Tworzenie i używanie kanałów czatu


Kanały umożliwiają tworzenie prywatnych lub publicznych grup, do których można wysyłać wiadomości, pliki, obrazy i rozpoczynać natychmiastowe spotkania z członkami kanału.

Kanały publiczne mogą mieć do 10 000 członków, kanały prywatne na kontach płatnych mogą mieć do 5000 członków, a kanały prywatne na kontach darmowych mogą mieć do 500 członków.

Warunki wstępne

Wyświetlanie kanałów i dołączanie do nich

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty , a następnie kliknij pozycję Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.

  Możesz również kliknąć zakładkę Czat , aby wyświetlić listę kanałów w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij ikonę z plusem , a następnie kliknij opcję Dołącz do kanału, aby wyświetlić listę kanałów, do których można dołączyć.
 4. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kanał, a następnie najedź wskaźnikiem myszy na jego nazwę i kliknij pozycję Dołącz.
  Kanały, do których dołączysz, będą oznaczone ikoną grupy na Twojej liście czatów. Na liście czatów będzie również podane, czy kanał jest publiczny, czy prywatny.

Oznaczanie kanału gwiazdką

Możesz umieścić gwiazdkę przy ważnych kanałach, umieszczając je w obszarze OZNACZONE GWIAZDKĄ w panelu czatu, co umożliwia ich szybkie przeglądanie później.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Kliknij kanał, który chcesz oznaczyć gwiazdką.
 4. Kliknij ikonę gwiazdki .
  Kanał oznaczony gwiazdką zostanie wyświetlony w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ panelu czatu.

Tworzenie kanału

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty
 3. Kliknij pozycję Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Kliknij ikonę z plusem , a następnie kliknij pozycję Utwórz kanał.
 5. Wprowadź wymagane informacje, aby utworzyć nowy kanał:
  • Nazwa kanału: wprowadź nazwę wyświetlaną, aby ułatwić innym identyfikację Twojego kanału.
  • Typ kanału: wybierz typ kanału.
   • Publiczny: każda osoba w Twojej organizacji może dołączyć do Twojego kanału.
   • Prywatny: tylko zaproszone osoby mogą dołączyć do Twojego kanału.
  • Można dodawać użytkowników zewnętrznych: jeśli ta opcja jest zaznaczona, użytkowników spoza Twojej organizacji można dodawać do kanału.
   Uwaga: w razie włączenia tej opcji należy sprawdzić uprawnienia użytkowników zewnętrznych do kanału.
   • Przez wszystkich członków kanału: członkowie wewnętrzni i zewnętrzni wobec Twojej organizacji mogą dodawać członków zewnętrznych. 
   • Przez członków w Twojej organizacji: tylko członkowie wewnętrzni Twojej organizacji mogą dodawać członków zewnętrznych. 
  • Dodaj członków: wprowadź nazwę, aby wyszukać osoby, które chcesz zaprosić, a następnie kliknij nazwę, aby dodać je do listy zaproszonych.
   Uwaga: można zapraszać pojedynczych użytkowników lub wybrać istniejący kanał, aby zaprosić wszystkich członków tego kanału. Musisz być członkiem kanału, aby zaprosić wszystkich jego członków. W przypadku klienta systemu Linux można zapraszać tylko pojedynczych użytkowników.
  • Zarządzaj pozwoleniami na publikowanie wpisów: wybierz, którzy członkowie kanału mogą publikować w kanale.
   • Każdy: wszyscy członkowie kanału mogą publikować w kanale.
   • Tylko administrator: tylko administrator może publikować w kanale.
   • Administrator i określone osoby: tylko administrator i określeni członkowie mogą publikować w kanale.
 6. Kliknij pozycję Utwórz kanał.

Dostosowywanie nazwy i ustawień prywatności kanału

Jeśli jesteś administratorem kanału, możesz dostosować jego nazwę i ustawienia prywatności.

Uwaga: będziesz w stanie edytować kanał, jeśli jesteś na liście jako Administrator.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Uzyskaj dostęp do kanałów za pomocą zakładek Kontakty lub Czat:
  • Kliknij zakładkę Kontakty , a następnie kliknij pozycję Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których obecnie należysz. Wybierz kanał, a następnie kliknij pozycję Edytuj.
  • Kliknij zakładkę Czat , a następnie wybierz kanał w panelu po lewej stronie. Kliknij ikonę informacji , następnie pozycję Więcej opcji, a następnie pozycję Edytuj kanał.
 3. Można zmienić następujące ustawienia kanału:
  • Nazwa kanału: wprowadź nazwę wyświetlaną, aby ułatwić innym identyfikację Twojego kanału.
  • Typ kanału: wybierz typ kanału.
   • Publiczny: każda osoba w Twojej organizacji może dołączyć do Twojego kanału.
   • Prywatny: tylko zaproszone osoby mogą dołączyć do Twojego kanału.
  • Prywatność: zmień ustawienia prywatności.
   • Można dodawać użytkowników zewnętrznych: jeśli zaznaczysz tę opcję, do kanału można będzie dodawać użytkowników spoza Twojej organizacji.
    • Przez wszystkich członków kanału: członkowie wewnętrzni i zewnętrzni wobec Twojej organizacji mogą dodawać członków zewnętrznych.
    • Przez członków w Twojej organizacji: tylko członkowie wewnętrzni Twojej organizacji mogą dodawać członków zewnętrznych.
   • Nowi członkowie mogą zobaczyć historię wiadomości: nowi członkowie mogą zobaczyć wiadomości czatu wysłane przed ich dołączeniem.
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Dostosowywanie opisu kanału i pozwoleń na publikowanie wpisów

Opis kanału zawiera krótkie objaśnienie, ułatwiające użytkownikom identyfikację kanału. Możesz również zmienić pozwolenia na publikowanie wpisów.

Uwaga: pozwolenie na publikowanie wpisów można zmienić tylko w klientach dla systemów Windows i macOS.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Kliknij kanał, który chcesz dostosować
 4. Kliknij ikonę informacji .
 5. Dostosuj te ustawienia
 • Informacje o kanale: kliknij pozycję Edytuj (jeśli kanał ma już opis) lub Dodaj opis kanału. Wprowadź opis i kliknij przycisk Zapisz. Członkowie kanału mogą zobaczyć opis, klikając ikonę informacji , a następnie pozycję Informacje o kanale.
 • Więcej opcji
  • Zarządzaj pozwoleniami na publikowanie wpisów: wybierz, którzy członkowie kanału mogą publikować w kanale.
   • Każdy: wszyscy członkowie kanału mogą publikować w kanale.
   • Tylko administrator: tylko administrator może publikować w kanale.
   • Administrator i określone osoby: tylko administrator i określeni członkowie mogą publikować w kanale.

Zapraszanie członków do kanału

Uwaga: po zaproszeniu członka do kanału można wysyłać do niego wiadomości bezpośrednie tylko wtedy, gdy znajduje się on w Twoim folderze kontaktów.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Kliknij kanał, do którego chcesz zaprosić członków.
 4. Kliknij ikonę informacji , a następnie kliknij pozycję Dodaj członków.
 5. Użyj pola tekstowego do wyszukania użytkowników, wybierz użytkowników, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:
  • można zapraszać pojedynczych użytkowników lub wybrać istniejący kanał, aby zaprosić wszystkich jego członków. Musisz być członkiem kanału, aby zaprosić wszystkich jego członków. W przypadku klienta systemu Linux można zapraszać tylko pojedynczych użytkowników.
  • Można zapraszać zewnętrznych użytkowników Zoom, jeśli pozwala na to administrator kanału. Przed zaproszeniem użytkowników zewnętrznych należy sprawdzić ich uprawnienia do kanału.

Bezpośrednie wysyłanie wiadomości do członków kanału

Uwaga: po zaproszeniu członka do kanału można wysyłać do niego wiadomości bezpośrednie tylko wtedy, gdy znajduje się on w Twoim folderze kontaktów. Aby uzyskać adres e-mail członka i dodać go jako kontakt, należy wykonać poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Kliknij kanał, do którego chcesz zaprosić członków.
 4. Kliknij ikonę informacji , a następnie kliknij pozycję Członkowie.
 5. Najeżdżaj wskaźnikiem myszy na członków, których chcesz dodać jako kontakt.
 6. Kliknij ikonę z wielokropkiem (...), a następnie pozycję Wyświetl profil. Skopiuj adres e-mail członka.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać kontakt.

Kontakty zewnętrzne

Użytkownicy dodani do Twojej listy kontaktów, którzy nie znajdują się na tym samym koncie, co Ty, będą oznaczani w czatach jako Zewnętrzni.

W przypadku czatu jeden na jeden oznaczenie Zewnętrzny będzie widnieć przy nazwie użytkownika w górnej części okna czatu:

W przypadku czatu grupowego oznaczenie Zewnętrzny będzie widnieć obok nazwy każdego uczestnika, który nie należy do konta:

Wyświetlanie kanałów i dołączanie do nich

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Kliknij ikonę z plusem w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dołącz do kanału publicznego, aby wyświetlić listę kanałów, do których możesz dołączyć.
 5. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kanał, a następnie dotknij kanału, aby do niego dołączyć.

Oznaczanie kanału gwiazdką

Możesz umieścić gwiazdkę przy ważnych kanałach, umieszczając je w obszarze OZNACZONE GWIAZDKĄ w panelu czatu, co umożliwia ich szybkie przeglądanie później.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij kanału, który chcesz oznaczyć gwiazdką.
 5. Dotknij ikony informacji obok nazwy kanału, a następnie kliknij ikonę gwiazdki .
  Kanał oznaczony gwiazdką pojawi się w sekcji Oznaczone gwiazdką u góry listy kanałów.

Tworzenie kanału

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij ikonę z plusem w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Utwórz nowy kanał.
 5. Wprowadź wymagane informacje, aby utworzyć nowy kanał:

  • Nazwa kanału: wprowadź nazwę wyświetlaną, aby ułatwić innym identyfikację Twojego kanału.
  • Wybierz ustawienia prywatności Twojego kanału:
   • Prywatny: tylko zaproszone osoby mogą dołączyć do Twojego kanału.
   • Publiczny: każda osoba w Twojej organizacji może dołączyć do Twojego kanału.
  • Można dodawać użytkowników zewnętrznych: pozwól na zapraszanie użytkowników spoza Twojej organizacji do kanału.
   Uwaga: w razie włączenia tej opcji należy sprawdzić uprawnienia użytkowników zewnętrznych do kanału.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Użyj pola tekstowego do wyszukania członków, wybierz członków, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie nazwy i ustawień prywatności kanału

Nazwę i ustawienia prywatności utworzonego kanału można zmienić.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij kanału, który chcesz edytować.
 5. Dotknij ikony informacji w prawym górnym rogu.
 6. Można zmienić następujące ustawienia kanału:
  • Nazwa kanału: wprowadź nazwę wyświetlaną, aby ułatwić innym identyfikację Twojego kanału.
  • Dotknij pozycji Więcej opcji, aby uzyskać dostęp do ustawień prywatności, takich jak:
   • Można dodawać użytkowników zewnętrznych: pozwala na zapraszanie do kanału członków spoza Twojej organizacji.
   • Nowi członkowie mogą zobaczyć poprzednie wiadomości i pliki: nowi członkowie mogą zobaczyć wiadomości czatu wysłane przed ich dołączeniem.

Dostosowywanie opisu kanału

Opis kanału zawiera krótkie objaśnienie, ułatwiające użytkownikom identyfikację kanału. Opisu kanału można również użyć do

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij kanału, który chcesz edytować.
 5. Dotknij ikony informacji w prawym górnym rogu.
 6. Dotknij pozycji Opis, wprowadź lub edytuj opis.
  Członkowie kanału mogą wyświetlić opis, wykonując kroki od 1 do 5.

Zapraszanie członków do kanału

Uwaga: po zaproszeniu członka do kanału można wysyłać do niego wiadomości bezpośrednie tylko wtedy, gdy znajduje się on w Twoim folderze kontaktów.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij kanału, do którego chcesz zaprosić członków.
 5. Dotknij ikony informacji w prawym górnym rogu.
 6. Dotknij pozycji Dodaj członków.
 7. Użyj pola tekstowego do wyszukania członków, wybierz członków, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga:
  • można zapraszać pojedynczych użytkowników lub wybrać istniejący kanał, aby zaprosić wszystkich jego członków. Musisz być członkiem kanału, aby zaprosić wszystkich jego członków.
  • Można zapraszać zewnętrznych użytkowników Zoom, jeśli pozwala na to administrator kanału. Przed zaproszeniem użytkowników zewnętrznych należy sprawdzić ich uprawnienia do kanału.

Bezpośrednie wysyłanie wiadomości do członków kanału

Uwaga: po zaproszeniu członka do kanału można wysyłać do niego wiadomości bezpośrednie tylko wtedy, gdy znajduje się on w Twoim folderze kontaktów. Aby uzyskać adres e-mail członka i dodać go jako kontakt, należy wykonać poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Dotknij zakładki Kanały, aby wyświetlić listę kanałów, do których aktualnie należysz.
 4. Dotknij nazwy kanału na liście.
 5. Dotknij nazwy kanału u góry.
 6. Dotknij pozycji Członkowie, a następnie nazwy członka.
 7. Skopiuj adres e-mail członka.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać kontakt.

Kontakty zewnętrzne

Użytkownicy dodani do Twojej listy kontaktów, którzy nie znajdują się na tym samym koncie, co Ty, będą oznaczani w czatach jako Zewnętrzni:

Etykieta Zewnętrzny będzie również widoczna na zdjęciu profilowym kontaktu po kliknięciu jego informacji profilowych:

W przypadku czatu grupowego oznaczenie Zewnętrzny będzie widnieć obok nazwy każdego uczestnika, który nie należy do konta: