego chcesz wysłać do poczekalni.
 3. Dotknij opcji Umieść w poczekalni.

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Czat.
 3. Rozwiń pole obok pozycji Wyślij do:.
 4. Wybierz Każdy (w poczekalni).
 5. Wpisz i wyślij swoją wiadomość.

Zmiana nazwy uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący lub współprowadzący spotkanie dotknij opcji Uczestnicy.
 2. W sekcji Poczekalnia dotknij nazwy uczestnika.
 3. Dotknij opcji Zmień nazwę.
 4. Wpisz nową nazwę, a następnie dotknij opcji Zmień.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie, że prowadzący zmienił jego nazwę, wraz z informacją o nowej nazwie wyświetlanej. Uczestnicy mogą dotknąć opcji OK lub Opuść spotkanie. Dotknięcie opcji OK nie spowoduje przyjęcia ich na spotkanie.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij, aby uczestnik dołączył do spotkania.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika.
 3. Kliknij Umieść w poczekalni.