Udostępnianie głosu komputera podczas udostępniania ekranu


Udostępnianie ekranu Zoom pozwala na udostępnianie pulpitu, okien, aplikacji lub plików audio/wideo. Jeżeli głos stanowi ważną część udostępnianych treści, możesz również podczas udostępniania wysyłać głos z komputera (mono lub stereo) do uczestników zdalnych, zapewniając bardziej profesjonalny odbiór udostępnianych treści i większe w nich zanurzenie. 

Warunki wstępne

Jak udostępnić głos z udostępnianą zawartością?

  1. Rozpocznij spotkanie Zoom lub dołącz do niego.
  2. Kliknij Udostępnij ekran na pasku narzędzi spotkania.
  3. Wybierz program lub pulpit, który chcesz udostępnić. 
  4. Zaznacz pozycję Udostępnij dźwięk w lewym dolnym rogu okna wyboru udostępniania. 
  5. (Opcja) Zaznacz strzałkę w dół ˅ tuż obok po prawej stronie pozycji Udostępnij dźwięk, aby przeglądać opcje głosu i przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność)
  6. Kliknij Udostępnij w prawym dolnym rogu, aby rozpocząć udostępnianie z dołączonym głosem Twojego urządzenia. 

Uwaga: