Planowanie spotkań cyklicznych


W aplikacji Zoom można planować spotkania z wieloma wystąpieniami, tak aby w każdym z nich wykorzystywać ten sam identyfikator spotkania i ustawienia. Spotkania można zaplanować codziennie, co tydzień i co miesiąc. Można również ustawić spotkania cykliczne i korzystać z nich w dowolnym momencie. Identyfikatory spotkań cyklicznych wygasają po 365 dniach od ostatniego rozpoczęcia spotkania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planowania spotkań i ich ustawień, zapoznaj się z dokumentacją na temat planowania spotkań.

Uwaga:

W poniższych instrukcjach opisano kroki, jakie trzeba wykonać, aby zaplanować spotkania cykliczne w kliencie stacjonarnym Zoom, a następnie dodać je do kalendarza Google lub aplikacji komputerowej Outlook.

Jeśli najpierw zaplanujesz spotkanie cykliczne w kalendarzu Google lub aplikacji komputerowej Outlook, automatycznie pojawi się ono w kliencie stacjonarnym Zoom. Dowiedz się więcej na temat planowania spotkań w kalendarzu Google lub aplikacji komputerowej Outlook.

Planowanie spotkania cyklicznego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Aby zaplanować spotkanie, wykonaj następujące kroki.
 3. Upewnij się, że zaznaczono opcję Spotkanie cykliczne.
 4. Wybierz, w którym kalendarzu chcesz zapisać spotkanie.
 5. Aby otworzyć wybrany kalendarz i skonfigurować spotkanie cykliczne, kliknij przycisk Zapisz.
 6. Wykonaj czynności opisane w sekcji odpowiedniej dla wybranego kalendarza.

Konfiguracja cyklu w kalendarzu Google

Wybór kalendarza Google podczas tworzenia spotkania cyklicznego w kliencie stacjonarnym Zoom spowoduje otwarcie okna przeglądarki z prośbą o zalogowanie się do usługi Google, aby dodać cykl do kalendarza.

 1. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do usługi Google. Jeśli użytkownik już był zalogowany, należy wybrać konto Google.
 2. Aby umożliwić aplikacji Zoom dostęp do konta Google, kliknij przycisk Zezwól.
  Kalendarz Google utworzy wydarzenie w kalendarzu ze szczegółami spotkania Zoom.
 3. Wybierz cykl spotkań z menu rozwijanego, które znajduje się poniżej opcji wyboru daty i godziny.
 4. Finalizuj opcje spotkania i kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja cyklu w aplikacji komputerowej Outlook

Wybór aplikacji komputerowej Outlook podczas tworzenia spotkania cyklicznego w kliencie stacjonarnym Zoom spowoduje otwarcie aplikacji komputerowej Outlook.

Uwaga: to działanie wymaga instalacji aplikacji komputerowej Outlook na komputerze. Aby skonfigurować spotkanie cykliczne Zoom w aplikacji Outlook Web App, sprawdź wtyczkę Zoom Scheduler.

 1. Kliknij przycisk Cykl, który znajduje się w górnym pasku narzędzi w aplikacji komputerowej Outlook.
 2. Zmień ustawienia cyklu, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Finalizuj opcje spotkania i kliknij przycisk Wyślij.

Wyświetlanie spotkań cyklicznych

Możesz wyświetlić listę spotkań cyklicznych w kliencie stacjonarnym Zoom.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Spotkania .
 3. Aby znaleźć spotkania cykliczne, przewiń w dół do sekcji Spotkania cykliczne na panelu znajdującym się po lewej stronie.
 4. Aby wyświetlić więcej szczegółów i opcji spotkania, kliknij nazwę spotkania.

Planowanie spotkania cyklicznego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Aby zaplanować spotkanie, wykonaj następujące kroki.
 3. Upewnij się, że zaznaczono opcję Spotkanie cykliczne.
 4. Aby otworzyć wybrany kalendarz i skonfigurować spotkanie cykliczne, kliknij przycisk Zaplanuj.
 5. Wykonaj czynności opisane w sekcji odpowiedniej dla wybranego kalendarza.

Konfiguracja cyklu w kalendarzu Google

Wybór kalendarza Google podczas tworzenia spotkania cyklicznego w kliencie stacjonarnym Zoom spowoduje otwarcie okna przeglądarki z prośbą o zalogowanie się do usługi Google, aby dodać cykl do kalendarza.

 1. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do usługi Google. Jeśli użytkownik już był zalogowany, należy wybrać konto Google.
 2. Aby umożliwić aplikacji Zoom dostęp do konta Google, kliknij przycisk Zezwól.
  Kalendarz Google utworzy wydarzenie w kalendarzu ze szczegółami spotkania Zoom.
 3. Wybierz cykl spotkań z menu rozwijanego, które znajduje się poniżej opcji wyboru daty i godziny.
 4. Finalizuj opcje spotkania i kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja cyklu w aplikacji komputerowej Outlook

Wybór aplikacji komputerowej Outlook podczas tworzenia spotkania cyklicznego w kliencie stacjonarnym Zoom spowoduje otwarcie aplikacji komputerowej Outlook.

