Szukanie i wyświetlanie lokalnych nagrań


Jeśli nagrano spotkanie lub webinar lokalnie na komputerze, można uzyskać dostęp do lokalnych plików z nagraniami na komputerze, na którym nagrywano spotkanie.

Uwaga: jeśli nagrano spotkanie lub webinar do chmury, można zarządzać nagraniami w chmurze w Zoom web portal.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące dostępu do nagrań lokalnych

Jak znaleźć domyślną lokalizację dla lokalnych plików nagrań

Domyślnie nagrania lokalne będą umieszczane w następującym katalogu:

Jak uzyskać dostęp i konwertować lokalne pliki nagrań za pomocą klienta stacjonarnego

Uwaga: w przypadku wersji 4.6.10 lub nowszych nie można konwertować plików nagrań lokalnych poprzez dwukrotne kliknięcie plików Zoom. Aby konwertować pliki, należy wykonać poniższe kroki. W przypadku problemów z konwersją lokalnego nagrania, zapoznaj się z naszymi sugestiami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

 1. Otwórz klienta Zoom i kliknij zakładkę Spotkania.
 2. Kliknij zakładkę Nagrane i wybierz spotkanie z nagraniem lokalnym.
  Uwaga:
  • Nagrania lokalne wyświetlają ścieżkę do pliku oraz opcje otwarcia, odtworzenia lub usunięcia nagrania.
  • Jeśli widoczna jest tylko opcja Otwórz, oznacza to, że nagranie jest nagraniem w chmurze.
  • Jeśli masz nagranie lokalne, które nie zostało jeszcze przekonwertowane na plik wideo, kliknij Konwertuj, aby przekonwertować nagranie na plik wideo i wyświetlić poniższe opcje.
 3. Dostęp do tych opcji umożliwia zarządzanie lokalnymi nagraniami:
  • Otwórz: otwórz folder zawierający pliki nagrań. Format pliku wyświetlany w folderze wskazuje jego typ (wideo, audio itp.).
  • Odtwórz wideo: odtwórz nagrane spotkanie za pomocą domyślnego odtwarzacza multimedialnego komputera.
  • Odtwórz audio: odtwórz głos nagranego spotkania za pomocą domyślnego odtwarzacza multimedialnego komputera.
  • Usuń: trwale usuń nagranie z komputera.
  • Ikona odświeżania : odśwież listę nagrań, jeśli nie widzisz swojego nagrania.
 4. (Opcjonalnie) Wykonaj kroki, aby udostępnić nagranie lokalne, jeśli chcesz, aby inni mogli zobaczyć je zobaczyć.

Uwaga: jeśli występują problemy z otwieraniem lub odtwarzaniem pliku, sprawdź domyślną lokalizację nagrań i upewnij się, że pliki znajdują się we właściwym miejscu.

Jak wyświetlić lub zmienić domyślną lokalizację pliku dla nagrań lokalnych

Domyślne miejsce nagrywania dla nagrań lokalnych można znaleźć w ustawieniach klienta Zoom.

 1. Zaloguj się do Zoom desktop client.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie opcję Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Nagrywanie .
 4. Kliknąć jedną z tych opcji obok opcji Nagranie lokalne:
  • Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć folder, w którym przechowywane są nagrania lokalne.
  • Kliknąć przycisk Zmień, aby zmienić domyślną lokalizację zapisu nagrań lokalnych.

Jak uzyskać dostęp do nagrań lokalnych w portalu internetowym

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij przycisk Nagrania w menu nawigacji.
 3. Kliknij zakładkę Nagrania lokalne.
  Zostaną wyświetlone: temat spotkania, identyfikator spotkania, data i godzina, nazwa komputera oraz ścieżka dostępu do pliku z nagraniem.
 4. Kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Otwórz: otwórz lokalizację pliku z lokalnym nagraniem. Twoja przeglądarka wyświetli monit o otwarcie Zoom, dzięki czemu Zoom będzie mógł przekierować Cię do lokalizacji pliku.
  • Usuń: usuń nagranie z listy. Nie będzie ono już widoczne w Twoim portalu internetowym, ale nadal będzie przechowywane na komputerze, na którym zostało nagrane.