Generowanie pliku zrzutu w systemie Windows


Przegląd

Plik zrzutu może być używany do diagnozowania problemów z klientem Zoom, jeśli często dochodzi do zawieszenia się lub awarii klienta. Należy wykonać poniższe kroki, aby wygenerować i wysłać plik zrzutu na potrzeby diagnozowania problemów z klientem Zoom w systemie Windows.

Instrukcje

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę systemu Windows i wybierz opcję Menedżer zadań.
 2. W sekcji Aplikacje kliknij dwukrotnie pozycję Zoom Meetings. Zobaczysz co najmniej dwa wpisy dla aplikacji Zoom Meetings.

  Uwaga: wpis z mniejszym użyciem pamięci dotyczy głównego okna Zoom i okna czatu.Wpis z większym użyciem pamięci dotyczy klienta uruchamianego podczas spotkania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z wpisów Zoom Meeting, w zależności od tego, która część klienta Zoom Client ulega częstym awariom, a następnie kliknij opcję Utwórz plik zrzutu.
  Po pomyślnym wygenerowaniu pliku zrzutu system Windows wyświetli ścieżkę do pliku.
 4. Zaznacz ścieżkę pliku i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C, aby skopiować ścieżkę do schowka.
 5. Otwórz Eksplorator Windows i kliknij pasek lokalizacji pliku w górnej części.
 6. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wkleić ścieżkę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Kliknij kolumnę Data modyfikacji, aby wyświetlić najpierw najnowsze pliki. Plik zrzutu (Zoom.DMP) zostanie wyświetlony w górnej części listy.
  Uwaga: skompresuj plik zrzutu przed jego wysłaniem. Wybierz plik, kliknij prawym przyciskiem myszy, kliknij Wyślij do, a następnie wybierz Folder skompresowany (zip), aby skompresować plik. 
 8. Otwórz ponownie menedżer zadań.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zoom Meetings i kliknij opcję Zakończ zadanie.
 10. Uruchom ponownie Zoom Client, aby wygenerować pliki dziennika.