Uaktualnianie konta i dodatków


Plan Zoom można uaktualnić w dowolnym momencie. W przypadku uaktualnienia w środku okresu rozliczeniowego konto zostanie zasilone proporcjonalną kwotą za czas pozostały do końca istniejącej subskrypcji, a opłata za uaktualnienie zostanie pobrana z zastosowaniem kredytu. Po zakupie nowej licencji lub dodatku należy przypisać je do użytkownika.

Uwaga: jeśli opcja Edytuj bieżący plan jest nieaktywna, najedź wskaźnikiem myszy na ikonę informacji, aby dowiedzieć się, dlaczego nie możesz samodzielnie dokonać zmian online. Jeśli jest to spowodowane zaległymi fakturami, możesz wyświetlić swoje faktury w zakładce Historia faktur na stronie Rozliczenia. Jeśli przyczyna jest inna, w sprawie żądanej zmiany skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne uaktualniania konta i dodatków

Jak uaktualnić konto Zoom

Konto Zoom można uaktualnić za pomocą Zoom web portal. Jeśli potrzebujesz uaktualnienia do planu Dla przedsiębiorstw, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Zoom.

Uwaga: w przypadku problemów z aktualizacją konta Zoom, należy najpierw zaktualizować informacje rozliczeniowe, a następnie metodę płatności przed przystąpieniem do uaktualnienia konta.

Uaktualnij swoje podstawowe (bezpłatne) konto Zoom do planu Dla profesjonalistów lub Dla firm

 1. Zaloguj się do Zoom web portal lub utwórz konto Zoom, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. W panelu użytkownika kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. W zakładce Bieżący plan kliknij opcję Uaktualnij konto.
 4. W polu planu, który chcesz kupić, kliknij opcję Uaktualnij.
  Uwaga: plan Dla firm wymaga minimum 10 licencji.
 5. Wprowadź liczbę potrzebnych licencji i wybierz, czy chcesz płacić miesięcznie czy rocznie.
 6. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby zakończyć uaktualnienie.
 7. W oknie Czy interesują Cię inne dostępne produkty wybierz inne produkty, które chcesz kupić, lub kliknij opcję Pomiń ten krok i przejdź do kasy, aby kontynuować.
 8. Wprowadź Dane kontaktowe nabywcy i Kontakt do rozliczeń na swoim koncie.
 9. Wybierz opcję Karta kredytowa lub PayPal jako metodę płatności. Jeśli korzystasz z karty kredytowej, wprowadź jej dane. Jeśli pojawią się błędy, zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z rozliczeniami, aby uzyskać dalszą pomoc.
  Uwaga: jeśli adres powiązany z kartą płatniczą jest inny niż adres wprowadzony jako kontakt do rozliczeń, usuń zaznaczenie pola Taki sam jak dane kontaktowe do rozliczeń i wprowadź prawidłowy adres rozliczeniowy powiązany z Twoją kartą płatniczą.
 10. Przeczytaj warunki i zaznacz pole, aby wyrazić zgodę na Warunki świadczenia usług.
  Uwaga: jeśli widzisz sugerowany adres alternatywny, możesz wybrać pozostawienie adresu w postaci, w jakiej został wprowadzony, lub wybrać podany adres sugerowany; każda opcja pozwoli Ci kontynuować.
 11. Kliknij opcję Uaktualnij teraz, aby przejrzeć podsumowanie zamówienia.
 12. Kliknij przycisk Potwierdź, aby sfinalizować zakup.
  Twój zakup zostanie sfinalizowany i otrzymasz potwierdzenie, że Twoje konto zostało uaktualnione.

Uaktualnij swój plan Dla profesjonalistów do planu Dla firm

Uwaga: plan Dla firm wymaga co najmniej 10 licencji. Jeśli chcesz tylko zwiększyć liczbę uczestników, ale nie potrzebujesz planu Dla firm (z minimum 10 licencjami), możesz rozważyć zakup dodatku Duże spotkania.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W panelu nawigacji kliknij polecenie Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. Na karcie Bieżące plany kliknij przycisk Uaktualnij konto.
 4. W polu żądanego planu kliknij przycisk Uaktualnij.
 5. Wprowadź liczbę potrzebnych licencji i wybierz, czy chcesz płacić miesięcznie czy rocznie.
 6. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 7. Sprawdź zmiany. Jeśli są prawidłowe, kliknij pozycję Zapisz i kontynuuj. Jeśli musisz coś zmienić, kliknij przycisk Edytuj w sekcji, którą chcesz zmienić.
 8. Kliknij przycisk Złóż zamówienie, aby zakończyć zakup.
  Otrzymasz potwierdzenie, że zakup został dokonany.

Uwaga: jeśli chcesz zmienić plan Dla firm na plan Dla profesjonalistów, możesz to zrobić za pośrednictwem Zoom web portal. Dowiedz się więcej o obniżaniu wersji planu z Dla firm do Dla profesjonalistów.

Jak zmienić liczbę licencji lub częstotliwość płatności

W przypadku konieczności dodania użytkowników i zakupu dodatkowych licencji Zoom dokona proporcjonalnego naliczenia cen nowych licencji planu na pozostałą część okresu płatności, tak aby odnowił się on w oryginalnym cyklu płatności. Jeśli usuwasz licencje, zmiana ta nastąpi na koniec okresu subskrypcji bez zwrotu ani kredytu. Do końca okresu subskrypcji nadal będziesz mieć dostęp do tych licencji.

Uwaga: jeśli usuwasz licencje, cofnij ich przypisanie w obszarze Użytkownicy w zakładce Zarządzanie użytkownikami. Jeśli dodajesz licencje, musisz przypisać te licencje do użytkowników. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu użytkowników.

W przypadku zmiany rozliczenia z miesięcznego na roczne firma Zoom dokona proporcjonalnego przeliczenia pozostałego czasu trwania miesięcznej subskrypcji i zaliczy go na poczet ceny rocznej. W przypadku zmiany rozliczenia z rocznego na miesięczne firma Zoom dokona proporcjonalnego przeliczenia pozostałego czasu rocznej subskrypcji i przekaże środki na konto użytkownika do wykorzystania na plan miesięczny. Dowiedz się więcej o planach miesięcznych i rocznych.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W panelu nawigacji kliknij polecenie Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. Na karcie Bieżący plan kliknij przycisk Edytuj bieżący plan, znajdujący się poniżej planu, który chcesz zaktualizować.
 4. Edytuj plan, zmieniając liczbę licencji lub zmieniając częstotliwość cyklu rozliczeniowego (miesięczny albo roczny).
  Uwaga: gdy zmieniasz liczbę licencji, liczba wybrana na tej stronie powinna odzwierciedlać całkowitą liczbę licencji potrzebnych na koncie, a nie tylko dodatkowe licencje, które chcesz kupić. Jeśli na przykład masz 10 licencji i chcesz dodać 2 kolejne, na tym ekranie powinna być odzwierciedlona liczba 12, a nie 2. Jeśli klikniesz ikonę koszyka, zobaczysz, że zmiany zostały odzwierciedlone w koszyku.
 5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 6. Sprawdź zmiany. Jeśli są prawidłowe, kliknij pozycję Zapisz i kontynuuj.
 7. Kliknij przycisk Złóż zamówienie, aby zakończyć zakup.
  Otrzymasz potwierdzenie, że zakup został dokonany, oraz wiadomość e-mail z fakturą w załączniku.

Jak kupić dodatkowy plan

Możesz kupić różne dodatki w sekcji Czy interesują Cię inne dostępne plany u dołu zakładki Bieżące plany w obszarze Rozliczenia. Nie można kupić tego samego dodatku z różnymi cyklami rozliczeniowymi. Nie można na przykład kupić dodatku Webinar 500 rozliczanego miesięcznie i Webinar 500 rozliczanego rocznie.

Uwaga: produkty 1-miesięczne są dostępne przez dokładnie jeden miesiąc od daty zakupu. Przy zakupie produktu miesięcznego będziemy Cię obciążać proporcjonalną kwotą na podstawie miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Produkt zostanie odnowiony za pełną cenę w następnym comiesięcznym terminie rozliczenia.

Aby zakupić dodatkowy plan, wykonaj poniższe kroki. Możesz również wykonać te kroki, aby kupić różne licencje tego samego dodatku, na przykład Webinar 500 i Webinar 1000. Aby to zrobić, dodasz nowy plan do koszyka, zamiast edytować istniejący plan.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W panelu nawigacji kliknij polecenie Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. W zakładce Bieżący plan przewiń do sekcji Czy interesują Cię inne dostępne plany.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do koszyka obok licencji, którą chcesz kupić.
 5. Wprowadź liczbę potrzebnych licencji i wybierz, czy chcesz płacić miesięcznie czy rocznie.
 6. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 7. Sprawdź zmiany. Jeśli są prawidłowe, kliknij pozycję Zapisz i kontynuuj.
 8. Kliknij przycisk Złóż zamówienie, aby zakończyć zakup.
  Otrzymasz potwierdzenie, że zakup został dokonany, oraz wiadomość e-mail z fakturą w załączniku.

Uwaga: jeśli chcesz zwiększyć liczbę miejsc dodatku, kliknij przycisk Edytuj bieżący plan w bieżącym dodatku, a następnie dostosuj liczbę miejsc. W ten sposób otrzymasz proporcjonalny kredyt za poprzedni dodatek i obciążymy Cię proporcjonalną kwotą za pozostałą część cyklu rozliczeniowego nowego dodatku.