Uwaga: to działanie wymaga instalacji aplikacji komputerowej Outlook na komputerze. Aby skonfigurować spotkanie cykliczne Zoom w aplikacji Outlook Web App, sprawdź wtyczkę Zoom Scheduler.

 1. Kliknij przycisk Cykl, który znajduje się w górnym pasku narzędzi w aplikacji komputerowej Outlook.
 2. Zmień ustawienia cyklu, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Finalizuj opcje spotkania i kliknij przycisk Wyślij.

Planowanie spotkania cyklicznego

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Spotkanie cykliczne, która znajduje się pod opcją Strefa czasowa.
 5. Edytuj cykl. Obejmuje to liczbę spotkań i ich powtarzalność.
  Uwaga: maksymalna liczba wystąpień spotkań cyklicznych wynosi 50. Jeśli potrzebujesz więcej niż 50 wystąpień, skorzystaj z opcji Bez ustalonego czasu, która znajduje się w menu rozwijanym Cykl.
 6. W przypadku wymaganej rejestracji i spotkania cyklicznego, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą dołączać do dowolnych wystąpień: osoby dokonujące rejestracji mogą dołączać do wszystkich wystąpień. Wszystkie daty i godziny webinaru zostaną wyszczególnione, a osoba dokonująca rejestracji zostanie zarejestrowana na wszystkie wystąpienia. Odpowiedni raport z rejestracji będzie zawierał dane wszystkich osób dokonujących rejestracji, niezależnie od tego, w której sesji brali udział, podczas gdy raport dotyczący uczestników każdej z sesji będzie zawierać dane uczestników tylko tej sesji. 
  • Uczestnicy muszą osobno rejestrować się na każde wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: osoby dokonujące rejestracji muszą zarejestrować się osobno na każde wystąpienie. Mogą oni wybrać jedną datę i godzinę na stronie rejestracji. Raporty z rejestracji i raporty dotyczące uczestników z każdej zaplanowanej sesji będą zawierać dane osób dokonujących rejestracji / uczestników jedynie danej sesji. 
  • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: Osoby dokonujące rejestracji rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział. Zostaną one zapisane jedynie na wystąpienia odbywające się w wybranych dniach i godzinach. Uczestnicy mają opcję wielokrotnego wyboru. Raporty z rejestracji i raporty dotyczące uczestników z każdej zaplanowanej sesji będą zawierać dane osób dokonujących rejestracji / uczestników jedynie danej sesji. 
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Zakończ wybieranie opcji spotkania, a następnie kliknij przycisk Zaplanuj.

Dodawanie i edycja wystąpień

Aby dodać lub edytować pojedyncze wystąpienia, które stanowią część spotkania cyklicznego, wykonaj następujące kroki.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij temat spotkania cyklicznego.
 4. Kliknij opcję Pokaż wszystkie wystąpienia, która znajduje się obok godziny spotkania.
  To spowoduje wyświetlenie listy wszystkich godzin spotkań. Każde spotkanie można usunąć lub edytować. W tej sekcji można również dodawać inną sesję. Zaproszenia na spotkanie można eksportować do różnych kalendarzy.
  Uwaga: jeśli wcześniej dodano spotkanie do usługi kalendarza, takiej jak kalendarz Google lub kalendarz Outlook, należy edytować cykl spotkania za pomocą usługi kalendarza.

Edytuj wszystkie wystąpienia

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Umieść kursor na nazwie spotkania cyklicznego, które chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Gdy pojawi się monit z pytaniem, czy chcesz edytować wszystkie spotkania cykliczne, kliknij przycisk Edytuj wszystkie wystąpienia.
 5. Edytuj cykl w razie potrzeby.
  Uwaga: jeśli wcześniej dodano spotkanie do usługi kalendarza, takiej jak kalendarz Google lub kalendarz Outlook, wciąż należy edytować cykl spotkania za pomocą usługi kalendarza.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Planowanie spotkania cyklicznego

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Aby zaplanować spotkanie, wykonaj następujące kroki.
 3. Kliknij opcję Powtórz i wybierz cykl.
 4. Włącz opcję Dodaj do kalendarza i kliknij przycisk Zaplanuj.
  Nastąpi przekierowanie do domyślnej aplikacji kalendarza i utworzenie nowego spotkania.
 5. Wykonaj czynności opisane w sekcji odpowiedniej dla wybranego kalendarza.

Konfiguracja cyklu w kalendarzu Google

 1. Kliknij przycisk Więcej opcji, który znajduje się poniżej opcji wyboru daty i godziny.
 2. Kliknij przycisk Nie powtarza się i wybierz opcję cyklu.
 3. Finalizuj opcje spotkania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem na temat planowania spotkań.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja cyklu w aplikacji Outlook

 1. Kliknij przycisk Powtórz, wybierz opcję cyklu, a następnie kliknij znacznik wyboru.
 2. Finalizuj opcje spotkania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem na temat planowania spotkań.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie spotkań cyklicznych

Możesz wyświetlić listę spotkań cyklicznych w aplikacji mobilnej Zoom.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Spotkania.
 3. Aby znaleźć spotkania cykliczne, przewiń w dół do sekcji Spotkania cykliczne.
 4. Aby wyświetlić więcej szczegółów i opcji spotkania, kliknij nazwę spotkania.