Instalacja lub aktualizacja Zoom na systemie Linux


Przegląd

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zainstalować program Zoom na dystrybucjach Linuksa, takich jak Debian, Ubuntu, Linux Mint i Arch. Możesz również skorzystać z tych instrukcji, aby zaktualizować istniejącą instalację Zoom w systemie Linux.

Uwaga: jeśli jesteś nowym lub niedoświadczonym użytkownikiem systemu Linux, postępuj zgodnie z sekcjami dotyczącymi korzystania z graficznego instalatora.

W tym artykule omówiono:

Debian, Ubuntu lub Linux Mint

Uwaga: te kroki odnoszą się również do większości innych dystrybucji opartych na Ubuntu, takich jak Kubuntu i Elementary.

Używanie graficznego instalatora

Ta metoda jest zalecana dla osób, które stawiają pierwsze kroki w Linuksie lub wolą graficzny instalator.

 1. Otwórz terminal, wpisz poniższe polecenie i naciśnij Enter, aby zainstalować GDebi.
  sudo apt install gdebi
  Uwaga:
  • GDebi jest zazwyczaj domyślnie zainstalowany na większości dystrybucji opartych na Ubuntu.
  • Jeśli korzystasz z systemu Debian i otrzymujesz błąd, który stwierdza, że użytkownik „nie znajduje się w pliku sudoers”, uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować środowisko sudo, a następnie ponów próbę instalacji GDebi.
   su - 
   apt install sudo
 2. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.
 3. Pobierz plik instalacyjny DEB z naszego Centrum pobrań.
 4. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby otworzyć go za pomocą GDebi.
 5. Kliknij Instaluj.
 6. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.

Używanie terminala

 1. Pobierz plik instalacyjny DEB z naszego Centrum pobrań
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w menedżerze plików i kliknij Terminal lub Otwórz w Terminalu, aby otworzyć terminal w bieżącej lokalizacji.
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter, aby je uruchomić.
  sudo apt install ./zoom_amd64.deb
  Uwaga:
  • Upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę pliku DEB. W większości przypadków nazwa pliku będzie brzmiała zoom_amd64.deb, ale będzie inna, jeśli używasz systemu 32-bitowego lub pliku DEB dla starszej wersji Debiana lub Ubuntu.
  • Jeśli korzystasz z systemu Debian i otrzymujesz błąd, który stwierdza, że użytkownik „nie znajduje się w pliku sudoers”, uruchom poniższe polecenia, a następnie ponów próbę instalacji.
   su - 
   apt install sudo
 5. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.

Zależności

Jeśli zależności nie zostaną zainstalowane podczas korzystania z terminala lub graficznego instalatora, wykonaj to polecenie, aby zaktualizować bazę pakietów, a następnie spróbuj zainstalować Zoom ponownie.

sudo apt update

Jeśli masz problemy z instalacją, upewnij się, że masz zainstalowane następujące zależności.

libglib2.0-0
libgstreamer-plugins-base0.10-0 
libxcb-shape0
libxcb-shm0
libxcb-xfixes0
libxcb-randr0
libxcb-image0
libfontconfig1
libgl1-mesa-glx
libxi6
libsm6
libxrender1
libpulse0
libxcomposite1
libxslt1.1
libsqlite3-0
libxcb-keysyms1
libxcb-xtest0
ibus

Deinstalacja Zoom

Jeśli chcesz odinstalować, uruchom następujące polecenie w terminalu.

sudo apt remove zoom

OpenSUSE

Używanie graficznego instalatora

Ta metoda jest zalecana dla osób, które stawiają pierwsze kroki w Linuksie lub wolą graficzny instalator.

 1. Pobierz instalator RPM z naszego Centrum pobrań.
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik instalatora RPM, wybierz opcję Otwórz za pomocą, a następnie kliknij opcję Zainstaluj/usuń oprogramowanie.
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora.
 5. Kliknij Akceptuj, aby zainstalować Zoom i wymagane zależności.

