Zmiana właściciela konta


Jeśli jesteś właścicielem konta, możesz zmienić właściciela na innego użytkownika na swoim koncie. Tylko właściciel konta może zmienić właściciela konta. Administratorzy nie są w stanie dokonać tej zmiany, chociaż jeśli jest to konto Dla profesjonalistów, mogą poprosić o ustanowienie jako właściciela.

Jeśli właściciel konta nie pracuje już w firmie, a Ty nadal masz dostęp do jego adresu e-mail, możesz zresetować jego hasło, aby uzyskać dostęp do konta Zoom.

Jeśli właściciel konta nie pracuje już w firmie i nie masz dostępu do jego adresu e-mail, skontaktuj się z pomocą techniczną Zoom, aby zmienić właściciela. Aby wniosek został rozpatrzony, należy zweryfikować swoją tożsamość, związek z kontem oraz informacje rozliczeniowe.

Na stronie profilu konta można sprawdzić, kto jest właścicielem konta Zoom.

 W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne zmiany właściciela konta

Uwaga: administratorzy kont Dla profesjonalistów, które nie kwalifikują się do CSM, mogą również poprosić o ustanowienie właścicielem konta. Jeśli na koncie nie ma żadnego administratora, członkowie będą mieli w zamian tę opcję.  

Jak uczynić nowego właściciela administratorem konta

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij opcję Dodaj użytkowników, aby dodać nowego właściciela, jeśli nie jest on jeszcze członkiem na koncie.
  Uwaga: aby można było nadać im uprawnienia administratora, muszą oni potwierdzić swoje konto Zoom i przejść z sekcji Oczekujący do sekcji Użytkownicy.
 4. Kliknij przycisk Edytuj na końcu wiersza użytkownika, którego chcesz ustawić jako administratora.
 5. Zmień rolę użytkownika z Członka na Administratora.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwaga: w razie potrzeby nowy właściciel może usunąć starego właściciela z konta.

Jak przenieść uprawnienia właściciela

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie kontem, a następnie Profil konta.
 3. Kliknij przycisk Zmień właściciela.
 4. Wprowadź adres e-mail nowego właściciela.
 5. Kliknij przycisk Zmień.
  • Adres e-mail nowego właściciela zostanie wyświetlony na stronie Profil konta, a stary właściciel będzie teraz administratorem.
  • Jeśli masz licencje/numery Zoom Phone, a nowy właściciel konta nie ma licencji Zoom Phone, zobaczysz monit informujący, że licencje/numery Zoom Phone zostaną przeniesione na nowego właściciela. Możesz kontynuować proces lub go anulować.

Jak poprosić o ustanowienie właścicielem konta (tylko konta Dla profesjonalistów)

Administratorzy kont Dla profesjonalistów mogą poprosić o ustanowienie właścicielem konta, co spowoduje wysłanie do właściciela konta wiadomości e-mail w celu zatwierdzenia.

Właściciel konta ma 168 godzin (7 dni) na odpowiedź. Podczas tego 7-dniowego okresu Zoom codziennie wysyła do właściciela konta wiadomości e-mail dotyczące zatwierdzenia (do chwili udzielenia odpowiedzi przez właściciela konta). Jeśli właściciel nie odpowie na żadną z wiadomości e-mail w ciągu 7 dni, administrator stanie się właścicielem konta. Nie dotyczy to kont kwalifikujących się do CSM, które będą musiały skontaktować się ze swoim CSM lub specjalistą ds. obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: jeśli na koncie nie ma żadnego administratora, członkowie będą mogli poprosić o ustanowienie właścicielem konta.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie kontem, a następnie Profil konta.
 3. Kliknij opcję Zażądaj własności konta.
  Wyświetlone zostanie potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie własności konta.

Właściciel konta może zatwierdzić lub odrzucić Twoją prośbę w ciągu 7 dni. Podczas zatwierdzania lub odrzucania wniosków o przeniesienie własności konta właściciel przed spełnieniem żądania zostanie poproszony o dodatkową weryfikację. Jeśli nie odpowie na Twoją prośbę, po 7 dniach automatycznie staniesz się właścicielem konta. Gdy właściciel konta odpowie na Twoją prośbę, otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną.