Podatki należne w przypadku usługi OnZoom w Stanach Zjednoczonych


W tym artykule omówiono:

Czy sprzedaż biletów OnZoom podlega podatkowi od sprzedaży?

Pośrednie przepisy podatkowe znacznie różnią się zależnie od lokalizacji prowadzącego, lokalizacji uczestnika oraz rodzaju wydarzenia (np. wydarzenie na żywo lub wstępnie nagrane). Biorąc pod uwagę te kwestie, Zoom może być zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków oprócz ceny biletu prowadzącego.

Czy jako prowadzący z siedzibą w USA ponoszę odpowiedzialność za naliczanie, zbieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży biletów?

Zgodnie z zasadami amerykańskiego rynku internetowego platforma rynkowa, czyli Zoom, jest odpowiedzialna za naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku od sprzedaży oraz innych obowiązujących pośrednich podatków, które mogą być wymagane w przypadku sprzedaży biletów na wydarzenia (w imieniu prowadzącego). Jeżeli podatki dotyczą sprzedaży biletu na wydarzenie OnZoom, Zoom obliczy i doda podatek bez uwzględnienia ceny biletu podanej przez prowadzącego. Zoom pobierze wtedy podatek od uczestnika i odprowadzi go do odpowiedniego organu podatkowego.

Na jakiej podstawie Zoom określa lokalizację prowadzącego?

Zoom określa lokalizację prowadzącego na podstawie informacji przekazanych podczas rejestracji jako prowadzący w OnZoom. Pośrednie zasady podatkowe i obowiązki dotyczące tego, kto pobiera oraz odprowadza podatek od sprzedaży będą różnić się zależnie od tego, gdzie zlokalizowany jest prowadzący. Ważne jest, aby informacje dotyczące miejsca rozliczeń podane Zoom były poprawne.

Na jakiej podstawie Zoom określa lokalizację uczestnika?

Lokalizacja uczestnika jest oparta na adresie „Sprzedano do” podanym przy kasie. Pośrednie przepisy podatkowe zależą od lokalizacji uczestnika. Ważne jest zatem, aby informacje dotyczące lokalizacji uczestnika przekazane do Zoom były poprawne.

Czy Zoom pobiera lokalne i stanowe podatki w Stanach Zjednoczonych?

Zoom jest na mocy prawa zobowiązany do tego, aby pobierać i odprowadzać podatki i/lub opłaty z tytułu biletów sprzedanych uczestnikom zlokalizowanym w określonych jurysdykcjach. Osoba kupująca bilet zobaczy szacunkowe podatki i opłaty oprócz wymienionej ceny biletu na podstawie stawki podatku obowiązującej w stanie, hrabstwie i miejscu zamieszkania nabywcy. Zoom odprowadzi wszystkie podatki i/lub opłaty pobrane od uczestnika do odpowiedniej jurysdykcji podatkowej.

Jak postępować w sytuacji, gdy przysługuje mi zwolnienie od podatku od sprzedaży?

Zasady zwolnień z podatku dotyczące wstępu na biletowane wydarzenia mogą różnić się od zwolnień z podatku dotyczących zakupu rzeczowych składników majątku. Jeżeli jesteś uczestnikiem mieszkającym na terenie USA i chcesz ubiegać się o zwolnienie z podatku po zakupie biletu na wydarzenie, prześlij swój wniosek za pośrednictwem portalu rozliczeniowego Zoom.

Twój wniosek i dokumentacja zostaną zweryfikowane po to, aby określić, czy zwolnienie z podatku znajduje zastosowanie w przypadku biletowanego wydarzenia. Jeżeli nie masz pewności, czy podlegasz zwolnieniu z podatku od sprzedaży, zachęcamy do skonsultowania się w tej sprawie z doradcą podatkowym, który pomoże lepiej zrozumieć obowiązki w tym zakresie. Zoom nie może udzielać doradztwa na ten temat.

Zastrzeżenie

Z uwagi na to, iż każdy prowadzący oraz uczestnik jest inny, podlega również odmiennym przepisom podatkowym. Informacji zawartych w tym dokumencie nie należy traktować jako wskazówek w zakresie doradztwa podatkowego. Jest to jedynie ogólny przegląd istotnych przepisów podatkowych dotyczących OnZoom. Zoom zrealizuje obowiązek pobrania i przekazania podatku od sprzedaży i/lub innych pośrednich podatków, zgodnie z obowiązującymi na danym rynku zasadami. Prowadzący powinni jednak zadbać o zgodność ze wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi pośrednich i bezpośrednich podatków, którym podlegają za sprawą zakupów realizowanych poprzez platformę OnZoom.

Z uwagi na to, iż Zoom nie jest w stanie służyć doradztwem podatkowym w poszczególnych sytuacjach, polecamy, aby zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, który udzieli wskazówek odpowiednio do okoliczności.