Zapraszanie innych do dołączenia do spotkania


Niezależnie od tego, czy chcesz zaprosić kontakty Zoom do trwającej sesji, czy zaprosić inne osoby na nadchodzące zaplanowane spotkanie, z tego artykułu dowiesz się, jak gromadzić na spotkaniach więcej uczestników. 

Do dodatkowych metod zapraszania zalicza się zapraszanie przez telefon (wymaga planu obejmującego konferencje głosowe) lub zapraszanie systemu pokoju (wymaga dodatku pokoi w chmurze).

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Jak zapraszać innych podczas spotkania

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania.
 3. Kliknij opcję Uczestnicy w sterownikach spotkania.
 4. Kliknij opcję Zaproś w dolnej części panelu uczestników.
 5. Wybierz spośród następujących opcji zaproszenia:

Adres e-mail

 1. Kliknij zakładkę E-mail.
 2. Wybierz dostawcę poczty e-mail:

  • Domyślny e-mail: zapraszaj innych za pomocą domyślnej aplikacji obsługującej pocztę e-mail na Twoim komputerze.
  • Gmail lub Yahoo Mail: zapraszaj innych, korzystając ze strony internetowej Gmail lub Yahoo. Wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się na konto.
 3. Dodaj odbiorców do wiadomości e-mail i wyślij ją.

Uwaga:

Kontakty

 1. Kliknij zakładkę Kontakty.
 2. Wybierz nazwę z okna lub wyszukaj kontakt.
 3. Kliknij osobę, którą chcesz zaprosić. Możesz wybrać wiele kontaktów. Ich nazwy zostaną podświetlone na niebiesko i pojawią się na liście w górnej części okna.
 4. Kliknij opcję Zaproś w prawym dolnym rogu. 

Adres URL lub tekst zaproszenia

Kliknij opcję Kopiuj link zaproszenia lub Kopiuj zaproszenie, jeśli chcesz wysłać informację o natychmiastowym spotkaniu gdzie indziej.

Jak zapraszać innych na zaplanowane spotkanie

Możesz także zaplanować spotkanie i zaprosić innych przed rozpoczęciem spotkania.

Klient stacjonarny

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Zaplanuj spotkanie.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania .
 4. Kliknij spotkanie, na które chcesz zaprosić innych, a następnie kliknij opcję Kopiuj zaproszenie.
  Zaproszenie na spotkanie zostanie skopiowane i możesz wkleić tę informację do wiadomości e-mail lub gdziekolwiek indziej, aby ją wysłać.

Portal internetowy

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij temat spotkania.
 4. Obok pozycji Czas wyświetlone są opcje dodawania do kalendarza.
  • Jeśli klikniesz opcję Kalendarz Google lub Kalendarz Yahoo, automatycznie utworzone zostanie wydarzenie kalendarza w wybranej przez Ciebie usłudze e-mail.
  • Jeśli klikniesz opcję Kalendarz Outlook, wygenerowany zostanie plik .ics, który należy zaimportować do kalendarza programu Outlook.
 5. Możesz także ręcznie skopiować informacje o spotkaniu, klikając opcję Kopiuj zaproszenie.

  • Jeśli wybierzesz opcję Kopiuj zaproszenie, otworzy się nowe okno z tekstem zaproszenia na spotkanie.
  • Kliknij opcję Kopiuj zaproszenie na spotkanie.
  • Możesz skopiować zaproszenie i wysłać je pocztą e-mail lub w inny sposób.