Używanie terminala

 1. Pobierz instalator RPM z naszego Centrum pobrań.
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w menedżerze plików, przejdź Działania i kliknij Otwórz Terminal tutaj, aby otworzyć terminal w bieżącej lokalizacji.
 4. Uruchom następujące polecenie, aby zainstalować Zoom.
  sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm
  Uwaga: upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę pliku RPM. Jeśli instalujesz na systemie 32-bitowym, nazwa pliku to zoom_openSUSE_i686.rpm.
 5. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.

Zależności

Jeśli masz problemy z instalacją, upewnij się, że masz zainstalowane następujące zależności.

32-bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
libudev.so.1
libgobject-2_0-0-32bit
libgstapp-0_10-0-32bit
libgstinterfaces-0_10-0-32bit
libXi6-32bit
libSM6-32bit
libdbus-1-3-32bit
libasound2-32bit
ibus

64-bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
libudev.so.1
libgobject-2_0-0
libgstapp-0_10-0
libgstinterfaces-0_10-0
libXi6
libSM6
libdbus-1-3
libasound2
ibus

Deinstalacja Zoom

Jeśli chcesz odinstalować, uruchom następujące polecenie w terminalu.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat lub Fedora

Używanie graficznego instalatora (tylko Fedora)

Jeśli używasz edycji Fedora GNOME, możesz zainstalować program Zoom przy użyciu Centrum aplikacji GNOME.

 1. Pobierz instalator RPM z naszego Centrum pobrań.
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij dwukrotnie plik instalatora RPM, aby otworzyć go w centrum aplikacji GNOME.
 4. Kliknij Instaluj.
 5. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.

Używanie terminala

 1. Pobierz instalator RPM z naszego Centrum pobrań.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter, aby je uruchomić.
  sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm
  Uwaga: upewnij się, że wprowadzono prawidłową nazwę pliku RPM. Jeśli instalujesz na systemie 32-bitowym, nazwa pliku to zoom_i686.rpm.
 3. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.

Zależności

Jeśli masz problemy z instalacją, upewnij się, że masz zainstalowane następujące zależności.

32-bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
mesa-dri-drivers(x86-32)
ibus

64-bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
mesa-dri-drivers
ibus

Deinstalacja Zoom

Jeśli chcesz odinstalować, uruchom następujące polecenie w terminalu.

sudo yum remove zoom

Arch lub Manjaro

Używanie graficznego instalatora

Wykonaj te kroki, jeśli posiadasz graficzny menedżer pakietów Pamac. Większość dystrybucji opartych na Arch ma go domyślnie zainstalowanego (np. Manjaro).

 1. Pobierz plik instalacyjny TAR.XZ z naszego Centrum pobrań.
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny TAR.XZ, aby otworzyć go w Pamac.
  Pamac wyświetli wymagane zależności, które zostaną zainstalowane wraz z Zoomem.
 4. Kliknij Zastosuj.
 5. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora.

Uwaga: jeśli masz problemy z instalacją wymaganych zależności, użyj menedżera pakietów, aby zaktualizować system.

Używanie terminala

 1. Pobierz plik instalacyjny TAR.XZ z naszego Centrum pobrań.
 2. Otwórz lokalizację pobierania za pomocą menedżera plików.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w menedżerze plików i kliknij Terminal, aby otworzyć terminal w bieżącej lokalizacji.
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter, aby je uruchomić.
  sudo pacman -U zoom_x86_64.pkg.tar.xz
 5. Wprowadź swoje hasło administratora i kontynuuj instalację, gdy pojawi się monit.
  Pacman pobierze i zainstaluje również wymagane zależności

Deinstalacja Zoom

Jeśli chcesz odinstalować, uruchom następujące polecenie w terminalu. Spowoduje to również usunięcie wszystkich zależności, które nie są wymagane przez inne zainstalowane aplikacje.

 sudo pacman -Rs zoom