Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach


Aby zwiększyć przejrzystość sposobu udostępniania danych podawanych podczas spotkania, funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach informuje uczestników spotkań i webinarów o tym, że prowadzący lub inny uczestnik korzysta z aplikacji, która podczas spotkania uzyskuje dostęp do treści spotkania lub webinaru, takich jak wideo, głos, czat i/lub pliki spotkania. Aplikacje te obejmują transmisję strumieniową na żywo i usługi transkrypcji. Mimo że właściciele kont i uczestnicy mogą w każdej chwili udostępniać treści spotkań lub webinarów, funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach pozwala dowiedzieć się, z których aplikacji korzystają inni uczestnicy i do jakiego typu treści aplikacja uzyskuje dostęp podczas spotkania lub webinaru.

Użytkownik może na przykład korzystać z aplikacji do transkrypcji, która pobiera w czasie rzeczywistym strumień audio w celu transkrypcji treści spotkania. Inni uczestnicy są w stanie sprawdzić, który użytkownik korzysta z aplikacji, zobaczyć, że aplikacja ma dostęp do głosu i kliknąć aplikację, aby dowiedzieć się więcej o niej i jej twórcy.

Ten artykuł zawiera:

Warunki wstępne

Jak korzystać z funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach?

Gdy podczas spotkania lub webinaru jakakolwiek aplikacja, integracja lub usługa innej firmy zaczyna uzyskiwać dostęp do treści spotkania lub webinaru, w lewym górnym rogu okna spotkania pojawi się ikona funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach .

  1. Kliknij ikonę funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach , aby wyświetlić usługę innej firmy, która aktualnie uzyskuje dostęp do treści podczas spotkania lub webinaru, a także sprawdzić, do jakiego typu treści aplikacja ma dostęp oraz którzy uczestnicy spotkania zatwierdzili aplikację do własnego użytku podczas spotkania lub webinaru.
  2. Kliknij dowolną aplikację z listy, aby otworzyć odpowiednią stronę witryny Marketplace tej integracji i uzyskać więcej informacji.

Często zadawane pytania

Jakich aplikacji mogę używać podczas spotkań Zoom?

Możesz instalować aplikacje z naszej witryny Zoom App Marketplace, aby udostępniać dodatkowe funkcje i narzędzia do spotkań i webinarów organizowanych na Twoim koncie. W przypadku kont Zoom z więcej niż jednym użytkownikiem właściciel konta i administratorzy mogą kontrolować, do których aplikacji mogą mieć dostęp inni użytkownicy, poprzez wymaganie wstępnego zatwierdzenia aplikacji.

Jak działa funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach

Gdy aplikacja z witryny Marketplace uzyskuje dostęp do treści spotkania, takich jak wideo, głos, czat i/lub pliki spotkania, w oknie spotkania zostaje wyświetlona ikona funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach wraz z etykietą narzędzia. Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetlana jest lista aplikacji, które mają dostęp do treści danego spotkania lub webinaru, wraz z informacją, do jakiego rodzaju treści dana aplikacja ma dostęp i którzy użytkownicy z niej korzystają. Użytkownicy mogą klikać nazwy aplikacji na liście, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji i jej twórcy.

Ikona funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach  zostanie wyświetlona w tym samym oknie, co spotkanie lub webinar, w lewym górnym rogu obok ikony szyfrowania.

Jak wyłączyć funkcję powiadamiania o aktywnych aplikacjach?

Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach pozostaje aktywna przez cały czas trwania spotkania, dzięki czemu użytkownicy mogą w dowolnym momencie spotkania wyświetlać aplikacje, które aktywnie korzystają z treści. Firma Zoom udostępnia te informacje, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących sposobu korzystania z usługi Zoom.

Czy mogę wyświetlić wszystkie aktywne aplikacje używane przez moje konto?

Tak, raport funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach pozwala właścicielom kont i administratorom sprawdzać aplikacje, które uzyskały dostęp do treści spotkań użytkowników konta w ciągu ostatnich 30 dni i zarządzać nimi, dzięki czemu mogą oni podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy chcą nadal zezwalać na korzystanie z tych aplikacji podczas spotkań i webinarów. Dzięki raportowi administratorzy mogą wyświetlić stronę każdej aktywnej aplikacji w witrynie Marketplace, aby uzyskać więcej informacji na jej temat i w razie potrzeby ją wyłączyć.

Co dla właścicieli kont i użytkowników oznacza udostępnianie danych aplikacjom?

Wiele aplikacji do prawidłowego działania wymaga dostępu do określonych treści spotkań. Na przykład prowadzący spotkanie może użyć aplikacji do transkrypcji w celu utworzenia dokumentacji spotkań dla współpracowników, którzy nie mogą w nich uczestniczyć. W tym i innych podobnych przypadkach, użytkownik (tutaj prowadzący spotkanie) upoważnia aplikację do uzyskiwania dostępu do danych (w tym przypadku, treści głosowych ze spotkania) niezbędnych do działania aplikacji.

Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach odnosi się do „właściciela konta”. Co to znaczy? Kim jest właściciel konta?

Właściciel konta to indywidualny użytkownik, który ma największy dostęp i kontrolę nad kontem, zazwyczaj jest to osoba, która zakłada konto na platformie Zoom. Tę rolę można przypisać innemu użytkownikowi po utworzeniu konta, a użytkownik może aktywnie prowadzić spotkania lub webinary na swoim koncie lub zarządzać ustawieniami konta bez prowadzenia spotkań. Właściciela konta można znaleźć na stronie profilu konta.

Co te aplikacje zrobią z zebranymi przez siebie informacjami?

Każdy prowadzący i każda aplikacja innej firmy podlega własnym warunkom świadczenia usług, polityce prywatności i informacjom o pomocy technicznej. Zoom nie określa, w jaki sposób prowadzący lub aplikacje mogą udostępniać treści, dlatego zachęcamy naszych użytkowników do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami na stronie danej aplikacji w witrynie Marketplace, w sekcji Polityka prywatności i Warunki użytkowania.

Czy mogę wyłączyć opcję udostępniania moich treści tym aplikacjom?

Firma Zoom udostępnia te informacje, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących sposobu korzystania z usługi Zoom. Podczas spotkań, w trakcie których aplikacja z witryny Marketplace ma dostęp do treści spotkania, możesz wyciszyć mikrofon, wyłączyć wideo, nie wysyłać czatów lub całkowicie opuścić spotkanie.

Czy funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach powiadamia innych uczestników spotkania, gdy podczas spotkania korzystam z aplikacji spoza Zoom, np. z przeglądarki internetowej?

Nie, funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach ma zastosowanie tylko na platformie Zoom i tylko do aplikacji z witryny App Marketplace, które są częścią Twojego spotkania. Powiadamia ona innych jedynie o aplikacjach mających dostęp do treści spotkania, takich jak wideo, głos i/lub czat podczas spotkania. Funkcja powiadamiania o aktywnych aplikacjach nie powiadamia uczestników spotkania o aktywności poza platformą Zoom.