Dołączanie i uczestnictwo w Zoom Webinars


Jeżeli rejestrujesz się lub dołączasz do webinaru i nie otrzymałeś(-aś) wiadomości e-mail z potwierdzeniem dla panelisty lub zastępcy prowadzącego, oznacza to, że jesteś uczestnikiem webinaru. Jako uczestnik webinaru możesz wirtualnie podnosić rękę, przesyłać pytania w sesji pytań i odpowiedzi oraz wysyłać wiadomości do innych osób.

Uwaga: Niektóre możliwości sterowania przez uczestników będą niedostępne, jeżeli zostały wyłączone przez prowadzącego. W przypadku dostępnych innych elementów sterujących, które nie są tutaj pokazane, możesz być współprowadzącym lub panelistą webinaru lub uczestnikiem spotkania.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne do uczestnictwa w Zoom Webinars

Jak dołączyć do webinaru za pomocą linku z zaproszeniem

Aby dołączyć do webinaru, kliknij link przekazany Ci przez prowadzącego lub otrzymany na stronie potwierdzenia po zarejestrowaniu się. Jeżeli prowadzący wysyła e-mail z potwierdzeniem rejestracji, link można również znaleźć tutaj.

Jak dołączyć do webinaru ręcznie

 1. Odszukaj identyfikator spotkania / identyfikator webinaru w e-mailu rejestracyjnym. Może on znajdować się na końcu informacji o połączeniu telefonicznym lub w linku do dołączenia, tuż za https://zoom.us/w/.
 2. Zaloguj się do Zoom Desktop Client lub aplikacji mobilnej.
  Uwaga: Nie musisz być zalogowany w kliencie Zoom, ale w takim przypadku w celu dołączenia musisz podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli wymagana jest rejestracja, musisz dokończyć rejestrację i użyć linku, aby dołączyć do webinaru.
 3. Kliknij lub dotknij Dołącz.
 4. Wprowadź identyfikator webinaru i kliknij Dołącz lub dotknij Dołącz do spotkania.
 5. W przypadku żądania, wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail, a następnie kliknij Dołącz do webinaru lub dotknij Dołącz.

Oczekiwanie na rozpoczęcie webinaru przez prowadzącego

Jeżeli prowadzący nie rozpoczął emisji webinaru lub przygotowuje sesję treningową, w zależności od typu urządzenia otrzymasz jedną z następujących wiadomości: Zaczekaj, aż prowadzący rozpocznie ten webinar lub Oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania przez prowadzącego.

Jeżeli otrzymasz wiadomość z datą i godziną webinaru, sprawdź, datę i godzinę rozpoczęcia webinaru oraz strefę czasową. Pamiętaj o dołączeniu po rozpoczęciu webinaru.

Sterowanie podczas webinaru

Ustawienia głosu (widoczne tylko wtedy, kiedy prowadzący nie udzielił Ci głosu): Zmiana ustawień głosu. Możesz również kliknąć strzałkę w górę (^) obok opcji Zmień głośnik.

Wyłącz wyciszenie / Wycisz: Jeżeli prowadzący zezwoli, możesz wyłączyć wyciszenie i zabrać głos podczas webinaru. Usłyszą Cię wszyscy uczestnicy. Jeżeli prowadzący udzieli Ci głosu, otrzymasz powiadomienie o pozostawieniu lub wyłączeniu wyciszenia.
Uwaga: Nadal masz dostęp do ustawień głosu, klikając strzałkę ^ obok przycisku Wyłącz wyciszenie / Wycisz.

Czat : Otwarcie czatu podczas webinaru, który umożliwia wysyłanie wiadomości na czacie do prowadzącego, panelistów i uczestników (jeżeli masz zezwolenie).

Podnieś rękę: Podniesienie ręki podczas webinaru w celu zgłoszenia, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Prowadzący może przekazać instrukcje dotyczące planowanego sposobu korzystania z tej funkcji. Wielu prowadzących webinary korzysta z tej funkcji, aby dowiedzieć się, że uczestnik ma pytanie i chce zabrać głos.

Pytania i odpowiedzi: Otwarcie okna pytań i odpowiedzi umożliwiającego zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni udzielać odpowiedzi tekstowych w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiadać na żywo.

Aby zadać pytanie:

 1. Wpisz swoje pytanie w polu pytań i odpowiedzi, a następnie kliknij Wyślij.
  Uwaga: Jeżeli nie chcesz, aby do pytania było dołączone Twoje imię i nazwisko, zaznacz opcję Wyślij anonimowo.
 2. Jeżeli prowadzący odpowie za pośrednictwem okna pytań i odpowiedzi, zobaczysz odpowiedź w tym oknie. Prowadzący może również odpowiedzieć na pytanie na żywo (głosowo). Jeżeli prowadzący zamierza odpowiedzieć w ten sposób, zobaczysz powiadomienie w oknie pytań i odpowiedzi.

Jako uczestnik możesz również polubić lub komentować pytania innych uczestników. Pomoże to prowadzącemu lub uczestnikowi identyfikować popularne pytania, szczególnie podczas webinarów z wieloma uczestnikami.

 1. Aby polubić komentarz, kliknij ikonę z kciukiem w górę.
  Porada: Liczba obok ikony oznacza całkowitą liczbę polubień tego pytania.
 2. Aby wyrazić dezaprobatę dla komentarza, kliknij czerwoną ikonę z kciukiem w dół.
 3. Aby napisać odpowiedź na istniejące pytanie, kliknij Komentuj.
 4. Wpisz swój komentarz i kliknij Wyślij.
  Twój komentarz pojawi się pod pytaniem.

Opuść spotkanie: Kliknięcie opcji Opuść spotkanie umożliwia opuszczenie webinaru w dowolnym momencie. Po opuszczeniu możesz ponownie dołączyć do webinaru, jeżeli nadal trwa, o ile prowadzący nie zablokował webinaru.

Ustawienia głosu (widoczne tylko wtedy, kiedy prowadzący nie udzielił Ci głosu): Zmiana ustawień głosu. Możesz również kliknąć strzałkę w górę (^) obok opcji Zmień głośnik.

Wyłącz wyciszenie / Wycisz: Jeżeli prowadzący zezwoli, możesz wyłączyć wyciszenie i zabrać głos podczas webinaru. Usłyszą Cię wszyscy uczestnicy. Jeżeli prowadzący udzieli Ci głosu, otrzymasz powiadomienie o pozostawieniu lub wyłączeniu wyciszenia.
Uwaga: Nadal masz dostęp do ustawień głosu, klikając strzałkę ^ obok przycisku Wyłącz wyciszenie / Wycisz.

Czat: Otwarcie czatu podczas webinaru, który umożliwia wysyłanie wiadomości na czacie do prowadzącego, panelistów i uczestników (jeżeli masz zezwolenie).

Podnieś rękę: Podniesienie ręki podczas webinaru w celu zgłoszenia, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Prowadzący może przekazać instrukcje dotyczące planowanego sposobu korzystania z tej funkcji. Wielu prowadzących webinary korzysta z tej funkcji, aby dowiedzieć się, że uczestnik ma pytanie i chce zabrać głos.

Pytania i odpowiedzi: Otwarcie okna pytań i odpowiedzi umożliwiającego zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni udzielać odpowiedzi tekstowych w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiadać na żywo.

Aby zadać pytanie:

 1. Wpisz swoje pytanie w polu pytań i odpowiedzi, a następnie kliknij Wyślij.
  Uwaga: Jeżeli nie chcesz, aby do pytania było dołączone Twoje imię i nazwisko, zaznacz opcję Wyślij anonimowo.
 2. Jeżeli prowadzący odpowie za pośrednictwem okna pytań i odpowiedzi, zobaczysz odpowiedź w tym oknie. Prowadzący może również odpowiedzieć na pytanie na żywo (głosowo). Jeżeli prowadzący zamierza odpowiedzieć w ten sposób, zobaczysz powiadomienie w oknie pytań i odpowiedzi.

Opuść spotkanie: Kliknięcie opcji Opuść spotkanie umożliwia opuszczenie webinaru w dowolnym momencie. Po opuszczeniu możesz ponownie dołączyć do webinaru, jeżeli nadal trwa, o ile prowadzący nie zablokował webinaru.

Ikona z głośnikiem: Aby wyłączyć głośnik w swoim urządzeniu, dotknij ikony z głośnikiem w lewym górnym rogu.

Wyłącz wyciszenie   / Wycisz: Jeżeli prowadzący zezwoli, możesz wyłączyć wyciszenie i zabrać głos podczas webinaru. Usłyszą Cię wszyscy uczestnicy. Jeżeli chcesz włączyć wyciszenie, dotknij Głos.

Czaty : Otwarcie czatu podczas webinaru, który umożliwia wysyłanie wiadomości na czacie do prowadzącego, panelistów i uczestników (jeżeli masz zezwolenie).

Podnieś rękę: Podniesienie ręki podczas webinaru w celu zgłoszenia, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Prowadzący może przekazać instrukcje dotyczące planowanego sposobu korzystania z tej funkcji. Wielu prowadzących webinary korzysta z tej funkcji, aby dowiedzieć się, że uczestnik ma pytanie i chce zabrać głos.

Pytania i odpowiedzi: Otwarcie okna pytań i odpowiedzi umożliwiającego zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni udzielać odpowiedzi tekstowych w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiadać na żywo.

Aby zadać pytanie:

 1. Wpisz swoje pytanie w polu pytań i odpowiedzi. Dotknij Wyślij.
  Uwaga: Jeżeli nie chcesz, aby do pytania było dołączone Twoje imię i nazwisko, zaznacz opcję Wyślij anonimowo.
 2. Jeżeli prowadzący odpowie za pośrednictwem okna pytań i odpowiedzi, zobaczysz odpowiedź w tym oknie.
 3. Prowadzący może również odpowiedzieć na pytanie na żywo (głosowo). Jeżeli prowadzący zamierza odpowiedzieć w ten sposób, zobaczysz powiadomienie w oknie pytań i odpowiedzi.

Więcej: Dotknięcie umożliwia dostęp do następujących opcji.

 • Odłącz dźwięk: Odłączenie głosu Twojego urządzenia z webinaru. Aby ponownie włączyć dźwięk, kliknij Dołącz głos.
 • Wyświetl pełną transkrypcję: Wyświetlanie transkrypcji na żywo głosu z webinaru.

Opuść: Dotknięcie opcji Opuść umożliwia opuszczenie webinaru w dowolnym momencie. Po opuszczeniu możesz ponownie dołączyć do webinaru, jeżeli nadal trwa, o ile prowadzący nie zablokował webinaru.

Ikona z głośnikiem: Aby włączyć lub wyłączyć głośnik w swoim urządzeniu, dotknij ikony z głośnikiem w lewym górnym rogu.

Wyłącz wyciszenie   / Wycisz: Jeżeli prowadzący zezwoli, możesz wyłączyć wyciszenie i zabrać głos podczas webinaru. Usłyszą Cię wszyscy uczestnicy.

Podnieś rękę: Podniesienie ręki podczas webinaru w celu zgłoszenia, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Prowadzący może przekazać instrukcje dotyczące planowanego sposobu korzystania z tej funkcji. Wielu prowadzących webinary korzysta z tej funkcji, aby dowiedzieć się, że uczestnik ma pytanie i chce zabrać głos.

Czat  : Otwarcie czatu podczas webinaru, który umożliwia wysyłanie wiadomości na czacie do prowadzącego, panelistów i uczestników (jeżeli masz zezwolenie).

Pytania i odpowiedzi : Otwarcie okna pytań i odpowiedzi umożliwiającego zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni udzielać odpowiedzi tekstowych w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiadać na żywo.

Aby zadać pytanie:

 1. Dotknij Zadaj pytanie.
 2. Wpisz swoje pytanie w polu pytań i odpowiedzi.
  Uwaga: Jeżeli nie chcesz, aby do pytania było dołączone Twoje imię i nazwisko, zaznacz opcję Wyślij anonimowo.
 3. Dotknij przycisku wysyłania , aby wysłać swoje pytanie do prowadzącego.
 4. Jeżeli prowadzący odpowie za pośrednictwem okna pytań i odpowiedzi, zobaczysz odpowiedź w tym oknie.
 5. Prowadzący może również odpowiedzieć na pytanie na żywo (głosowo). Jeżeli prowadzący zamierza odpowiedzieć w ten sposób, zobaczysz powiadomienie w oknie pytań i odpowiedzi.

Więcej: Dotknięcie umożliwia dostęp do następujących opcji.

 • Minimalizuj webinar: Zmiana widoku webinaru do pływającego okna miniaturki i przejście na ekran główny Zoom App.
  Uwaga: Nie można minimalizować webinaru do pływającego okna miniaturki poza Zoom App. Aby widzieć webinar, Zoom App musi być otwarta.
 • Wyświetl pełną transkrypcję: Wyświetlanie transkrypcji na żywo głosu z webinaru.
 • Odłącz dźwięk: Odłączenie głosu Twojego urządzenia z webinaru. Aby ponownie włączyć dźwięk, kliknij Dołącz głos.

Opuść: Dotknięcie opcji Opuść umożliwia opuszczenie webinaru w dowolnym momencie. Po opuszczeniu możesz ponownie dołączyć do webinaru, jeżeli nadal trwa, o ile prowadzący nie zablokował webinaru.