Zmiana adresu e-mail powiązanego z kontem


Adres e-mail powiązany z kontem Zoom można zmienić w swoim profilu użytkownika. Po zalogowaniu się można zobaczyć, jakie metody logowania są ustawione na stronie Profil w obszarze Zaloguj się. Możliwe jest stosowanie więcej niż jednej metody logowania, jak również wyłączenie niektórych z nich przez administratora dla całego konta. Jest pięć metod logowania, których można użyć, aby uzyskać dostęp do Zoom:

ikona notatki
Jeśli musisz zmienić właściciela konta na innego użytkownika Zoom, dowiedz się, jak zmienić właściciela konta.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne zmiany adresu e-mail służącego do logowania na koncie

Jak zmienić adres e-mail do logowania, jeśli masz dostęp do oryginalnego adresu e-mail

Po zmianie adresu e-mail służącego do logowania do konta Zoom otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem na stary i nowy adres e-mail w celu weryfikacji zmiany. Musisz potwierdzić zmianę adresu e-mail w obu wiadomościach e-mail, w przeciwnym razie Twoje konto Zoom będzie nadal używać oryginalnego adresu e-mail.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Profil.
 3. W obszarze Zaloguj się kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Adres e-mail do logowania.
 4. Wprowadź nowy adres e-mail.
  Uwaga: w przypadku profili z logowaniem przez Google, Apple lub Facebook adres e-mail musi odpowiadać adresowi e-mail powiązanemu z kontem Google, Apple lub Facebook. Jeśli nie są one zgodne z danymi podanymi przez Ciebie na platformie Zoom, te metody logowania nie będą już działać, chyba że zaktualizujesz także adres e-mail powiązany z kontem Facebook, Apple i/lub Google.
 5. Wprowadź swoje hasło (w przypadku kont z metodą logowania za pomocą służbowego adresu e-mail).
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Na pierwotny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie lub odrzucenie zmiany. Jeśli odmówisz zmiany, jako środek bezpieczeństwa wyświetli się monit o zresetowanie hasła.
  Uwaga: jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem, sprawdź folder spamu i upewnij się, że adres no-reply@zoom.us jest dozwolony w Twojej skrzynce odbiorczej.
 7. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która została wysłana na stary adres, kliknij przycisk Potwierdź zmianę.
  Po potwierdzeniu zmiany Zoom web portal otworzy się i wyświetli monit o wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem na nowy adres e-mail w celu weryfikacji zmiany.
 8. W Zoom web portal kliknij przycisk Wyślij teraz.
 9. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która została wysłana na nowy adres, kliknij przycisk Potwierdź zmianę.
  Po potwierdzeniu zmiany za pomocą nowej wiadomości e-mail Zoom web portal zostanie otwarty i jako środek bezpieczeństwa wyświetli monit o wprowadzenie nowego hasła.

Jak zmienić adres e-mail do logowania, jeśli nie masz dostępu do oryginalnego adresu e-mail

Jeśli nie masz już dostępu do oryginalnego adresu e-mail i nie możesz zweryfikować zmiany, wyślij prośbę do pomocy technicznej Zoom. W razie przesyłania wniosku należy podać następujące informacje: