Role na spotkaniu


Przegląd

Istnieje wiele ról dostępnych w ramach spotkania: prowadzący, współprowadzący, zastępcy prowadzącego i uczestnicy. Rola, jaką masz na spotkaniu, jest wyznaczana przez prowadzącego.

Uwaga: jeśli musisz zaplanować spotkanie w imieniu innego użytkownika, użyj uprawnień do planowania.

W tym artykule omówiono:

Porównanie

W poniższej tabeli porównano sterowniki spotkania dostępne dla prowadzącego, współprowadzących, zastępców prowadzącego i uczestników.

Uwaga:

FunkcjaProwadzącyWspółprowadzący/
zastępca prowadzącego
Uczestnicy

Uczestnictwo w spotkaniu

Rozpoczynanie spotkaniazob. uwagi 
Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu
Uruchamianie/zatrzymywanie ich własnego wideo✔*
Wyświetlanie listy uczestników
Udostępnij ekran✔*
Żądanie lub przyznawanie zdalnego sterowania
Czat z uczestnikami (czat podczas spotkania)
Zapisywanie czatu podczas spotkania  
Tworzenie lub edycja ankiet ✔ (zob. uwagi) 
Uruchamianie ankiet  
Odpowiadanie na ankiety   
Przypisywanie kogoś do wprowadzania napisów kodowanych   
Wprowadzanie napisów kodowanych ✔*✔*
Używanie wywołania do telefonicznego dołączania do połączenia głosowego
Zakańczanie spotkania  
Reakcje i niewerbalne informacje zwrotne
Zmienianie kolejności wideo  

Zarządzanie uczestnikami

Wyciszanie/wyłącznie wyciszenia uczestników 
Zatrzymywanie wideo uczestnika 
Proszenie uczestnika o rozpoczęcie wideo 
Umieszczanie wideo w centrum uwagi 
Awansowanie uczestnika na prowadzącego lub współprowadzącego  
Zmienienie osoby, z którą mogą czatować uczestnicy 
Usuwanie uczestników 
Zawieszanie uczestników na linii 
Zmienianie nazwy uczestników 
Zapraszanie innych do dołączenia
Elementy sterowania do wyciszania uczestników (poproś o wyciszenie, wycisz wszystkich, wycisz na wejściu) 
Przypisywanie uczestników do oddzielnych pokoi  

Nagrywanie

Rozpoczynanie nagrywania w chmurze  
Rozpoczynanie nagrywania lokalnego ✔*
Pozwalanie lub zabranianie uczestnikom na rozpoczęcie nagrywania lokalnego 

Przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo w serwisie Facebook  
Przesyłanie strumieniowe na żywo w Workplace   
Przesyłanie strumieniowe na żywo w YouTube   
Własne przesyłanie strumieniowe na żywo   

 

Uwaga: