Przesyłanie strumieniowe na żywo z użyciem usługi niestandardowej


Przegląd

Jeżeli zostało to skonfigurowane przez administratora Twojego konta, możesz przesyłać strumieniowo na żywo spotkanie lub webinar na platformę niestandardową. Jeżeli zostało to skonfigurowane przed wydarzeniem, możesz rozpocząć przesyłanie strumieniowe jednym kliknięciem po rozpoczęciu webinaru.

Możesz również przesyłać strumieniowo na żywo do serwisów YouTube Live, Facebook Live lub Facebook Workplace.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Przesyłanie strumieniowe spotkań

Przesyłanie strumieniowe webinarów

Włączanie niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo dla spotkań

Konto 

Aby umożliwić wszystkim członkom Twojej organizacji przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań za pomocą własnej usługi przesyłania strumieniowego na żywo:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. Kliknij opcję Zarządzanie kontem , a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. Na zakładce Spotkanie w sekcji  Podczas spotkania (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję spotkań na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 5. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby umożliwić wszystkim członkom określonej grupy przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań za pomocą własnej usługi przesyłania strumieniowego na żywo:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. Kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie wybierz Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować.
 4. Na zakładce Spotkanie w sekcji  Podczas spotkania (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję spotkań na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 6. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Użytkownik

Aby umożliwić przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań, które prowadzisz na Facebooku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Na zakładce Spotkanie w sekcji  Podczas spotkania (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję spotkań na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu wprowadzenia zmian musisz się skontaktować ze swoim administratorem Zoom.
 4. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Włączanie niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo dla webinarów

Konto 

Aby umożliwić wszystkim członkom Twojej organizacji przesyłanie strumieniowe na żywo webinarów za pomocą własnej usługi przesyłania strumieniowego na żywo:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. Kliknij opcję Zarządzanie kontem , a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. W zakładce Spotkanie w sekcji  Webinar (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję webinarów na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 5. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Grupa

Aby umożliwić wszystkim członkom określonej grupy przesyłanie strumieniowe na żywo webinarów za pomocą własnej usługi przesyłania strumieniowego na żywo:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. Kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie wybierz Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować
 4. W zakładce Spotkanie w sekcji  Webinar (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję webinarów na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 6. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Użytkownik

Aby włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo webinarów prowadzonych przez Ciebie za pomocą własnej usługi przesyłania strumieniowego na żywo:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W zakładce Spotkanie w sekcji  Webinar (zaawansowane) znajdź ustawienie Pozwalaj na transmisję webinarów na żywo , sprawdź, czy jest ono włączone, sprawdź opcję Własna usługa przesyłania strumieniowego na żywo i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Opcja wyszarzona oznacza, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu wprowadzenia zmian musisz się skontaktować ze swoim administratorem Zoom.
 4. (Opcja) Zaktualizuj instrukcje, tak aby organizator spotkania mógł skonfigurować wymagane ustawienia podczas planowania spotkania.

Konfigurowanie niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo

Aby skonfigurować niestandardowe przesyłanie strumieniowe na żywo spotkania lub webinaru, postępuj zgodnie z poniższymi sekcjami:

Spotkania

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij Zaplanuj spotkanie i wprowadź wymagane informacje w celu zaplanowania spotkania.
 4. Kliknij Zapisz, aby wyświetlić zestaw zakładek z opcjami zaawansowanymi.
 5. Kliknij zakładkę Przesyłanie strumieniowe na żywo, a następnie kliknij Konfiguruj niestandardową usługę przesyłania strumieniowego na żywo.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w zielonym polu, które zostały przekazane przez administratora. Jeżeli instrukcje nie zawierają wystarczających informacji, skontaktuj się z administratorem, lub włącz opcję Skonfiguruj przesyłanie strumieniowe na żywo podczas spotkania, aby wejść do szczegółów na żywo.
 7. (Opcja) Jeżeli usługa przesyłania strumieniowego na żywo wymaga uwierzytelniania, włącz opcję Niestandardowa usługa przesyłania strumieniowego na żywo wymaga uwierzytelniania do transmisji. Podczas spotkania wymagana będzie nazwa użytkownika i hasło do tej usługi.
 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia przesyłania strumieniowego na żywo.
  Prowadzący będzie mógł przesyłać strumieniowo na żywo to spotkanie bez konieczności dodawania tych ustawień po rozpoczęciu spotkania.

Webinary

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij Zaplanuj webinar i wprowadź wymagane informacje.
 4. Kliknij Zaplanuj, aby wyświetlić zestaw zakładek z opcjami zaawansowanymi.
 5. Kliknij zakładkę Więcej, a następnie kliknij Konfiguruj niestandardową usługę przesyłania strumieniowego na żywo w sekcji Przesyłanie strumieniowe na żywo.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w zielonym polu, które zostały przekazane przez administratora. Jeżeli instrukcje nie zawierają wystarczających informacji, skontaktuj się z administratorem lub włącz opcję Skonfiguruj przesyłanie strumieniowe na żywo podczas spotkania, aby wejść do szczegółów na żywo.
 7. (Opcja) Jeżeli usługa przesyłania strumieniowego na żywo wymaga uwierzytelniania, włącz opcję Niestandardowa usługa przesyłania strumieniowego na żywo wymaga uwierzytelniania do transmisji. Podczas webinaru wymagana będzie nazwa użytkownika i hasło do tej usługi.  
 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia przesyłania strumieniowego na żywo.
  Prowadzący będzie mógł przesyłać strumieniowo na żywo ten webinar bez konieczności dodawania tych ustawień po rozpoczęciu webinaru.

Rozpoczynanie niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo podczas spotkania lub webinaru

Aby przesyłać strumieniowo na żywo spotkanie lub webinar do platformy niestandardowej:

 1. Rozpocznij spotkanie/webinar jako prowadzący, wykonując jedno z poniższych działań:
 • W elementach sterujących dla prowadzącego kliknij przycisk Więcej.
 • Wybierz opcję Na żywo we własnej usłudze przesyłania strumieniowego na żywo.
  Jeżeli organizator skonfigurował ten webinar do przesyłania strumieniowego na żywo, otwiera się okno przeglądarki pokazujące postęp przygotowania do przesyłania strumieniowego na żywo przez Zoom.
  Jeżeli organizator nie skonfigurował tego webinaru do przesyłania strumieniowego na żywo, musisz wprowadzić wartości podane w instrukcjach.
 • Jeżeli przesyłanie strumieniowe na żywo wymaga uwierzytelnienia, pojawi się prośba o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.