Sprawdzanie wersji aplikacji Zoom


Przegląd

Możesz sprawdzić wersję obecnie obsługiwanego klienta stacjonarnego Zoom lub aplikacji mobilnej. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, pobierz najnowszą.

W tym artykule omówiono:

Klient stacjonarny

  1. Otwórz i zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom w systemie operacyjnym Windows, macOS lub Linux.
  2. Kliknij zdjęcie profilowe, przycisk Pomoc, a następnie wybierz opcję Informacje o aplikacji Zoom.  
    Tam zostanie wyświetlona informacja o wersji klienta stacjonarnego Zoom.

Aplikacja mobilna

  1. Otwórz aplikację Zoom.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia .
  3. Kliknij przycisk Informacje o aplikacji Zoom. Tam zostanie wyświetlona informacja o wersji aplikacji Zoom.