Włączanie i uruchamianie nagrań lokalnych


Nagrywanie lokalne jest dostępne dla subskrybentów bezpłatnych i płatnych. Nagrywanie lokalne umożliwia uczestnikom nagrywanie obrazu i głosu lokalnie na komputerze. Nagrania lokalne mogą zawierać nazwy/imiona uczestników, oddzielne ścieżki dźwiękowe dla każdego uczestnika, sygnatury czasowe i inne opcje. Nagrane pliki można przesyłać do usług przechowywania plików, takich jak Dropbox, Dysk Google lub usług przesyłania strumieniowego, takich jak YouTube lub Vimeo.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące nagrań lokalnych

Uwaga: nagrywanie lokalne nie jest obsługiwane w systemach iOS i Android. Jeżeli korzystasz z urządzenia mobilnego, patrz nagrywanie w chmurze dla kont płatnych.

Ograniczenia dotyczące nagrywania lokalnego

Nagrywanie lokalne nie obsługuje następujących funkcji:

Nagrania lokalne również nie przechwytują niewerbalnych informacji zwrotnych lub reakcji podczas spotkania

Jak włączyć nagrywanie lokalne

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 4. W sekcji Nagrywanie kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe funkcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Zapisz wiadomości czatu ze spotkania/webinaru: umożliwia prowadzącemu zapisanie wiadomości z czatu podczas spotkania w lokalnych plikach nagrań.
  • Zapisz napisy kodowane jako plik VTT: umożliwia prowadzącym zapisanie plików napisów kodowanych w lokalnych nagraniach.
  • Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne: umożliwia prowadzącym udzielanie uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji grup użytkowników.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 5. Kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe funkcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Zapisz wiadomości czatu ze spotkania/webinaru: umożliwia prowadzącemu zapisanie wiadomości z czatu podczas spotkania w lokalnych plikach nagrań.
  • Zapisz napisy kodowane jako plik VTT: umożliwia prowadzącym zapisanie plików napisów kodowanych w lokalnych nagraniach.
  • Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne: umożliwia prowadzącym udzielanie uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.
 8. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 4. Kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i musisz skontaktować się z administratorem Zoom.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyborów, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe funkcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Zapisz wiadomości czatu ze spotkania/webinaru: umożliwia zapisanie wiadomości z czatu podczas spotkania w lokalnych plikach nagrań.
  • Zapisz napisy kodowane jako plik VTT: umożliwia zapisanie plików napisów kodowanych w lokalnych nagraniach.
  • Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne: umożliwia udzielanie uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.

Jak rozpocząć nagrywanie lokalne

Spotkanie musi nagrywać prowadzący lub musi on przyznać uprawnienie do nagrywania uczestnikowi.

 1. Rozpocznij spotkanie Zoom jako prowadzący.
 2. Kliknij Nagrywaj.
 3. Jeżeli wyświetla się menu, zaznacz opcję Nagrywaj na tym komputerze.
  Kiedy nagrywanie jest aktywne, uczestnicy zobaczą następujący wskaźnik nagrywania w lewym górnym rogu.
 4. Kliknij pozycję Uczestnicy, aby zobaczyć, którzy uczestnicy aktualnie nagrywają.

  Uwaga: uczestnicy telefoniczni usłyszą komunikat informujący o tym, że spotkanie jest obecnie nagrywane, o ile funkcja ta nie została wyłączona przez prowadzącego.
 5. Po zakończeniu spotkania Zoom przekształci nagranie w taki sposób, aby pliki były dostępne.
 6. Po zakończenie procesu przekształcania otworzy się katalog zawierający pliki nagrania.
  Uwaga: domyślnie pliki nagrań są sformatowane w określony sposób. Plik audio/wideo (MP4) zostanie nazwany video[numer losowy].mp4. Plik zawierający tylko głos (M4A) zostanie nazwany audio[numer losowy].m4a.

Uwaga: 

Jak chwilowo zatrzymać nagrywanie lokalne

Podczas nagrywania Zoom dowolny uczestnik może Zatrzymać lub Chwilowo zatrzymać nagrywanie. Jeżeli uczestnik zatrzyma i ponownie rozpocznie nagrywanie, zostanie utworzony nowy plik wideo dla następnego fragmentu nagrania. Jeżeli uczestnik chwilowo zatrzyma i wznowi nagrywanie, Zoom wznowi nagrywanie tego fragmentu do tego samego pliku wideo.

 1. Po rozpoczęciu nagrywania kliknij przycisk Przerwa lub Zatrzymaj nagranie u dołu ekranu.

  Nagrywanie można również zatrzymywać lub chwilowo zatrzymywać, klikając wskaźnik w lewym górnym rogu.
 2. Po chwilowym zatrzymaniu nagrywania w oknie spotkania wyświetlany jest następujący wskaźnik.
 3. Aby wznowić nagrywanie, kliknij przycisk Wznów nagrywanie u dołu ekranu.

  Nagrywanie można również wznawiać, klikając wskaźnik w lewym górnym rogu.
 4. Po zatrzymaniu nagrywania możesz przejść do plików nagrań lokalnych w swoim komputerze.

Jak przypisać uczestnikowi uprawnienia do nagrywania

 1. Jako prowadzący spotkanie Zoom kliknij przycisk Uczestnicy.
 2. W menu uczestników przejdź do uczestnika, który ma otrzymać uprawnienia do nagrywania, i kliknij opcję Więcej obok jego nazwiska.
 3. Kliknij opcję Pozwól na nagrywanie.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie dotyczące uprawnień do nagrywania. Kiedy uczestnik nagrywa, w menu uczestników obok nazwiska uczestnika pojawia się ikona nagrywania.
 4. Aby odebrać uczestnikowi uprawnienia do nagrywania, kliknij opcję Więcej obok nazwiska, a następnie kliknij opcję Zabroń nagrywania.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie o tym, że nie ma już uprawnień do nagrywania.

Jak zmieniać ustawienia nagrywania lokalnego

Aby zmienić ustawienia nagrywania lokalnego w Zoom desktop client:

 1. Otwórz Zoom desktop client i kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
  Spowoduje to otwarcie opcji nagrywania, które można zmieniać za pomocą klienta.

Uwaga: ustawienie lokalizacji domyślnej jako katalog synchronizacji w chmurze (taki jak Dropbox, Dysk Google lub OneDrive), dysk zewnętrzny lub dysk sieciowy może spowodować problemy podczas zapisywania i przekształcania nagrań lokalnych. Zoom zaleca utrzymywanie domyślnej lokalizacji dla nagrań na dysku lokalnym.

Jak nagrywać wiele plików dźwiękowych

Podczas nagrywania lokalnego prowadzący może nagrywać strumienie głosowe wszystkich uczestników jako oddzielne pliki audio, po jednym dla każdego uczestnika. Aby włączyć tę opcję:

 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom i kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 3. Włącz opcję Nagrywaj osobny plik audio każdego uczestnika.
 4. Nagraj i zapisz spotkanie w swoim komputerze.
 5. Po zakończeniu spotkania i przetworzeniu nagrania otwórz katalog z nagraniami. 
 6. W tym katalogu otwórz podkatalog Nagrania audio.
 7. W katalogu Nagrania audio ścieżka dźwiękowa każdego uczestnika będzie się znajdowała na liście jako jego własny plik. Nazwy plików rozpoczynają się od nazwisk uczestników.